MER SENGEMORO: Nivået av testosteron kan virke inn på sexlyst, energi og humør.
MER SENGEMORO: Nivået av testosteron kan virke inn på sexlyst, energi og humør. Foto: GETTY IMAGES

Lav på testosteron? Dette kan du gjøre – uten medisiner

HELSE

Mangler du sexlyst, eller sliter med å få stå? Antallet som har fått testosteron på resept har blitt mer enn tredoblet i løpet av ti år. Men føler du deg lav på testosteron er det mye du kan gjøre selv.

Betalt innhold
Publisert: Oppdatert: 25.07.18 09:21

Testosteron er det viktigste mannlige kjønnshormonet og produseres i testiklene hos menn. Kjønnshormonet virker direkte på den seksuelle lysten.

– Med mangel på lyst får de ikke ståpikk heller, sier Esben Esther Pirelli Benestad, allmennlege og professor i sexologi.

Det totale salget av testosteron har økt kraftig de siste årene. De siste ti årene har omsetningen økt med hele 259 prosent fra 17,7 millioner kroner i 2008 til 63,7 millioner kroner i fjor.

Antall menn og kvinner som har fått testosteron i Norge har blitt mer enn tredoblet i samme periode, fra 4801 i 2008 til 15 417 i fjor, ifølge tall VG har hentet ut fra Folkehelseinstituttets reseptregister.

– Den største økningen er hos eldre menn. Holdningene har endret seg en del blant leger og pasienter. Det er gjort undersøkelser som viser at risikoen for å få hjerte- og karsykdommer når du går på testosterontilskudd er mindre enn man trodde tidligere, sier Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør hos Statens legemiddelverk.

Madsen understreker imidlertid at behandling bare er aktuell for menn når det er påvist nedsatt testosteron i blodet. I tillegg kreves det grundig oppfølging av blodtrykk og kolesterol under behandlingen.

Les også: Her er supermaten for hjertet

Usikkerhet rundt kreftrisiko

Det er ikke gjort nok forskning til å vite hva som skjer når noen tar testosteron over lang tid. Noen tror at testosteronbehandling kan forårsake prostatakreft, skriver Norsk Helseinformatikk. Prostatakreft er den kreftformen som rammer flest menn og flest totalt i Norge, ifølge Kreftregisteret. 5118 norske menn fikk prostatakreft i 2016.

Prostatakreft er Norges vanligste kreftform: – Du føler deg ikke som mann

– Det er usikkerhet omkring hvor stor økning i risiko for prostatakreft det er for menn som får testosterontilskudd. Tilskudd skal ikke gis til menn med påvist prostatakreft. Alle menn som får tilskudd skal vurderes nøye før behandlingen startes og følges opp med jevnlige kontroller så lenge behandlingen pågår, sier Madsen.

En svensk studie fra i mai fjor så på sammenhengen mellom testosteronbehandling og prostatakreft. Studien viste at det ble flere tilfeller av prostatakreft med bedre prognose og færre tilfeller av kreft med alvorlig prognose hos dem som fikk testosterontilskudd. Men samlet sett var det ingen økning av prostatakreft i denne studien, som ble publisert i Journal of Clinical Oncology.

– Studien har flere svakheter og må tolkes med forsiktighet. Blant annet kan det være slik at de som får testosterontilskudd er utredet på forhånd og får bedre oppfølging under behandlingen, påpeker Madsen.

Dette kan du gjøre

Før du kontakter legen, er det imidlertid en del du kan gjøre selv. Det er mulig å øke testosteronnivået på naturlig vis.

– Vektreduksjon hos menn på 40 pluss har stor betydning og øker testosteronnivået, sier seksjonslege Per Medbøe Thorsby ved Hormonlaboratoriet ved Oslo universitetssykehus.

Mange nordmenn bærer på ekstra kilo. Bare mindretallet, om lag 25 prosent av menn og 40 prosent av kvinner er normalvektige, ifølge Folkehelserapporten 2018.

Les også: Tre av fire menn veier for mye: Ståle gikk ned 30 kilo på tre måneder

Du kan også sove deg til høyere testosteronnivå. Mest testosteron skilles ut under den dype REM-søvnen (Rapid Eye Movement). Nok søvn med høy kvalitet er viktig for å få en tilfredsstillende ereksjon, skriver Sleep Science.

En amerikansk studie viste at ti friske menn med en snittalder på 24 år som sov bare fem timer hver natt, reduserte testosteronnivåene med opp til 15 prosent. Studien ble publisert i The Journal of the American Medical Association (JAMA) i 2011.

Deppa?

Mange av symptomene ved testosteronmangel, er de samme som ved depresjon.

– Man skriver ut antidepressivene uten å blunke, men når man benytter et av kroppens egne virkemidler, blir det ramaskrik. Hormonbehandling er svært lite risikabelt, så lenge konsentrasjonene i blodet ligger innenfor normalverdiene. Går man utover dette, er det «boling», sier Esben Esther Pirelli Benestad.

– Men gjeldende normalverdier er formodentlig for lave, tilføyer han.

Les også: Kristian var deprimert i ti år – ble frisk uten medisiner

Benestad mener testosteron kan hjelpe kroppen i gang, og av og til fungere som en slags kur.

Mannen blir gladere, mer aktiv og går ned noen kilo og egenproduksjonen av testosteron kan gå opp, sier Benestad.

Les også: Ny forskning: Fedme øker kreftrisiko med 50 prosent

Trend fra USA

På Hormonlaboratoriet ved Oslo universitetssykehus har de sett at det stadig oftere kommer inn prøver med unormalt høye doser av testosteron, fra både menn og kvinner.

– Vi vet at det er mange behandlinger på et litt uklart grunnlag, det er en trend som kommer fra USA og Canada. Blant annet er det lite vitenskapelig grunnlag for behandling med testosteron hos kvinner, som potensielt kan få svært sjenerende bivirkninger, som økt behåring, akne og dyp stemme, sier seksjonslege Per Medbøe Thorsby ved Hormonlaboratoriet til VG. Han er spesialist i endokrinologi (hormonsykdommer).

– Vi har er et inntrykk av at det er forskjellige meninger blant leger om hva som er reelt lavt nivå av testosteron. Men det finnes internasjonale retningslinjer. Det hadde vært fint om de ble fulgt, sier Thorsby.

Hormonspesialisten viser til at man må ha målt for lavt nivå på to til tre forskjellige dager, og det må være morgenprøver.

– De som virkelig har lavt testostoren har problemer med seksuallivet sitt, men det er ikke dermed sagt at du får det så mye bedre hvis du egentlig ligger normalt, sier Thorsby.

Testosteronmangel øker gradvis med årene, særlig hos menn med generell dårlig helse og metabolsk syndrom, som er et samlebegrep som omfatter overvekt og ekstra livvidde, høyt blodtrykk, høye insulinverdier og ugunstig kolesterol.

Opptil én av ti menn over 40 år kan ha testosteronmangel, ifølge Norsk urologisk forening.

Thorsby mener imidlertid at dette tallet er for høyt.

– Opptil to av hundre menn over 40 år kan være rammet. Det er det vi vet fra store europeiske undersøkelser, opplyser Thorsby.

Mannens overgangsalder

I fjor var det 13 617 menn som fikk testosteron på resept. De fleste var i alderen 35 til 75 år. Flest brukere var det i aldersgruppen 50 til 54 år, med 1772 brukere, ifølge Reseptregisteret.

Med økende alder vil produksjonen av testosteron vanligvis avta hos mange menn, påpeker Haakon Aars, lege og spesialist i psykiatri, samfunnsmedisin og sexologi. Dette kan gi symptomer hos middelaldrende og eldre menn som lav seksuell lyst, problemer med potensen, beinskjørhet, søvnforstyrrelser og depresjon. Overskuddet til å bedrive fysisk trening kan også bli borte.

– Dette kalles også mannens overgangsalder og er en lidelse som er mer vanlig enn fagfolk tidligere antok. Men symptomene kommer langsommere og blir ofte oversett av helsepersonell fordi de ikke kobler dette til årsaken til nedsatt produksjon av testosteron, påpeker Aars.

– Forskning viser at de fleste menn gjennomgår en overgangsalder – eller en midtlivsfase – en eller annen gang i tiden mellom 45- og 55-årsalderen. Dette er en fase av livet der menn gjerne opplever kroppslige forandringer på grunn av den normale aldringsprosessen, en prosess som kan forsterkes og forverres på grunn av et synkende testosteronnivå, sier Aars.

Forskning viser imidlertid at det er ulikt hvordan menn reagerer på fall i testosteron.

– Testosteron er ikke så viktig for selve ereksjonen, men betyr mye for den seksuelle lysten. Dermed kan et synkende testosteronnivå gjøre at man får et lystproblem, som igjen gir ereksjonsproblemer. Det er et problem som kan forsterke et dårlig selvbilde og lede til depresjon, og dermed også til samlivsproblemer, påpeker Aars, som også er VGs sexolog og svarer på spørsmål i VG+ og i VGs papiravis.

Les også: Sexolog og psykiater Haakon Aars: Oppfordrer til sex i det fri

Testosteron-razzia

I Norge er det strenge regler for å skrive ut testosteron på blå resept, som betyr at legemiddelet sponses av staten. I løpet av en 15 måneder i 2015 og 2016 ble 21 leger kontrollert av Helfo, Helseøkonomiforvaltningen. Legemidlene som inngikk i kontrollen var Andriol, Nebido, Testim, Testogel, Tostran – alle med virkestoffet testosteron.

Helfo konkluderte med at relevant utredning og oppstart av behandlingen med testosteron ofte var ukjent for legene. Kontrollen avdekket brudd på refusjonsvilkårene for 16 av 21 forskrivninger, siden pasientene ikke hadde relevant diagnose.

Legene fikk informasjon om folketrygdens skal dekke nødvendige utgifter til helsetjenester. En del av jobben som lege er å påse at folketrygden ikke påføres unødvendige utgifter. Den høyeste refusjonen som ble utbetalt til en bruker i 2015 lå på 110 000 kroner, ifølge Helfos rapport.

Helfo: Ikke ny kontroll

En lege ble tatt ut til dybdekontroll siden han sto for en stor andel av forskrivningene av testosteron. I kontrollperioden skrev han ut testosteron til 1130 brukere med en samlet refusjon på 4,8 millioner kroner, opplyses det i rapporten fra Helfo.

– Helfo har vurdert effekten av kontrollen fra 2016, som da ble oppsummert i «Kontrollrapport 9-2016: Forskrivning av testosteron på blå resept». På bakgrunn av de grundige vurderingene vi har gjort i etterkant, har vi valgt å ikke gjennomføre en ny, omfattende kontroll av legene vi så nærmere på i 2016, sier fungerende direktør Bente Fjeld Ludvigsen i Helfo kontroll til VG.

Fjeld Ludvigsen sier at Helfo kontroll likevel har gjennomført ytterligere kontroller av to leger som de oppdaget i kontrollen i 2016. Begge disse legene har mistet retten til å praktisere for trygdens regning (jf. folketrygdloven § 25-6).

Gi oss tilbakemelding på denne artikkelen.Gi tilbakemelding!Gi tilbakemelding!

Vinn Gull i VG+

Dagens kode: GULL785

Send SMS med koden til 2424. Tjenesten koster 1 kr.

Ved å delta i konkurransen samtykker du til at vi kan kontakte deg på SMS med relevant informasjon om konkurransen «Finn Gull i VG». Les mer om konkurransen her »

Her kan du lese mer om