Norsk studie fastslår kreftrisiko ved nattarbeid

En ny norsk studie fra Statens arbeidsmiljøinstitutt fastslår at nattarbeidere har økt risiko for å utvikle brystkreft, og at risikoen øker med antallet sammenhengende nattevakter.

ARTIKKELEN ER OVER ÅTTE ÅR GAMMEL

- Risikoen for å få brystkreft øker med 80 prosent hos sykepleiere som har arbeidet mer enn fem år i en turnus med minst seks påfølgende nattevakter, sier forsker Jenny Anne Sigstad Lie ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami) til Aftenposten.no.

Studien som i disse dager publiseres i det medisinske tidsskriftet American Journal of Epidemiology, påviser en direkte sammenheng mellom brystkreftrisikoen og antallet nattevakter sykepleierne har etter hverandre i turnusen. Jo flere vakter, jo høyere er risikoen for å bli rammet.

Studien er utført blant 1.594 norske sykepleiere, hvorav 699 hadde hatt brystkreft.

Tidligere studier har også påvist en sammenheng mellom nattarbeid og risiko for brystkreft. Det nye i denne undersøkelsen er nettopp at selve omfanget av sammenhengende nattarbeid har betydning for kreftrisikoen.

Sigstad Lie understreker at funnene er gjort i én enkelt studie og at det må gjennomføres flere undersøkelser, også i andre yrkesgrupper enn sykepleiere, før man eventuelt kan diskutere om det bør innføres restriksjoner på antallet sammenhengende nattevakter arbeidslovgivningen skal tillate.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder