GODE RESULTATER: Om lag 15 prosent av befolkningen har angst. Nå vil Hesle Vest teste et nytt behandlingsprogram for barn og unge med ansgtlidelser. Programmet har gitt gode resultater i Australia. Foto: Heidi B. Nilsen/SCANPIX

Norsk forskningsprosjekt: Bedre behandling for angst hos barn

Et nytt program for behandling av angst hos barn har gitt svært gode resultater i Australia. Nå testes behandlingen i Norge.

Christina Halvorsen (Din Side Helse)
ARTIKKELEN ER OVER 12 ÅR GAMMEL

Om lag 15 prosent av befolkningen har angst. Nå skal Helse Vest i en pilotstudie teste en ny behandling for angstlidelser hos barn og unge.

Les også. Angst kan kureres:

- Forskning både i Norge og internasjonalt viser at angst ofte starter i oppveksten, men at det kan gå flere tiår før man søker hjelp for problemene, sier overlege Einar Heiervang ved BUP Fana i Helse Bergen. BUP Fana er en av poliklinikkene som er med i forskningsprosjektet.

Heiervang sier han håper å få med ca 200 barn i Helse Vest-prosjektet, som starter i vår.

- Målet er å komme frem til bedre behandlingsmetoder for angst hos barn og unge, sier han.

Barna som skal være med har i hovedsak diagnosene separasjonsangst, sosial angst og generalisert angst.

God effekt
Behandlingsprogrammet, som har fått navnet FRIENDS, er et kognitivt atferdsterapeutisk program. Det har vist svært god effekt i forskningsprosjekter i Australia. Der viser studier at 80 prosent av barna som har blitt behandlet ikke lenger har betydelige angstproblem, og at effekten holder seg.

Psykologspesialist Bente Viken ved BUP Fana påpeker at det er behov for bedre behandlingstilbud til barn med angst.

- Det er en tendens til at de barna som henvises til barne- og ungdomspsykiatrien ofte er barn som lager mye uro rundt seg. Barna med angstlidelser er ofte stille barn som ikke like lett blir fanget opp av hjelpeapparatet og henvist til behandling. Vi ønsker med dette å sette fokus på denne gruppen og gi dem et godt tilbud, sier Viken.

- Erfaringene fra dette prosjektet vil avgjøre om vi skal implementere dette som en del av tilbudet vårt på varig basis, legger Viken til. Helse Vest har dessuten planlagt et forskningsprosjekt i forhold til behandling av voksne angstpasienter.

Les også: Traumer kan skade barnehjernen:

- Ikke nok oppmerksomhet
Helseregionene sør og øst har allerede prøvd ut FRIENDS i en pilotundersøkelse. Resultatene er ikke klare ennå. Men psykolog Kicki Martinsen ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse region øst og sør, håper forskergruppen ved senteret vil kunne gå videre i en hovedstudie.

- Angst hos barn er en hyppig lidelse, og den har ikke fått mye oppmerksomhet. Men det er svært viktig å behandle den tidlig. Derfor vil vi gjerne forske mer på dette, sier hun.

Saken er levert av helsenettstedet Mozon.no.

VG har ikke ansvar for innholdet på eksterne sider.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder