Mener etterlatte ikke får ikke god nok oppfølging etter selvmord

(VG Nett) Etterlatte som har mistet noen i selvmord har dobbelt så stor sjanse for å selv ta livet sitt som andre.

ARTIKKELEN ER OVER SYV ÅR GAMMEL
Helsenorges sider for pårørendeEtter selvmordet – Veileder om ivaretakelse av etterlatte ved selvmordMental HelseKors På Halsen - HjemKirkens SOS i NorgeALARMTELEFON - 116 111Forside

VG Nett har de siste dagene skrevet om psykisk helsevern, og at minst 841 har tatt livet sitt i psykisk helsevern de siste ti årene. Av de etterlatte er det som 68 har fått erstatning. Men flere av selvmordene havner aldri i denne statistikken, og det finnes ingen oversikt over hvor mange som har fått oppfølging og hva slags oppfølging de har fått.

Både norske og internasjonale studier har ifølge Helsedirektoratet vist at så mange som 80-90 prosent av etterlatte ved selvmord har behov for ulike former for profesjonell hjelp.

- Tilbudet er veldig varierende. Vårt inntrykk er at det er både personavhengig og geografisk avhengig. Men de etterlatte trenger et akuttilbud med både oppføling umiddelbart etter selvmordet og et tilbud over tid fordi den oppfølgingen de trenger vil endre seg over tid, sier konstituert daglig leder Gry Lunde i Landsforeningen for etterlatte ved selvmord (LEVE) til VG Nett.

Trenger du noen å snakke med? Se faktaboksen for informasjon (Faktaboksen kommer under saken på mobil)

LES OGSÅ: Slik kan du få hjelp og hjelpe

Selvmord som ulykke

VARIERENDE: LEVE-leder Gry Lunde mener pårørende får svært varierende oppfølging etter selvmord. Foto: Privat

I 2010 var det totalt 548 selvmord i Norge. Hvis man regner ti etterlatte per selvmord er det cirka 5000 nye pårørende hvert år som er mer eller mindre berørt.

- Ved annen brå død er kriseteam automatisk på plass, men kommunene er ikke pålagt å ha et kriseteam og når det skjer et selvmord, faller det ikke automatisk inn under kriseteamenes ansvarsområde, sier Lunde.

- Jeg tror noe av grunnen er at det er tabubelagt, noe kan være fordi helseapparatet oppfatter selvmord som naturlig dødsfall og muligens også fordi det er for dårlig kompetanse på hvordan man skal gi støtte til pårørende. Etterlatte blir ikke godt nok tatt vare på eller prioritert som gruppe fordi tilbudet er så tilfeldig og varierende.

Det er først de siste årene at det er anerkjent at etterlatte etter selvmord selv kommer i risikosonen for selvmord og for alvorlige psykiske problemer.

Ønsker pålegg

I vinter ga helsedirektoratet i samarbeid med Folkehelseinstituttet ut veilederen «Etter selvmordet - Veileder om ivaretakelse av etterlatte ved selvmord».

- Etterlatte ved selvmord er en gruppe som trenger ulike former for psykososial støtte, ettersom de ofte opplever flere belastninger enn etterlatte ved naturlig død. Uten spesifikk kunnskap om etter-reaksjoner, vil slike problemer vanskelig fanges opp av helsevesenet og andre som kommer i kontakt med etterlatte, skrev avdelingsdirektør i Helsedirektoratet Anette Mjelde om rapporten i en pressemelding.

- Det er veldig positivt at det kommer en sånn veileder og at det blir mer fokus på etterlatte, men vi skulle ønske at det var mer forpliktende. Veilederen sier bare noe om hvordan det bør være, men det er ikke sånn at kommunen har pålagt noe, sier LEVE-lederen.

Føler seg ensom

Forsker og psykolog Fredrik Walby ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning (NSSF) sier det er umulig å vite om etterlatte får bedre hjelp nå enn før.

- Det vet vi ikke. Mitt kliniske inntrykk er at det varierer veldig. Noen får god hjelp, mens andre får for dårlig. God ivaretakelse av etterlatte er først og fremst viktig for å avhjelpe traumet samt mange andre psykiske helseproblemer, sier han.

Landsforeningen for etterlatte etter selvmord svarte leserne. Les svarene her

Etterlatte etter selvmord føler seg ofte ensomme og isolerte og fungerer betydelig dårligere sosialt enn etterlatte ved naturlige dødsfall. Også det er et problem, mener Walby.

- Selvmord er i seg selv et ganske sjeldent fenomen. Risikoen er cirka dobbelt så stor hos en som er etterlatt enn hos en som ikke er det. Det er imidlertid ikke bare den noe økte risikoen, men ikke minst alle de voldsomme belastningene etterlatte utsettes for, kanskje særlig der selvmordet skjer veldig brått og uventet tidlig i en sykdomsfase, sier psykologen.

- Kommunenes ansvar

Helsedirektoratet, som står bak veilederen «Etter selvmordet - veileder om ivaretakelse av etterlatte ved selvmord», skriver i en e-post til VG Nett at det er kommunene som har ansvaret for oppfølging av etterlatte ved selvmord.

- Kommunene gjennomfører oppfølgingen er varierende fra kommune til kommune, og avhengig av hvordan de har organisert sin helsetjeneste, skriver fungerende avdelingsdirektør Ann Nordal.
- Kan bli bedre

Helse - og omsorgsdepartementet er enige i at det varierer hva slags oppfølging etterlatte får.

- Det varierer veldig, noen steder er de veldig gode på å følge opp etterlatte, andre steder kan de bli bedre, sier Tord Dale, statssekretær i Helse-og omsorgsdepartementet, til VG Nett.

- Hva gjør dere for at tilbudet til de etterlatte skal bli likere?

- Det må sikres bedre kunnskap om behovet til etterlatte etter selvmord. Men det er også veldig individuelt hvor mye hjelp man trenger og hvor mye hjelp man ønsker. Vi er opptatte av at etterlatte føler at det er noen de kan henvende seg til og tar kontakt.

Les også

 1. Her sviktet helsevesenet: 68 har fått erstatning etter psykiatri-selvmord

  (VG Nett) Hadde disse personene fått korrekt behandling i det norske helsevesenet, kunne de vært i live.
 2. Samboeren fikk gå til frisøren - tok sitt eget liv

  LØRENSKOG (VG Nett) Den 59 år gamle kvinnen ble innlagt fordi hun var suicidal.
 3. Dette går ofte galt i psykiatri-selvmord

  (VG Nett) Svært mange av selvmordene i psykisk helsevern skjer fordi de ansatte ikke er flinke nok til å vurdere…
 4. Robert (26) tok livet sitt på sykehus

  BERGEN (VG Nett) Robert la seg frivillig inn på psykiatrisk avdeling for å bli frisk.
 5. Ingen oppdaget at Ole Morten (29) var deprimert - tok livet sitt på sykehus

  (VG Nett) I sykehusnotatene står det at Ole Morten Ballovarre var trist og så ingen fremtid.
 6. Selvmord i psykisk helsevern får ingen konsekvenser

  (VG Nett) Når pasienter tar livet sitt på sykehus, får sykehuset bare beskjed om å skjerpe seg.
 7. Eksperter om selvmordsfare: Slik kan du hjelpe

  (VG Nett) Oppdager du at noen sliter med vanskelige tanker, må du tørre å spørre om de vurderer å ta livet sitt.
 8. Liv å redde

  Av Marte Spurkland Robert (26) begikk selvmord mens han var innlagt på psykiatrisk avdeling for å bli frisk.
 9. 841 har tatt sitt eget liv i psykisk helsevern på ti år: Helse- og omsorgsdepartementet vurderer selvmordsregister

  (VG Nett) Helse - og omsorgsdepartementet vil vurdere om et selvmordsregister kan hjelpe med å få ned antall selvmord i…
 10. Hit kommer Trondheims sykeste: - Forholdene er uverdige

  (VG Nett) Her på Østmarka psykiatriske avdeling i Trondheim må pasienter dele rom, ingen har eget bad og det er mugg i…
 11. - Gjør ikke nok for å forebygge psykiatri-selvmord

  (VG Nett) Mer personale, flere åpne avdelinger - og mer penger.
 12. Har ikke råd til å undersøke alle selvmord

  (VG Nett) Eksperter mener bedre oversikt over selvmord kan brukes til forebyggende arbeid.
 13. Mener etterlatte ikke får ikke god nok oppfølging etter selvmord

  (VG Nett) Etterlatte som har mistet noen i selvmord har dobbelt så stor sjanse for å selv ta livet sitt som andre.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder