STOPPET: Vioxx ble trukket tilbake da det ble kjent at medisinen hadde langt høyere risiko for hjerte- og karbivirkninger enn først antatt. Foto: AP

Krever svar om skandalemedisin

400 nordmenn kan ha mistet livet etter å ha brukt skandalemedisinen Vioxx på begynnelsen av 2000-tallet. Ni år etter skandalen krever Helse- og omsorgsdepartementet svar.

ARTIKKELEN ER OVER SEKS ÅR GAMMEL

I et brev til Statens Legemiddelverk stiller de flere spørsmål om Vioxx, og ber blant annet om å få vite under hvilken prosedyre medisinen ble godkjent.

Bakgrunnen for brevet er en rekke bekymringsmeldinger fra en enkeltperson.

I flere brev til departementet slås det alarm om Statens Legemmiddelverks håndtering av skandalemedisinen Vioxx.

Medisinen skulle lindre smerter ved slitasjegikt og leddgikt, og ble solgt inn som en revolusjon for pasientene. Brukt riktig skulle den ha mindre risiko for mage- og tarmbivirkninger enn flere andre medisiner i samme gruppe.

Men i 2004 ble det kjent at Vioxx ga langt høyere risiko for hjertesykdom enn først antatt, og det ble trukket fra markedet.
- Etter vår oppfatning så har vi håndtert saken riktig. Dette er et preparat som var godkjent i EU, og vi har ikke håndtert den på noen annen måte enn andre EU-land har gjort, sier Ivar Vollset, assisterende direktør i Statens Legemiddelverk til VG.

Trukket tilbake

Personen bak bekymringsmeldingen mener den burde vært trukket tilbake langt tidligere.

BLE DU RAMMET AV DETTE ELLER HAR ANDRE TIPS ELLER INNSPILL? KONTAKT VGS JOURNALIST HER

- Sånn som vi ser det så hadde vi ikke noe grunnlag faglig sett for å gjøre det, sier Vollset.

FOR RETTEN: Selskapet Merck, eller MSD, ble trukket for retten av pasienter etter at det ble kjent at Vioxx kunne gi langt mer alvorlige bivirkninger enn tidligere antatt. Foto: AP


Han sier Vioxx brukt riktig hadde mindre risiko for mage- og tarmbivirkninger enn andre såkalte NSAIDs.

- Så brukt riktig var det bedre for pasienter med hensyn til mage- og tarmbivirkninger. Men så kom det studier på hjerte - og karbivirkninger og da resultatene fra de studiene ble offentliggjort, eller resultatene kom, så trakk firmaet selv legemiddelet fra markedet over hele verden.

35.000 nordmenn

Det ble senere hevdet at produsenten Merck hadde holdt tilbake informasjon om at medisinen kunne være farlig.

Da medisinen ble trukket tilbake brukte 35.000 nordmenn legemiddelet daglig. Flere av dem krevde i ettertid erstatning.

MYE OPPMERKSOMHET: Vioxx-saken fikk oppmerksomhet over hele verden da de alvorlige bivirkningene ble kjent. Her fra VGs utgave 11.10.2004. Foto: Faksimile

I USA fikk flere pasienter millionerstatninger etter å ha brukt legemiddelet.

Det er bekymringsmeldingene som har fått departementet til å reagere.

- Brevet fra Helse- og omsorgsdepartementet til Legemiddelverket er foranlediget av en konkret henvendelse fra en enkeltperson til departementet. Helse - og omsorgsdepartementet har derfor bedt Legemiddelverket om å fremlegge en faktisk beskrivelse av forholdene, skrev Helse - og omsorgsdepartementet i en e-post til VG for noen uker siden.

- Vi er ikke kjent med at det er noe nytt i saken, og avventer tilbakemelding fra Legemiddelverket.

Tredje gang på 13 år

Dette er bare tredje gang på 13 år departementet har bedt om en slik redegjørelse.

- I 2000 redegjorde vi for Dexamin-saken, og i 2004 redegjorde vi for vår håndtering av Vioxx-saken, sier Vollset i Legemiddelverket.

Han sier de nå jobber med å lage et svar til departementet.

- Vi har begynt å besvare det, og vil gi et svar innen en måned i hvert fall. Det tar litt tid fordi vi må hente noen dokumenter ut fra fjernlageret.

Ber om svar

Steinar Madsen i Statens Legemiddelverk anslo i 2006 at 400 nordmenn kunne ha mistet livet av medisinen.

Helse- og omsorgsdepartementet ber nå også om å få en beskrivelse av godkjenningen av det omstridte legemiddelet Dexamin i 1982.

På 2000-tallet avslørte Aftenposten at Dexamin produsert i Norge hadde et annet amfetamininnhold enn Dexamin produsert i Sveits.

Det førte til at medisinen var mindre virkningsfull enn mange trodde og medisinen ble senere tema i en drapssak hvor tiltalte nettopp hadde begynt å bruke medisinen.

TRUKKET TILBAKE: Etter at de alvorlige bivirkningene av Vioxx ble kjent i 2004, ble medisinen trukket tilbake fra markedet. Dette bildet er tatt i 2004. Foto: AP

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder