TRENGER HJELP: Professor Elsa Almås ved Universitetet i Grimstad, mener de sexologene som er utdannet til nå ikke brukes godt nok, samtidig som det er et stort behov i befolkningen for deres kompetanse. Foto: INGUNN SALTBONES,

– Sett sexologene i sving, sier
professor: – Kvart million nordmenn har
seksuelle problemer

Helsedirektoratet lager strategi for seksuell helse

Over en kvart million nordmenn har til en hver tid problemer
de kunne trengt sexologisk rådgivning for, sier professor i sexologi Elsa Almås.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Elsa Almås har sammen med professor Esben Esther Pirelli Benestad bygget opp sexologistudiet ved Universitetet i Agder, avdeling Grimstad, hvor det annethvert år utdannes 35 studenter. Og disse er det stort behov for, mener Almås.

– Vi ser ut fra både norske og internasjonale studier at det er om lag 5-6 prosent av befolkningen som har seksuelle problemer som de har behov for profesjonell hjelp til å gjøre noe med. Avhengig av hvordan en spør og hvem en spør, får en ulike resultat, og 6 prosent er et forsiktig tall! Vi kan få opp i 10-15 prosent som svarer at de har problemer.

Til nå er det utdannet om lag 200 sexologer fra Universitetet i Agder. Men sexologene utnyttes ikke godt nok, mener Almås.

– Det er svært få stillinger som er satt av til å jobbe med sexologi på fulltid. Ofte får de uteksaminerte sexologene bruke kanskje 20 prosent av arbeidstiden sin på sexologi.

Almås etterlyser derfor i et blogginnlegg hun har skrevet på forskning.no, at sexologene settes i sving.

Overordnet strategi for seksuell helse

Avdelingsdirektør for avdeling for oppvekst og aldring i Helsedirektoratet, Ellen Margrete Carlsen, sier at de i disse dager jobber med å lage en ny overordnet strategi for seksuell helse på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet.

– De tre sentrale områdene vi vil se på er om vi har nok kompetanse, god nok kapasitet og god nok kvalitet på den hjelpen folk får, sier Carlsen.

Planen skal forankres politisk og den vil tre i kraft fra neste år.

– Vi vil gi konkrete faglige anbefalinger for hva vi mener bør gjøres, og jeg tror arbeidet vil vise at det er behov for mer kompetanse på dette området, sier Carlsen.

Bruker ikke kompetansen sin

Carlsen sier imidlertid at hun ikke vet nok om hvordan sexologene jobber i dag, til å kunne si noe om de som allerede er utdannet brukes godt nok.

TRENGER KOMPETANSE: Ellen Margrethe Carlsen, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, mener sexologenes kompetanse er viktig. Foto: PRIVAT,

– Men at det er behov for deres kompetanse er det ikke tvil om, og det er også et ansvar for deres ledere å utnytte denne når de kommer tilbake til sine arbeidsplasser, sier Carlsen.

Sexologiutdanningen er en videreutdanning som går som et halvtids studium over to år. De som går der har derfor ulik yrkesbakgrunn. Alt fra leger, psykologer og sykepleiere, til barnevernspedagoger og fysioterapeuter har tatt sexologiutdanningen til nå.

– I en del tilfeller får ikke de som er uteksaminert bruke kompetansen sin i det hele tatt. Vi kjenner til en sykepleier som jobber på en gynekologisk avdeling, som av ledelsen sin ikke får lov til å snakke med pasientene om seksualitet, sier Almås.

LES OGSÅ:Slik får du mer sex

Viktig faktor ved samlivsbrudd

Det er i svært mange ulike livssituasjoner og faser det kan oppstå problemer av seksuell art.

– Vi vet at mange par sliter med seksuallivet og at det ser ut til å være en viktig faktor med tanke på skilsmisse. Derfor burde blant annet familievernkontorene hatt større sexologisk kompetanse, sier hun.

Andre eksempler er når sexlivet påvirkes av kronisk eller alvorlig sykdom, eller problemer knyttet til kjønnsidentitet.

– Jeg er også helt sikker på at det innen psykiatrien er traumer av seksuell art, for eksempel seksuelle overgrep, som ligger til grunn for mange symptomer, sier Almås.

Almås understreker at det har vært en positiv utvikling de siste årene, og at nå er det er sykehus, familievernkontor og andre arbeidsplasser som også sender sine ansatte til studiet med tanke på å heve den sexologiske kompetansen lokalt.

- Folk tør snakke til sexologer

– Radiumhospitalet har blant annet gått foran som et godt eksempel og har en sexolog på fulltid som jobber med seksuelle problemer som oppstår i forbindelse med kreftsykdom, sier Almås.

STORT BEHOV: Sexolog og familieterapeut Finn Christensen, opplever at folk synes det er lettere å ta opp seksuelle problemer når de vet at han er sexolog. Foto:Frode Hansen,VG

Finn Christensen, som er spesialist i sexologisk rådgivning og jobber ved Asker og Bærum Familievernkontor og Sør-Rogaland Familievernkontor, opplever at det er svært stort behov for hans kompetanse.

– Når folk vet at du er sexolog så tør de å snakke om seksualitet på en helt annen måte. Og det å få snakke om sine seksuelle problemer er av stor betydning for deres livskvalitet, sier Christensen.

Det er blant annet ganske vanlig at par som sliter med lystproblematikk får problemer i parforholdet.

Ifølge Christensen viste en studie at når pasienten selv måtte ta opp at antidepressive midler hadde hatt negative effekter på sexlivet, var det bare 14 prosent som brakte det på banen. Ble de derimot spurt om det, var det opp til 60 prosent som melder om bivirkninger.

– Dette illustrerer hvorfor vi trenger å snakke om seksualitet, sier Christensen.

– I prinsippet kan alt helsepersonell spørre om dette. Men vi vet at sexologer gjør det i langt større grad. Sexologen er vant til å sette ord på det, vet hvordan man skal kartlegge problemet og hvilke løsninger som finnes, på en helt annet måte enn de som ikke har denne kompetansen, sier han.

- Trenger sexologiske team

For å få en mer helhetlig satsning, som også sikrer alle tilgang på sexologisk hjelp uavhengig av geografi, etterlyser Almås en at det opprettes ambulerende sexologiske team i alle helseregionene.

– De ville kunne reise rundt og både heve veilede og behandle ulike typer problemer, sier Almås.

Ifølge Carlsen i Helsedirektoratet er det for tidlig å si noe om hva de vil foreslå av tiltak, og hun understreker at det også vil ta tid å få endringer på plass.

– Men det er en god del forskning som viser at hvis du gir fagpersonell kompetanse på dette, så de både vet hva de skal spørre om og svare, så blir det lettere å ta opp seksuelle problemstillinger i møtet med pasienter, sier Carlsen.

– For selv om vi på mange måter har fokus på sex, så er det nok fortsatt vanskelig for mange å ta opp seksuelle problemer, sier Carlsen.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder