KAN BLI ETT: Rikshospitalet, Ullevål og Aker sykehus kan nå bli ett stort sykehus: Oslo universitetssykehus HF. Foto: VG/Scanpix

Slår sammen tre store sykehus i Oslo

Rikshospitalet og de to universitetssykehusene Ullevål og Aker foreslås sammenslått til Oslo universitetssykehus. Samtidig kan 160.000 Oslo-pasienter bli flyttet til Ahus på Lørenskog.

ARTIKKELEN ER OVER 11 ÅR GAMMEL

Det går fram av forslaget, den såkalte Hovedstadsprosessen, som ledelsen i Helse Sør-Øst legger fram for foretakets styre. Planene ble presentert torsdag, og de skal styrebehandles torsdag 20. november. Planen skuer langt fram i tid, til 2020.

Tre bydeler ut av Oslo

Bydelene Grorud, Stovner og Alna skal ifølge forslaget ikke lenger sokne til Oslo, men til det nyåpnede Akershus universitetssykehus (Ahus) på Lørenskog.

Funksjoner som det blir dobbelt opp av i Oslos nye storsykehus, skal etter planen legges til Rikshospitalet på Gaustad. Fra før er Radiumhospitalet og Rikshospitalet slått sammen.

Til tross for at Oslo universitetssykehus etter planen skal opprettes allerede 1. januar, mener administrerende direktør Bente Mikkelsen i Helse Sør-Øst det er for tidlig å si noe om hva som skjer med de ulike sykehusene, deres ansatte og bygningsmassen.

- Innen 2020 har sykehuset helt sikkert klart det som vi ber om, nemlig å definere hva som skal være lokalsykehuset og hvor de høyspesialiserte tjenestene skal være, sier Mikkelsen til NTB.

Egen rusakutt

Fordi Oslo har anslagsvis halvparten av landets sprøytenarkomane, skal byen få en egen rusakutt. I tillegg planlegges en spesiell storbylegevakt, med utvidede muligheter for å ha pasienter liggende til observasjon, framfor at de flyttes til en vanlig sykehusplass.

Disse tiltakene forutsetter imidlertid et omfattende samarbeid med Oslo kommune, der politiske beslutninger må på plass før slikt kan bli en realitet.

Fortsatt Vestfold og Telemark

I forslaget foreslås også flere helseforetak samlet til det nye sykehusområdet Buskerud, Asker og Bærum. Her inngår Sykehuset Asker og Bærum, Sykehuset Buskerud, Blefjell sykehus avdeling Kongsberg og Ringerike sykehus.

Vestfold og Telemark fortsetter som to selvstendige sykehusområder, etter ønsker de involverte der har kommet med i høringsrunden for prosessen. De to må imidlertid inngå omfattende samarbeidsavtaler for å få fortsette som selvstendige, hvis styret går for ledelsens forslag.

Nærmere folk

Det har i prosessen vært en uttrykt frykt for at folk i Østlandsområdet skulle få lengre vei å reise til akuttmottak.

- Der har det skjedd en modning. Det de fleste egentlig ønsker seg, er å kunne reise til et sted ikke så langt unna hvis de har vondt i magen, og så få beskjed om det er farlig eller ikke. De skal få diagnosen nær de bor, sier Bente Mikkelsen.
Målet er å få felles akuttmottak og legevaktsordninger med kommuner.

- Brukernes innspill til oss er også at de vil at større operasjoner skal gjøres der det er kompetanse, sier Helse Sør-Øst-direktøren.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder