SIER NEI: Helse - og omsorgsminister Jonas Gahr Støre og de andre nordiske helseministrene vil ikke ha et felles nordisk «tabberegister» for leger. Foto: Kristian Helgesen, VG

Sier nei til nordisk tabberegister

Norske myndigheter vil ha europeisk varslingsordning

(VG Nett) De nordiske helseministrene vil ikke ha et nordisk register over tabbeleger. Nå får de kritikk.

ARTIKKELEN ER OVER SEKS ÅR GAMMEL

Ordningen kunne sikret at leger som har mistet autorisasjonen i ett land i Norden, ikke får lov til å jobbe i et annet.

Helsepolitiker Sonja Mandt mener det kan være farlig å mangle slikt register.

- Vi har sett eksempler på at det har vært det. Da jeg fremmet forslaget om et register for første gang i 2010, var det en lege som opererte mye her i Norge som hadde en millionutbetaling på pasientskadeerstatningen, og reiste til Sverige og fortsatte å operere der. I Danmark hadde de en penislege, som de kalte det, han gjorde også ganske mye skade, sier hun til VG.

Hun er medlem av velferdsutvalget i Nordisk Råd, som nå kritiserer de nordiske ministrenes avgjørelse om å si nei til et slikt register.

Velferdsutvalget mener «de nordiske helse- og sosialministrene spiller russisk rulett med pasienter i Norden».

-Dårlig unnskyldning

- At det ikke skal la seg gjøre er en dårlig unnskyldning. Det må komme en oversikt fra ministerrådet over kostnadene og hvorfor det ikke lar seg gjøre, mener Mandt.

- Hva er grunnen til at de sier nei til dette nå, tror du?

- De kan vise til kostnader, men det stopper nok også på lovmessigheten, lovgrunnlaget er litt ulikt i de forskjellige nordiske landene. Men jeg mener dette er noe et nordisk samarbeid bør kunne løse.

- Jeg håper at Støre vil kikke på det sammen med de andre helseministrene og at de tar en runde til på dette. Dette er et forslag fra sosialdemokratene i Norden så jeg håper våre sosialdemokratiske venner og Jonas vil gjøre sitt for å få det til.

Norge har tidligere tatt initiativ til et slikt register i EU.

- Dette er viktig for pasientsikkerheten. Det skal bli enklere å oppdage og stoppe leger som har fått anmerkninger eller advarsler i ett land, fra å starte på nytt i et annet land, har statssekretær Robin Kåss tidligere sagt til VG.

Vil ha europeisk varslingssystem

Statssekretær Nina Tangnæs Grønvold sier det viktigste for dem nå er å få på plass et felles, europeisk varslingssystem.

- Vi har håp om at man skal kunne komme langt med det i løpet av høsten 2013, sier hun til VG.

- I 2010 besluttet Nordisk ministerrådsmøte økt utveksling av informasjon mellom de nordiske landenes tilsynsmyndigheter om helsepersonells autorisasjonsstatus og bakgrunn. I etterkant av dette er det iverksatt flere tiltak. Forslag om et felles nordisk personellregister er også vurdert, men ikke funnet hensiktsmessig.

- Hvorfor ikke?

-Fordi de nordiske landene har ulik lovregulering, ulik åpenhet og ulike systemer. De nordiske ministrene vil derfor ikke jobbe med å lage et felles nordisk register, men med andre tiltak, sier hun.

- Bedre tilgang

Hun sier at Norge allerede utveksler informasjon om advarsler og tilbakekalling av autorisasjoner med de andre nordiske landene.

- Vi har i tillegg innført bedre tilgang til andre lands registre og systemer, og har gjort vårt helsepersonellregister søkbart for ulike interessenter. I tillegg har vi samordnet arbeidet til tilsynsmyndighetene, hatt en felles tilsynskonferanse, og gitt ut brosjyre om hvordan man finner frem i de ulike nordiske systemene.

Hun sier de vil ha et felles varslingssystem i EU, men ikke et felles register over helsepersonell.

- Registrering av alt autorisert helsepersonell i EØS-området i et felles register er ikke en aktuell problemstilling

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder