HELSESKADELIG: Røyking er ikke sunt. Foto: SIMEN GRYTØYR

Foreslår totalforbud mot røyking i Norge

Leder ved HUNT forskningssenter i Trondheim, Steinar Krokstad, vil ha et totalforbud mot røyking her i landet.

ARTIKKELEN ER OVER TI ÅR GAMMEL

Lederen for det som blir kalt verdens største helseundersøkelse, Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT), kaster en brannfakkel inn i den norske røykedebatten når han foreslår gradvis innføring av et totalforbud mot røyking.

Les også:Vi lures fortsatt av røykpakkene

- Vi kan lage en ny lov som forbyr røyk og starte i det små. Det kan skje ved at vi i 2010 lovforbyr røyking for de under 16 år, i 2011 gjelder det de under 17 og i 2012 de under 18. Slik fortsetter vi helt til alle er omfattet av loven. Dette ville ha ført til at man hadde utradert røyken uten at man hakket på dem som allerede røyker og prøver å slutte, forklarer han til Adresseavisen.

Nullvisjon

Krokstad, som er førsteamanuensis ved Institutt for samfunnsmedisin på Det medisinske fakultet ved NTNU i Trondheim, mener samfunnet må ha nullvisjon når det gjelder røyk.

- Det var få som trodde at røykeloven skulle bli en suksess. Men sinnet la seg etter hvert og de aller fleste ble veldig fornøyde. Slik vil det også være med et totalforbud mot røyk, tror Krokstad.

Les også:Vil ha røykekutt på blå resept

- Noe av det mest deprimerende rent helsefaglig er at vi tillater at nye generasjoner begynner å røyke og snuse. Vi vet dessuten at mange vil slutte. Vi burde ha operert med ventelister i helsetjenesten med ungdom som venter på tiltak for å slutte å røyke, mener Krokstad.

Urealistisk

Røykelovens far, Dagfinn Høybråten, tror ikke på noe generelt forbud mot røyk og snus, men støtter forslaget om nullvisjon.

- Røyk er på vei ut, og de siste 15 årene har vi sett en markert nedgang blant dem som røyker daglig. Jeg tror vi har passert et punkt hvor denne trenden bare vil forsterke seg. Det viser at summen av det vi har gjort har virket, sier Høybråten.

- Jeg tror ikke på et totalforbud. Jeg er helt enig i at vi må ha en nullvisjon, men veien dit går gjennom tusenvis av individuelle valg. Det er ingen land som har prøvd og lykkes med å kriminalisere alle røykerne.

- Kan provosere

Helse- og omsorgskomiteens leder på Stortinget, Bent Høie (H) er enig med Høybråten.

- Jeg var tilhenger av røykeloven, men et slikt forslag som nå lanseres kan ha motsatt effekt, sier Høie til NTB.

Han mener årsaken til at folk nå røyker mindre enn før har sammenheng med at dagens lovverk er forståelig og akseptert i befolkningen. Et forslag om totalforbud kan derimot føre til at folk oppfatter det som ikke legitimt å røyke, og at dette kan provosere folk til å røyke mer, mener han.

- Det er ingen tvil om at røyking er skadelig, men lovverket må brukes fornuftig. Det er mye som er dumt å gjøre, og mye som er skadelig, men ikke alt er forbudt for det. Vi må være veldig forsiktige med å bruke forbud på områder der man ikke skader andre enn seg selv, sier Høie.

Han tviler på at andre politikere vil støtte forslaget fra Krokstad.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder