OPP MED DE FAGLIGE RESULTATENE: Studenter som trener aktivt oppnår bebdre resultater også faglig, viser ny spansk studie. Her fra en aerobicsklasse på Elixia. Foto: Terje Visnes VG

Ny forskning: Studenter som trener gjør det bedre faglig

For studenter handler det ikke bare om å lese mest mulig: De som er fysisk aktive mens de studerer oppnår bedre faglige resultater.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Universitetsstudenter som deltar i ulike former for idrettsaktiviteter underveis i sin akademiske karriere, får i gjennomsnitt ni prosent bedre resultater enn de som ikke er fysisk aktive, viser ny forskning fra universitetet Carlos III i Madrid (UC3M), skriver Science Daily.

Hovedmålet med forskningsprosjektet var å analysere hvilken effekt vanlige idrettsaktiviteter har på de faglige resultatene for studenter på universitetsnivå.

Forskerne tok for seg et utvalg på 3671 studenter som startet på sin utdanning i 2008, og som var ferdige med sine grader i 2015.

– Våre resultater viser at deltakelse i sportslige aktiviteter påvirker studentene positivt. I gjennomsnitt scoret de 9,3 prosent høyere enn de som ikke deltok i idrett, sier en av forfatterne bak studien, Fernando Muñoz Bullón , førsteamanuensis i Business Organization ved UC3M.

LES OGSÅ: Vi lyver om hvor mye vi trener!

Han får støtte av kollega Antonio Vos Saz, tidligere leder for studentorganisasjonen ved universitetet, og nå direktør for Club de Campo Villa de Madrid:

– Denne studien viser verdien av idrett som en offisiell aktivitet på UC3M og i universitetsmiljøet generelt, sier han.

Dataene som ble brukt i studien er hentet fra UC3Ms databaser for faglige prestasjoner, sett i sammenheng med studentenes idrettsaktiviteter. Ulike variabler ble også tatt hensyn til når forholdet mellom idrett og akademiske prestasjoner ble evaluert; kjønn, tiden det tok å fullføre graden, om studenten har mottatt stipend osv.

Forfatterne av studien konkluderer med at i tillegg til at sportslige aktiviteter gir helsemessige fordeler, også fører til bedre faglige resultater for studentene.

LES OGSÅ: Trening forebygger Alzheimers sykdom!

Klarer seg bra

Professor i fysisk aktivitet og helse ved Norges Idrettshøgskole, Jorunn Sundgot-Borgen, synes ikke det er overraskende at de som trener regelmessig også får bedre akademiske resultater.

BRA FOR STUDIENE: Professor Jorunn Sundgot-Borgen ved Norges Idrettshøgskole opplever at idrettsungdom også klarer seg bra akademisk. Foto: Nils Bjåland VG

– Ut fra denne studien kan en ikke si med sikkerhet at det er det at de deltar i idrettsaktivitet som er årsaken til at de får bedre karakterer, i og med at dette ikke er en kontrollert studie. Når det er sagt, er det høyst sannsynlig at de som får til regelmessig trening også ofte har mer struktur på hverdagen og lettere får satt av tid til studier, og gjennomfører det de har planlagt, sier hun.

Sundgot-Borgen peker også på at en stor prosentandel av aktiv idrettsungdom her hjemme klarer seg veldig bra også i utdanningssituasjoner, kanskje nettopp fordi de evner å planlegge dagene på en slik måte at de også leser det de skal.

– Videre er det sannsynlig at de som er regelmessig i trening har bedre helse, klarer å holde bedre fokus og dermed får bedre uttelling for det de legger ned av arbeide i sitt studie sett i forhold til de som ikke er aktive, sier hun.

Hun har også sett på en totalpopulasjon med kvinnelige landslagsutøvere med juniorer og seniorer, og resultatene viser at ti til femten år etter endt karriere har de tidligere idrettsutøverne høyere utdanning enn kontrollgruppen.

LES OGSÅ: Verdens beste styrkeøvelser!

Grunnideen bak studentidretten

HØY PULS, BEDRE RESULTATER: Kombinasjonen mellom idrett og utdanning kan gi gode resultater, viser forskning. Her fra utendørstrening på Club La Santa på Lanzarote. Foto: Line Møller VG

– Disse forskningsresultatene viser til selve grunnideen vår, som handler om å legge til rette for å kombinere utdanning og idrett, slik at man kan prestere bedre og også trives bedre, sier Marius H. Johannessen, generalsekretær i Norges Studentidrettsforbund, som har 32. 000 medlemmer rundt i landet.

Han peker på at høyskolene og universitetene har som mål å gi studenetene visdom og mot, mens idretten skal bidra med helse og utholdenhet.

– Målet er å skape en helhetlig student som er aktiv, som trives og som er godt rustet for å oppnå faglige resultater, sier Marius H. Johannessen.

LES OGSÅ: Få toppkarakter på eksamen!

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder