PREDIKANT: Helsetilsynet begjærte påtale mot Svein-Magne Pedersens helbredelsesvirksomhet, men politiet henla saken uten å etterforske. Foto: Mattis Sandblad

Politiet etterforsket aldri «mirakelpredikant»: – For dårlig

Politiet i Agder henla saken mot predikant Svein-Magne Pedersen uten etterforskning. – Nok en bekreftelse på dårlig håndhevelse av loven, mener jurist.

I sommer begjærte Helsetilsynet påtale mot mirakelpredikantene Svein-Magne Pedersen og Tom Roger Edvardsen, etter at VG med skjulte opptak avslørte hva predikantene sa til syke mennesker når de ringte inn til deres bønnetjenester.

Når Helsetilsynet begjærer påtale, betyr det at de mener politiet bør starte etterforskning.

Les hele VGs avsløring: Mirakelpredikantene

les også

Mirakelpredikant: Cellegift og stråling er utdatert

Over et halvt år senere har Innlandet politidistrikt gjennomført undersøkelser og vitneavhør i etterforskningen av Edvardsen, men det gjenstår noen vitneavhør, opplyser leder for etterforskningsseksjonen Tore Reboli.

I Agder politidistrikt lå saken om Svein-Magne Pedersen derimot på bordet i seks måneder, før politiet besluttet at de ikke skulle etterforske den.

les også

Svein-Magne Pedersen beklager negative uttalelser om cellegift

Bakgrunnen for henleggelse er, ifølge politiadvokat Maren Østern, at det ikke anses å være rimelig grunn for å undersøke om det foreligger straffbart forhold.

– Jeg sier ikke at det er sikkert at loven ikke er brutt, men jeg sier at det å komme i mål med en sånn sak er tvilsomt. Det er usikkert nok til at vi ikke kan prioritere det, sier hun til VG.

VG har også undersøkt Pedersens nødhjelp: Dette fant VG

Derfor henla de saken

Østern forklarer at saken er sett opp mot riksadvokatens rundskriv over hva politiet skal prioritere, der det står at man skal ta en vurdering av sannsynligheten for at det foreligger et straffbart forhold, alvorlighetsgrad i saken, og hvilke etterforskningsskritt som er aktuelle.

– Med det utgangspunktet har vi sett på loven helsetilsynet har anmeldt for, loven om alternativ behandling, og lovens forarbeider og noe praksis. Det politiet mener, er at det er tvil om han har brutt den loven.

les også

La ned betalt forbønnstelefon – ber om pengegaver for å finansiere forbønn

– På sin Facebookside skriver Pedersen at «Det var ikke tvil hos politiet: Her var det ikke snakk om noe straffbart forhold. Derfor ble saken henlagt». Er det riktig?

– Nei, det høres ikke riktig ut. Vi har henlagt det som ikke rimelig grunn til å undersøke om det foreligger straffbart forhold. Å konkludere med
at det ikke er det, vil jo være noe man gjør etter at det har vært en etterforskning.

les også

Mirakelpredikanten om nødhjelpen: – Skulle ikke drive barnehjem, bare bygge dem

Østern påpeker at strafferammen i slike saker er ganske lav, og at det vil være behov for en god del etterforskning med flere vitneavhør.

– Utifra det jeg har sett i VG, har jeg selv oppfattet at dette regelverket ikke har vært helt klart. Skal politiet bruke mye tid og ressurser på en sak man ikke vinner frem med i retten når man har mange saker som riksadvokaten har vært veldig tydelige på at man skal prioritere? Det er vanskelige vurderinger, sier hun.

Les mer: Uenige om lovverket

– Bør klage til statsadvokaten

Helsejurist og juridisk forsker Anne Kjersti Befring har tidligere kommet med krass kritikk av først og fremst påtalemyndigheten, og av Helsetilsynet, for å være passive i saker om alternativ behandling. Hun ble ikke overrasket over henleggelsen:

– Han har blitt anmeldt tidligere uten at politiet har gjort noe. Det er for dårlig håndhevelse av loven - og nå får man nok en bekreftelse på det. Det er synd at politiet ikke prioriterer, eller ikke kan prioritere dette.

Hun viser til da det daværende Helsedirektoratet anmeldte Svein-Magne Pedersen for bedrageri og brudd på kvakksalverloven i 1993, etter at Pedersen hevdet at en kvinne ble helbredet for AIDS etter å ha mottatt hans bønn.

Saken ble henlagt på bevisets stilling.

Les mer: Kampen om jusen

– Når Helsetilsynet velger å gå til det skrittet å politianmelde dette, er det et ganske sterkt signal til politidistriktene. Nå som saken er henlagt uten etterforskning bør Helsetilsynet påklage henleggelsen, sier hun.

VG har gjentatte ganger spurt Helsetilsynet om et intervju om hva de ønsker å gjøre videre. De vil ikke intervjues av VG og nekter å svare på pørsmål. De skriver i en e-post at «vi tar politiets beslutning til etterretning», og har ingen kommentarer utover det.

VG+ - Brukte 30 000 kr. på forbønn

Vil se på lovverket

Etter VGs første avsløring i saken sa helseminister Bent Høie at han vil se på loven med nye øyne. I det fikk han støtte fra Helsetilsynet, som mener det er på sin plass at politikerne vurderer lovverket.

Helsejurist Befring har vært klar på at hun mener verktøyene som trengs for å slå ned på mirakelpredikanter finnes med dagens lovverk, men at man ikke bruker dem.

– Det kan begrunne at loven og systemet bør endres. Det er problemer med hvordan loven håndheves i praksis, og med å få etterforsket slike saker på grunn av at få politianmelder. På dette grunnlaget bør det vurderes et mer effektivt system for å forvalte loven, for eksempel av en forvaltningsmyndighet, sier hun.

les også

KrF-Ropstad om VGs mirakelavsløring: – Jeg blir trist og opprørt

Hun mener også de lave strafferammene i loven kan gjøre at politiet nedprioriterer saker som gjelder brudd på loven om alternativ behandling.

– Det kan tenkes at man bør se på strafferammene og mulighetene for større økonomiske sanksjoner for å beskytte mennesker mot å bli utnyttet i en sårbar situasjon.

les også

Kirken tar oppgjør med predikantene: – Grenser til persondyrkelse

VG har tidligere blitt opplyst at Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet og justisdepartementet ville se på loven, etter resultatene fra politietterforskningen.

Politiet i Agder startet også tidligere undersøkelser av Pedersen etter avsløringene om hans nødhjelpsprosjekter, men fant ikke opplysninger som var tilstrekkelig grunn til ikke å iverksette etterforskning, opplyser politiadvokat Hans Olav Røyr.

les også

Mirakelpredikanten slår tilbake mot kirken: – De tar betalt for begravelser

Stiftelsestilsnet åpnet i november tilsynssak mot Misjonen Jesus Leger etter VG-avsløringen om bistandspengene. Forbrukertilsynet opprettet tilsynssak mot Misjonen Jesus Leger i vår, og konkluderte med at de drev med ulovlig markedsføring.

Enig i politiets konklusjon

Svein Magne Pedersens advokat John Christian Elden skriver i en e-post til VG at de tar politiets avgjørelse til etterretning, og er enige i at det ikke foreligger rimelig grunn til å etterforske.

– Politiet har brukt en av de mer kvalifiserende henleggelseskoder om at anmeldelsen ikke kvalifiserte til å iverksette etterforskning etter straffeprosessloven § 224. Dette er ikke en prosessøkonomisk vurdering, men en vurdering av om det er grunn til å tro at det foreligger et straffbart forhold som kan forfølges av politiet, skriver han.

Gjennom sine advokater, har både Svein Magne Pedersen og Tom Roger Edvardsen tidligere avvist at forbønnsvirksomheten er lovstridig.

– Stiftelsen er en ideell organisasjon som drives i samsvar med norsk lov. Den er tuftet på religiøse oppfatninger og tro. Den driver ikke medisinsk virksomhet, men går i forbønn, skrev Elden i et tilsvar til VG.

I et tilsvar til VG på vegne av Tom Roger Edvardsen, skrev hans advokat Arnor Ilstad:

– Tom Roger Edvardsen behandler ikke sykdommer, men ber for syke som oppsøker ham. Hans forbønnsvirksomhet er ikke i strid med norsk lov. Troende mennesker støtter sin kirke og sine pastorer på forskjellige måter. Edvardsen har opptrådt i henhold til norsk lov når det gjelder de bidrag som mottas i ovennevnte anledning.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder