STOR MANGEL: Nordmenn tar mye medisiner – og bransjen omsetter for tosifrede milliarder. Likevel er det mange som ikke får medisinene sine, fordi apotekhyllene er tomme. Medisinhyllen på bildet er tilfeldig valgt. Foto: Illustrasjonsfoto: , NTB scanpix

Se hele listen: Apotekene tomme for livsviktige medisiner

Tusenvis av nordmenn har ikke fått medisinene sine i år – fordi apotekene er tomme.

  • Marie Moen Kingsrød
ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

En av årsakene er at grossistene sender medisiner som var ment for det norske markedet til andre land – for å tjene mer penger.

118 ulike legemidler har manglet fra apotekhyllene hittil i år. I 2008 var de tilsvarende tallene 34, viser oversikten VG har fått fra Legemiddelverket.

Flere av medisinene er livsviktige for tusenvis av nordmenn.

– Mangelen kan i verste fall føre til at pasienter ikke får livsnødvendig behandling. Det kan – dersom det er medisiner til sykehus – bety at legene må velge mellom pasienter som skal behandles eller ikke, sier medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket, Steinar Madsen, til VG.

SE HELE LISTEN OVER MEDISINENE HER!

2015 blir året hvor Norge har blitt tømt for flest medisiner.

Den siste tiden har det blant annet vært mangel på flere kreftmedisiner, i tillegg til antibiotikamedikamentet Meropenem Hospira som brukes som behandling av alvorlige infeksjoner.

Fått med deg? Nå er det ulovlig å bestille medisiner fra utlandet

Innført rasjonering

Flere sykehus, blant annet Oslo universitetssykehus (OUS), har derfor innført rasjonering på antibiotika-medikamentet. Det skrev VG i august.

Sykehuset sier til VG at de ikke har anledning til å kommentere dette på nåværende tidspunkt.

Men leder i legemiddelkomiteen ved Oslo Universitetssykehus, Per Wiik Johansen, har tidligere uttalt seg om saken til Journalen.

– Det er alvorlig. Hvis dette vedvarer, og vi skulle gå helt tomme, så risikerer vi at vi mister de sykeste pasientene, sa Johansen i august.

Det er fremdeles tomt for det viktige medikamentet.

– Dessverre setter vi ny rekord i antall mangler i 2015. Årsakene til mangelen er flere – de fleste skyldes produksjonssvikt hos legemiddelprodusentene, sier Madsen i Legemiddelverket.

Folkehelseinstituttet er bekymret: Mener for få nordmenn tar influensavaksine

Presser prisen

Det er noen spesielle forhold i Norge som kan føre til mangel. Slik forklarer Madsen det: Legemiddelgrossistene eier de fleste apotekene. Grossistene forhandler med leverandørene av legemidlene og presser prisen ned så langt de kan. Grossistene selger så legemidlene videre til sine egne apotek.

– Utsalgsprisen fra apotekene til pasientene er fastsatt av myndighetene. Dette betyr at det ofte er liten fortjeneste for produsentene på å selge spesielt kopilegemidler i Norge. En stor produsent av kopilegemidler valgte å trekke seg ut av Norge fordi prisene de fikk var for lave. Det førte til legemiddelmangel for noen av deres produkter. Når det gjelder nye legemidler (originallegemidler) fastsettes det også en maksimalpris av Legemiddelverket. Denne prisen er ofte lavere enn det produktet selges for i andre land, sier Madsen.

Han forklarer videre:

– Da blir grossistene fristet til å ta legemiddelpakninger som skulle selges i Norge og sende dem videre til andre land for å få større fortjeneste. Vi har hatt flere tilfeller de siste årene der legemiddelgrossistene har solgt for mye ut av Norge, slik at norske pasienter har hatt vansker med å få medisiner. Selv om slikt videresalg er lovlig, er vi klare på at hensynet til norske pasienter må komme først, sier Madsen.

Sett denne? WHO: Bacon, pølser og skinke er kreftfremkallende

Saken fortsetter under bildet.

BEKYMRET: Medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket Steinar Madsen, her avbildet i 2012, sier til VG at medisinmangelen i all hovedsak er forårsaket av produksjonssvikt hos legemiddelprodusentene. Foto: Kristian Helgesen , VG

Kan være farlig

For Norge kan legemiddelmangel være ekstra farlig.

– Norge kan være spesielt utsatt i en krisesituasjon. Vi har nærmest ingen egenproduksjon av virkestoffer og et lite marked, sier Madsen.

Kommunikasjonssjef i Apotekforeningen, Jostein Soldal, sier til VG at de er oppmerksom på problemet.

– Apotekene følger i mangeltilfeller Legemiddelverkets anbefalinger og forsøker sammen med legemiddelgrossistene å finne best mulig løsninger for pasientene, sier Soldal.

For å arbeide med problemet er det blitt opprettet en egen faggruppe i Legemiddelverket. I tillegg arbeider European Medicines Agency med tiltak, og US Food and Drug Administration øker innsatsen mot legemiddelmangel i USA.

Stor oversikt: Så mye kan du spise av den «farlige» maten

Mangel i flere år

– Ettersom det er mange aktører som er involvert i legemiddelforsyningen i Norge, har Helsedirektoratet etablert en Nasjonal legemiddelberedskapskomité. Den består av aktører fra helsemyndigheter og helsetjenesten, private aktører som produsenter, grossister og apotek. Komiteen skal bistå Helsedirektoratet med å koordinere arbeidet med forsyningssikkerhet i Norge. Legemiddelmangel har allerede eksistert i flere år, men trenden øker både nasjonalt og internasjonalt, sier avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, Marit Endresen, til VG.

Pfizer er blant legemiddelprodusentene som opplever å gå tom for medisiner.

– Det er dessverre riktig at legemiddelmangel er et økende problem. Dette kan ha flere årsaker. Faktorer som en mer globalisert produksjon og færre selveide produksjonssteder, kan være noen av forklaringene, sier kommunikasjonssjef i Pfizer, Joachim Henriksen, til VG.

Han medgir videre at legemiddelmangel kan få store konsekvenser for pasientene.

– Derfor arbeider vi aktivt med leveringssikkerhet og har egne ansatte i Norge som har tett dialog med legemiddelmyndigheter og distribusjonskanaler som sykehus og apotek. Vi jobber kontinuerlig med å planlegge leveranser for å forebygge leveringssvikt, og å varsle tidlig dersom vi ser at det kan oppstå mangel på et av våre legemidler, sier Henriksen.

PS! Se hele listen over medisinene som mangler her!

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder