NEDGANG: Bydel Grünerløkka i Oslo opplever at stadig flere unge kvinner velger bort de tradisjonelle p-pillene til fordel for langtidsvirkende prenvensjon. Foto: Kristin Svorte , VG

Langtidsprevensjon populært blant unge Oslo-kvinner

Foreløpige tall tyder på at antall aborter synker

Etter at unge Oslo-kvinner har fått tilbud om gratis prevensjon, har etterspørselen etter spiraler og p-staver skutt i været.

Marthe Berg
ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

I 2014 fremmet helseminister Bent Høie forslag om at helsesøstre og jordmødre skal kunne skrive ut prevensjon til alle kvinner. Målet var å få ned aborttallene.

1. februar i år gikk bydel Grünerløkka i Oslo i gang med en toårig prøveordning der kvinner i alderen 20–24 år skal få tilbud om gratis hormonell prevensjon.

Bakgrunnen for prosjektet, som har fått navnet Forebygging av uønskede svangerskap og abort (FUSA), er at bydelen sammen med St. Hanshaugen topper statistikken for abort i landet.

VG+: Har vi virkelig selvbestemt abort? (krever innlogging)

Foreløpige data VG har fått tilgang på fra Abortregisteret tyder på at prosjektet har hatt god effekt så langt.

Mens 51 kvinner i den aktuelle aldersgruppen avbrøt svangerskapet i første halvdel av 2014 har 33 kvinner på Grünerløkka tatt abort i løpet av de seks første månedene i år. De foregående fem årene var tallet for aborter enda høyere i bydelen.

Det er imidlertid viktig å presisere at disse tallene bare er foreløpige data, og at de ikke er kvalitetssikret. Det er også mulig at trenden kan snu dette halvåret.

Har du lest denne? KrFU-leder vil nekte voldtatte kvinner abort

Stor økning av spiral og p-stav

POSITIV UTVIKLING: Lege Marius Johansen er svært fornøyd med at flere unge kvinner velger langtidsvirkende prevensjon fremfor p-piller. Foto: Privat ,

Marius Johansen, medisinskfaglig ansvarlig lege ved Sex og samfunn-klinikken på Grünerløkka – landets største senter for seksuell og reproduktiv helse for unge voksne, forteller at veldig mange kvinner har benyttet seg av tilbudet, og at antallet pasienter har eksplodert etter sommeren.

– Langt flere velger de langtidsvirkende prevensjonsmidlene p-stav og spiral, i stedet for p-piller. Selv om det er for tidlig å slå fast sikkert, tror vi dette har sammenheng med at det har blitt gratis, sier han.

Les også: Sjekk hvilke p-piller som passer for deg

Sammenlignet med samme periode i fjor har andelen kvinner i den aktuelle aldersgruppen som har fått satt inn p-stav på Sex og samfunn i Oslo økt med 80 prosent. Spiral som prevensjonsmiddel har økt med 54 prosent på klinikken i tilsvarende periode. Johansen ser på utviklingen som utelukkende positiv.

– Fordelen er for det første at det ikke er mulig å gjøre feil – du slipper å glemme en pille, og det er derfor ekstremt mye mer sikkert. For det andre er det ingen farlige bivirkninger, og du unngår muligheten for alvorlig sykdom eller dødsfall.

Gjennomgang i 2013: P-piller farligere enn først antatt

Alvorlige bivirkninger

Han trekker frem blodpropp, brystkreft, hjerteinfarkt og hjerneslag som mulige bivirkninger til bruk av p-piller – dog skal det sies at dette er sjelden.

– Budskapet vårt er at det vil være enormt bra for kvinnehelse i Norge hvis flere bruker langtidsvirkende prevensjon. Vi vil også få mange færre uønskede graviditeter. Jeg tror vi vil se at veldig mange flere velger dette når det er gratis.

ØKNING: Stadig flere unge kvinner velger spiral (bildet) eller p-stav fremfor de mye brukte P-pillene. Foto: Terje Mortensen , VG

Mens en spiral kan sitte i fem år, må p-staven byttes etter tre år. Johansen tror prisen har mye å si for at kvinner velger p-piller fremfor langtidsvirkende prevensjon – selv om sistnevnte kan være rimeligere sett i et lengre perspektiv.

– Langtidsvirkende prevensjon koster en del, og kan oppleves som en stor investering hvis du er i begynnelsen av 20-årene og ikke har verdens beste råd. Men den største bekymringen jeg opplever at kvinner har er at det skal gjøre vondt, sier han, og fortsetter:

– Jeg pleier å være helt åpen og si at det kan være smertefullt ved innsetting, men det er snakk om 30 sekunder hvor det kan gjøre vondt når du skal sette inn en spiral, og så slipper du å tenke på noe de neste fem årene. Ved innsetting av p-stav får du bedøvelse.

Les også: Advarer mot pillemiks

Bydelsoverlegen er positiv

Hos Sex og samfunn har de blitt nødt til å sette inn en ekstra lege som bare setter inn spiral to dager i uken, og en helsesøster som kun setter inn staver, for å få unna den store pågangen.

STOR PÅGANG: Bydelsoverlege Finn Bovim forteller at etterspørselen etter langtidsvirkende prevensjon har økt jevnt siden februar. Foto: Lise Åserud , NTB scanpix

Bydelsoverlege på Grünerløkka Finn Bovim bekrefter at etterspørselen etter langtidsvirkende prevensjon har økt kraftig siden prosjektet startet i februar.

– Helseetaten har, på bakgrunn av en undersøkelse SINTEF har gjennomført, gjort en slags kalkyle av hvor stort behovet er, og funnet ut at 65 prosent av målgruppen har tilfredsstillende prevensjon. Prosjektets målsetting er derfor at 50 prosent at de gjenværende kvinnene skal benytte tilbudet. Ut fra etterspørselen så langt ser det ut som vi nærmer oss det allerede, forklarer han.

Les også: KrF vil gi gratis spiral til 16-åringer

– Hvis det viser seg at dette gir de ønskelige resultatene er det mange, inkludert meg, som mener det bør innføres gratis prevensjon til kvinner under 25 år.

Han mener imidlertid det er nødvendig å avvente til de endelige resultatene kommer før man konkluderer med at prosjektet har vært vellykket.

Husker du denne? Kristen lege nekter å sette spiral

Øker tilgjengeligheten

VG har vært i kontakt med Helse- og omsorgsdepartementet, som ikke ønsker å kommentere de foreløpige resultatene, med begrunnelse at det fremdeles er lenge igjen av prosjektet, og dermed for tidlig å slå fast at prøveordningen har vært en suksess.

Knallhard kritikk av Høie: Anklages for spiralsvik mot kvinner

Kommunikasjonsrådgiver Alexandra R. Tufteland viser imidlertid til regjeringens vedtatte forslag om at helsesøstre og jordmødre kan skrive ut alle typer prevensjon til kvinner fra 16 år og oppover. Tidligere var det kun leger som hadde myndighet til å forskrive langtidsvirkende prevensjonsmidler, men forslaget ble godkjent og trer i kraft 1. januar 2016.

– Det vil gjøre prevensjon lettere tilgjengelig og vil kunne bidra til å forebygge uønsket svangerskap og abort, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Les også: Leger ønsker ikke fast grense for abort

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder