LIVREDDENDE TRENING: Ved hjelp av en dukke og god veiledning har 670 000 personer over hele landet fått god opplæring i førstehjelp over fem år, men nå er det slutt. Foto: Scanpix

Norsk luftambulanse kutter førstehjelp i skolen

(VG Nett) Norsk luftambulanse har i en årrekke hatt et landsomfattende førstehjelpstilbud til norske barneskoler. Nå er det slutt.

  • Thomas Borgos Hjelle

Artikkelen er over åtte år gammel

- Opplegget til Norsk luftambulanse var veldig bra. Da fikk alle elevene en treningsdukke pluss en dvd til odel og eie. Det gjorde at elevene syntes det var spennende og lærerikt, og vi kunne bruke en hel uke til å fokusere på det, sier rektor Hanne Grønn Larsen ved Ullevål skole i Oslo.

Kommunikasjonssjef i Norsk luftambulanse, Marte Ramborg, synes det er leit at de ikke har råd til dette lenger.

- Norsk luftambulanse er en frivillig organisasjon som har brukt rundt 14 millioner kroner i året på prosjektet. I år har vi vært nødt til å prioritere hardere og mer rettet mot luftambulanse, som er vårt oppdrag. Vi skulle selvfølgelig helst hatt midler til begge deler, men det er umulig uten statlig finansiering, sier Ramborg.

Har søkt om medfinansiering

Norsk luftambulanse søkte om midler fra kunnskapsdepartementet for å kunne fortsette sin praksis. Til svar fikk de:

«Kunnskapsdepartementet har ikke mulighet til å gi økonomisk støtte. Det er kommunene som har ansvar for valg av undervisningsmateriell og som innenfor rammen prioriterer hvordan midlene skal brukes».

FØRSTEHJELP: Her øver 12-åringer fra Dyreløkkåsen skole i Frogn kommune på førstehjelp. Alle har fått hver sin dukke til å øve på. Foto: VG

Avdelingsdirektør i kunnskapsdepartementet Borghild Lindhjem-Godal, som behandlet saken, sier skolene må forvalte ressursene sine bedre.

- Det er ingen tvil om at skolen forplikter å lære bort førstehjelp. Hvis de mangler ressurser til dette, er det noe de må ta opp med kommunen. Vi får mange henvendelser om statlig støtte, men det er ikke aktuelt med øremerkede midler til denne saken.

Dårligere tilbud

Rektor Grønn Larsen legger ikke skjul på at tilbudet nå er mye dårligere.

- Nå blir det bare til at vi snakker om førstehjelp. Vi har puttet det inn under naturfag. Men det sier seg selv at ren teori en time eller to ikke er tilstrekkelig hvis du faktisk skal utøve førstehjelp i en reell situasjon.

Flere rektorer som VG har pratet med sier det samme. De har utelukkende vært positive til opplegget fra Norsk luftambulanse, og fortviler nå over at de ikke lenger får det tilbudet.

- Hvor mye koster et liv?

Rektor Kjell Gunnar Moen ved Seiersten ungdomsskole i Frogn kommune, synes det er helt uforståelig at ikke staten kan bidra mer til dette.

- Hvor mye koster et liv? Det er helt horribelt at mange skoler må velge mellom førstehjelp og andre viktigte ting i skolen. Vi har allerede et stramt budsjett, men jeg har valgt å prioritere førstehjelp og betaler nå for å få et tilbud eksternt.

Moen sier til VG at han vet om mange som har lite tilfredstillende undervisning i førstehjelp, nå som skolen må punge ut selv.

- Mange har rett og slett ikke penger nok til å gjennomføre dette. Jeg mener det er en statlig oppgave og at myndighetene må få dette inn i budsjettet. Tenk hvor mange som kan få opplæring i dette hvert år. Og jeg kan garantere at av alle de tusen det gjelder, vil noen få bruk for det og redde liv en dag. I et statsbudsjett på over 1000 milliarder kroner, må det finnes 14 millioner til noe så viktig, mener Moen bestemt.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder