Mens de kroniske smertene herjer i kroppen til Kristin, holder barna og jobben i Forsvaret henne oppe.

Men snart gir legene opp – det er ikke noe de kan gjøre for 41-åringen.

Det er da hun leser om den ukjente diagnosen – og den spesielle metoden som endelig kan gjøre henne frisk.

Siste håp
for
smerte-
pasienten


Pluss content

Smertepasientens siste håp

Publisert: