SMITTE VIA KJÆLEDYR? Katten Snorre (13) jakter på fugl i skogen. Matmor Connie Nedberg (37) og datteren Mathilde (10) fra Ski i Akershus er engstelige for at katten kan bli smittet av en eventuell fugleinfluensa. Men ekspertene, som VG har spurt, kan berolige dem. DØD FUGL: På Østensjøvannet i Oslo har en hvitkinngås mistet livet, men antagelig av helt andre grunner enn fugleinfluensa.FOTO: ANNEMOR LARSEN Foto: Frode Hansen

Alt du vil vite om fugleinfluensa

... men ikke tør spørre om

Kan den jaktglade katten Snorre få fugleinfluensa i skogen, og så dra smitten med seg inn i matmor Connies stue? - Nei, lyder det klare svaret fra norske eksperter.

Hans Chr. Hansson
ARTIKKELEN ER OVER 14 ÅR GAMMEL

- Jeg er forvirret. Er fugleinfluensa det samme som pandemi? Kommer ikke influensa til landet hver vinter?

Øyvind, Kristiansand

- Vi skiller mellom tre typer influensa. Sesonginfluensaen er den vanlige influensaen som kommer hver vinter. Pandemisk influensa er en mer alvorlig influensatype som kommer med noen tiårs mellomrom, siste gang var Hongkong-syken i 1969-70. Mest kjent er spanskesyken i 1918. Vi vet ikke når den neste pandemien kommer. Fugleinfluensa er en fuglesykdom. Fugleviruset har en sjelden gang «tatt feil» og smittet et menneske. Mange frykter at fugleinfluensaviruset skal endre seg og få evnen til å smitte mellom mennesker. Da kaller vi det ikke fugleinfluensa lenger, men pandemisk influensa. Et slikt virus vil raskt spre seg mellom mennesker over hele verden, og da spiller ikke fuglene noen rolle.

- Hvordan kan mennesker dø av fugleinfluensa? Hvor mange har dødd av det - og hvordan ble de smittet? Hvordan kjenner jeg igjen symptomene?

Renathe, Melbu

- Vi kjenner bare 121 tilfeller der fugleinfluensaviruset har gitt sykdom hos mennesker. Hos noen har sykdommen forverret seg til alvorlig lungebetennelse og dødelig lungesvikt. 62 personer har dødd av sykdommen, alle i Vietnam, Kambodsja, Thailand og Indonesia. Sykdommen har startet med feber, hoste, sår hals og tungpustethet. Noen har hatt magesmerter, oppkast og diaré.

- Er jeg naiv og lite ansvarlig når jeg ikke har skaffet meg Tamiflu?

Kristin, Akershus

- Nei. Dersom det kommer en influensapandemi, har helsemyndighetene nok Tamiflu til alle som ventes å bli syke. Hverken mine kolleger eller jeg selv har skaffet oss noe privat lager av Tamiflu.

- Er trusselen om fugleinfluensa rett og slett bare hausset kraftig opp i mediene?

Eirik, Tromsø

- Ja, trusselen om fugleinfluensa er kraftig overdrevet. Dette er en fuglesykdom som knapt smitter til mennesker. Viruset er ikke tilpasset mennesker. Mange frykter at viruset vil endre seg og gi en pandemi blant mennesker, men ingen vet om dette vil skje.

- Er noen mer utsatt enn andre for å bli syke, som folk med nedsatt immunforsvar, barn, syke, eldre - eller kan dette ramme vilkårlig slik som vanlig influensa? Har hørt at en del unge er omkommet av viruset.

Inger, Askim

- Eldre og folk med hjertesykdom og lungesykdom er mer utsatt for vanlig sesonginfluensa. De få menneskene som har fått «menneskelig fugleinfluensa», har vært i alle aldersgrupper, men nesten alle har hatt nær kontakt med fugler. Vi vet ikke hvordan et eventuelt fremtidig pandemivirus vil arte seg, men regner med at folk med hjertesykdom og lungesykdom blir mest utsatt.

- Jeg har et matebrett rett utfor kjøkkenvinduet. Kan jeg fortsette å mate fuglene?

Mette, Storfosna

- Ja, og nå som kulda kommer er det viktig! Fugleinfluensaviruset finnes jo ikke i Norge, og selv om det gjorde det og fuglene på brettet ditt var smittet, er det svært liten sjanse for å bli smittet. Husk at hundrevis av millioner mennesker lever i landene med fugleinfluensa uten å bli smittet.

- Kan man bli smittet av å spise egg - i Norge og i utlandet?

Heidi, Drammen

- Nei, det er aldri vist, og det virker svært usannsynlig.

- Hvis man er et friskt menneske i sin beste alder og det bryter ut fugleinfluensa, får man da medisiner til å forebygge og behandle, eller er dette forbeholdt «viktige personer»?

Kan man stole på at myndighetene gjør jobben sin når/hvis fugleinfluensaen bryter ut?

Er redd det kan oppstå massehysteri.

Connie, Ski

- Fugleinfluensa er en fuglesykdom, så det er kyllingene som trenger å være redd for den. Du tenker nok på et nytt influensavirus som gir en pandemi, altså en stor verdensomspennende epidemi der kanskje en tredel av befolkningen blir smittet. For en slik situasjon har vi en beredskapsplan som skal sikre at alle får vaksine så snart som råd og at alle som blir syke, får Tamiflu. Det er nok ikke aktuelt å bruke Tamiflu forebyggende, for da må man ta tabletter hver dag i månedsvis.

- Jeg har en sønn bosatt i Bangkok og er bekymret for ham og hans familie. Har planer om å reise dit til jul, men vet jeg ikke om jeg tør. Er det grunn til å være bekymret, og hvilke forholdsregler bør jeg ta?

Anne-Lise, Oslo

- Jeg synes du skal be sønnen din gi deg en statusrapport fra Bangkoks gater. Der går nemlig livet som normalt. Av Thailands millioner av mennesker og hundretusener av kyllingbønder er det bare 19 som har fått «menneskelig fugleinfluensa». Jeg synes du skal reise og kose deg. Du kan jo holde deg unna fuglemarkedene for sikkerhets skyld.

- Hvor stor er sannsynligheten for at fugleinfluensaviruset skal mutere og smitte fra én person til en annen?

Sabine, Fredrikstad

- Det vet vi ikke. Viruset har vært blant fugler i mange år, men det er lite tilpasset mennesker. Det finnes to-tre tilfeller der man tror at viruset har smittet fra menneske til menneske, men viruset må endre seg en del før det kan smitte lett mellom mennesker. Dersom det skjer, har vi egentlig et nytt pandemisk influensavirus.

- Hvordan kan jeg sikre meg for ikke å få dette viruset?

Kai Ole, Oslo

- Det kommer an på hvilket virus du mener. Vil du beskytte deg mot sesonginfluensaen, kan du vaksinere deg nå. Vil du beskytte deg mot en eventuell fremtidig pandemisk influensa, kan du vaksinere deg med den vaksinen som da vil bli tilbudt. Vil du beskytte deg mot fugleinfluensa, skal du la være å håndtere syke og døde fugler i de landene som er rammet, hovedsakelig i Asia.

- Hva skjer med katter som fanger og spiser småfugl? Jeg har tre katter og de jakter fugl hele tiden. Vil kattene bli smittet, og kan vi bli smittet via kattene? Hva gjør vi hvis de blir smittet og hva er symptomene?

Terje, Orkdal

- Katter blir vanligvis ikke smittet med fugleinfluensavirus. I den svært omfattende fugleinfluensaepidemien som har vært i Sørøst-Asia siden 2003, har det likevel forekommet. Foreløpig er det imidlertid ingenting som tyder på at kattene kan bringe smitte videre til mennesker. Alvorlige fugleinfluensatilfeller er ikke funnet hos villfugl i Norge, og kattene dine kan derfor trygt jakte fugl.

- Jeg har en hund som gjerne jafser i seg en «andebæsj» dersom han er så heldig å få tak i en. Vi går tur ved et vann, der det kryr av ender. Kan han bli smittet - og vi gjennom hunden?

Kari, Oslo

- Jeg har ikke registrert noen seriøs rapport om at det viruset som er i søkelyset i disse dager, har smittet hunder.

- Hvordan smitter fugleviruset? Er noen fuglearter mer utsatt enn andre, og hva med andre dyr?

Bjørn, Fusa

- Ikke alle fuglearter blir syke av fugleinfluensavirus. Generelt er smitte vanligst blant andefugler, mens fjørfe som høns og kalkuner er blant dem som er mest utsatt for sykdom. Smitte spres i stor grad via avføring. Andre dyr blir sjelden syke av fugleinfluensa.

- Er det noen risiko å ha høner, gjess og ender i barnehager eller på sykehjem nå?

Anne, Oslo

- Risikoen er i så fall knyttet til fuglenes helse. Dersom villfugl i Norge blir smittet med alvorlig influensa, vil det oppstå en risiko for at tamfugl kan bli smittet fra villfugl. For å forebygge slik smitte, har Mattilsynet erklært flere fylker i Norge som risikoområder, der det er innført tiltak for å beskytte fjørfe. Mattilsynet vurderer sine tiltak fortløpende, og det er derfor viktig at alle som holder fugl følger med og tar hensyn til disse.

- Hvorfor får jeg ikke resept på Tamiflu? Jeg spurte fastlegen min, men han sa at fra i dag av får man ikke lenger resept på dette legemiddelet. Har fastlegen lov til ikke å levere ut resept?

Marianne, Oslo

- Det er legen som avgjør om en pasient skal ha en reseptbelagt medisin, og legen har ingen plikt til etterkomme et krav fra en pasient som ønsker resept. Det er uheldig hvis store mengder Tamiflu lagres opp i de tusen hjem, istedenfor at det kan gis til dem som trenger det når de trenger det.

- Hjelper Tamiflu mot fugleinfluensa - eller bare årets influensa? Finnes det egen Tamiflu-medisin for barn?

Maria, Namsos

- Tamiflu demper symptomene ved influensa og gjør at sykdommen kan bli mindre plagsom og mer kortvarig. Hvor god effekt den vil ha ved en mulig fremtidig epidemi med et nytt influensavirus vet vi strengt tatt ikke helt sikkert. Medikamentet vil sannsynligvis være til nytte ved en eventuell fugleinfluensa. Men det er viktig at den blir brukt riktig. Tamiflu er godkjent brukt til barn fra ett år og oppover.

- Vi planlegger å reise på ferie til sommeren enten til Bulgaria eller Tyrkia. Tror du det vil være trygt å reise dit da og i så fall hva skal man være forsiktig med eller helt unngå? Er det land det advares mot å reise til nå på grunn av fugleinfluensa?

Frode, Kvaløysletta

- Folkehelseinstituttet vurderer risikoen for reisende til områder med H5N1-fugleinfluensa som liten og anbefaler i dag ingen restriksjoner på slike reiser. Reisende trenger heller ingen vaksine. Men unngå kontakt med fjørfe.

Spørsmålene er besvart av overlege Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet, forsker Magne Kaldhusdal, Seksjon for patologi ved Veterinærinstituttet, fastlege Jan Emil Kristoffersen, leder i Allment praktiserende lægers forening.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder