VIL STYRKE OMSORGEN: Geir Lippestad forstår godt at mange som er fortvilet og har store lidelser, kan tenke på døden som den eneste utvei. Foto:Trond Solberg,VG

Lippestad: – Assistert selvmord utfordrer menneskeverdet

Geir Lippestad mener samfunnet ikke har vist god nok omsorg, når mennesker ønsker assistert selvmord. Per Fugelli tror vi har lovlig eutanasi i Norge i løpet av noen tiår.

Øyvind Gustavsen
ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Lørdag fortalte VG historien om kronisk syke Jan Petter Stefanussen (67), som har bestilt assistert selvmord i Sveits. På onsdag skal han ta livet sitt, med hjelp av den sveitsiske stiftelsen Life Circle.

Advokat Geir Lippestad, styreleder i tankesmien Agenda og ambassadør for organisasjonen Menneskeverd, sier at assistert selvmord utfordrer menneskeverdet.

– Det er umulig å mene noe om akkurat denne personens liv og valg. Hans valg må man respektere. Men aktiv dødshjelp og assistert selvmord utfordrer menneskeverdet som verdi, fordi hvis menneskelivet er ukrenkelig, skal man ikke velge å avslutte det. Det er kjernen i dette, sier han til VG.

LES OGSÅ: Her hjelpes Jane til å dø

Vil ha fokus på lindring

Han legger til at han forstår godt at mange som er fortvilet og har store lidelser, kan tenke på døden som den eneste utvei.

– Hvis du er alene, ensom og ikke får hjelp eller smertelindring, kan valget om eutanasi falle lett. Når denne mannen føler at livet er så håpløst, synes jeg det er trist at vi ikke klarer å ta bedre var på dem som er syke. Generelt tenker jeg at det er langt viktigere å ha fokus på hvordan lindre smerte og behandle, enn å åpne for muligheten til assistert selvmord i Norge, sier han.

– Er det ikke et uttrykk for godhet å la mennesker med store lidelser få dø i fred?

– Det er et uttrykk for godhet å lindre menneskers lidelser. Får man hjelp, omsorg, nærhet og pleie opplever de aller fleste den siste tiden som god og verdig. Det er ikke humant samfunn å bruke ressurser på å la folk velge bort de siste årene de lever.

VIL DØ: Jan Petter Stefanussen (67), er så syk av polynevropati at han har søkt om aktiv dødshjelp i Sveits. Foto:Frode Hansen,

Tillatt i enkelte land i Europa

Assistert selvmord er ulovlig i Norge, men tillatt i Sveits, og noen få delstater i USA samt i Nederland, Belgia og Luxembourg.

Ifølge en artikkel fra forskning.no i fjor har 611 mennesker som ikke var sveitsiske statsborgere valgt å begå assistert selvmord i Sveits de siste fem årene.

VG MENER:Nei til dødshjelp

Per Fugelli, professor i sosialmedisin, sier til VG at det både er aktverdige grunner til at mennesker vil avslutte livet sitt, og gode argumenter for ikke å tillate dette i Norge.

Han har selv ikke landet på et standpunkt for eller mot å lovfeste eutanasi.

– Det er en vakker og vesentlig tanke at mennesket skal få lov til å bestemme selv over sitt liv og sin død. Med frihet som verdi, er det logisk og naturlig at det også gjelder helt til livets slutt, sier han.

– En gradering av menneskeverdet

Samtidig innrømmer han at det er svært problematisk å skulle institusjonalisere retten til å få hjelp til å dø.

– Hvis vi åpner for det, vil mange mennesker stille seg spørsmålet: Er jeg en byrde, en belastning, en minuspost i samfunnets regnskap. Vi kommer inn i en slags gradering av menneskeverdet, noe som er i strid med det vi holder så høyt: At ethvert menneske har en unik verdi fra fødselen av, og hverken produksjonsverdi eller normalitetsbegreper kan rokke ved det.

STANDPUNKTLØS: Professor i sosialmedisin, Per Fugelli, vet ikke om han er for eller mot aktiv dødshjelp i Norge. Foto:Espen Braata,VG

Fugelli understreker at vi ikke må kaste skam eller skyld over dem som mener livet ikke er verdt å leve, og samtidig være klar over hvordan alvorlig sykdom utfordrer menneskers selvbilde.

– Hvis du er alvorlig syk, får du uten unntak store sprekker i selvbildet ditt. Du mister tillit til kroppen din, fremtiden din og får en truende følelse av mindreverd. Da er det ufattelig viktig at vi har et menneskesyn som ikke forsterker denne følelsen av mindreverd, men heller motvirker den. Jeg er redd for at vi, hvis eutanasi tillates, vil gi et signal som mange kronisk syke vil oppfatte som et budskap om at kanskje er best for alle om du velger å forlate denne jorden.

– Hva er utfordringen for de nærmeste til en som vurderer assistert selvmord?

– Man bør, ved å vise nærhet, kjærlighet og samhold, legge gode lodd på den vektskålen som sier at livet er verdt å levde. Samtidig må man tilkjenne personen retten til selv å velge og gi vedkommende en trygg følelse av at han eller hun ikke blir dømt for sitt valg.

– Vil vi få lovfestet eutanasi i Norge?

– Jeg tror at vi i løpet av noen tiår har tillatt dette i Norge. Det er en økende oppslutning i befolkningen om dette, og blant unge leger mener flere at dette er rett, sier han.

LES i VG+: Den siste reisen

Leger mest skeptiske

I Medieundersøkelsen 2015 ble leger, sykepleiere, journalister, redaktører og publikum spurt om de vil legalisere aktiv dødshjelp.

Norske leger skiller seg ut som de klart med kritiske til aktiv dødshjelp. Bare 27 prosent vil gi mulighet for det, mens et klart flertall på 63 prosent sier at det ikke bør tillates. Blant sykepleiere er 55 prosent imot, mens så vidt over hver tredje sykepleier sier ja til praksisen.

56 prosent av befolkningen som helhet mener det er riktig å gi mulighet for aktiv dødshjelp, mens 31 prosent er imot.

Norske journalister er i stor grad i takt med befolkningen, mens norske redaktører er litt mer skeptiske til aktiv dødshjelp.

– Et modig menneske

Ole Peder Kjeldstadli, leder for foreningen Retten til en verdig død, hyller Stefanussen for hans beslutning og at han velger å fortelle om den i VG.

– Jeg synes han er et slags forbilde på hvordan man kan opptre som et modig menneske. Det er litt skammelig at han ikke kan få den hjelpen han trenger for å avslutte livet sitt hjemme i Norge, sier han og legger til:

– Det er ikke noe verdighet i å ligge neddopet på et sykehjem eller sykehus. Det er bare en oppbevaring. Hvorfor ikke da avslutte livet med det samme? Når det ikke er mulig å leve godt lenger, bør man kunne få hjelp til å avslutte livet.

– Hvem definerer når det ikke er mulig å leve godt lenger?

– Det må jeg kunne gjøre selv.

– Bør vi ikke som samfunn å beskytte og fremme liv, fremfor å avslutte det?

– I mitt hode er dette den ultimate livshjelp. Når situasjonen er slik at man ikke makter mer, skal de få hjelp til å avslutte livet.

– Lippestad mener lovfestet eutanasi utfordrer menneskeverdet?

– Å koble menneskeverdet til eutanasi skyldes historiene vi kjenner fra Nazi-Tyskland, der Hitler kvittet seg med millioner som ble regnet som «untermenchen». Det handlet om utvelgelse og er noe helt annet enn det vi mener med eutanasi. Jeg vil heller bruke begrepet «frivillig selvbestemt livsavslutning» – det er hva vi er for.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder