IKKE LOV: Helsedirektør Bjørn-Inge Larsen har sendt helse - og omsorgsministeren brev hvor det står at det ikke er lov til å ta abort av sosiale grunner etter 22. svangerskapsuke. Foto: Knut Erik Knudsen, VG

Flere barn ulovlig abortert

(VG Nett) På halvannet år har flere barn blitt ulovlig abortert på sykehus i Norge. Det selv om de var så gamle at de kanskje kunne ha overlevd.

ARTIKKELEN ER OVER SYV ÅR GAMMEL

Til sammen har ti barn blitt abortert etter 22. svangerskapsuke mellom vinteren 2010 og høsten 2011. Flere av disse abortene var ulovlige.

I fjor vår slo en avdeling på Oslo Universitetssykehus alarm. På Fødeavdelingen deres overlever barn som bare er 23 uker gamle.

Jordmødre som utfører aborter vet ikke hvor gammelt fosteret er før det kommer ut.

- Vi så at noen av dem var relativt store. De aller minste premature havner også hos oss, og vi syntes å se at det var veldig lite som skilte noen av dem som ble abortert og de som kunne overleve som 23 uker gamle, sier Bente Rønnes, seksjonsleder på Fødsel på Rikshospitalet.

Fødeavdelingen sendte et brev til Helsedirektoratet og ba dem om å vurdere situasjonen.

Vet du noe om denne eller lignende saker? Tips VG Netts journalister

- Abortloven er jo fra 1975, og da var det ingen som kunne tenke tanken på at et 23 uker gammelt barn kunne overleve, sier Rønnes, og legger til at hun er fornøyd med å ha fått en presisering av loven.

- Det er jo belastende, selvfølgelig, alt arbeid som handler om liv og død er en emosjonell belastning, sier hun.

Det var den sentrale abortklagenemda som hadde godkjent abortene. Rønnes sier at sykehuset ikke har noe innsyn eller kunnskap om det som foregår i nemda, og at de heller ikke har noen juridisk bakgrunn.

Ikke lov

Lørdag fikk helse - og omsorgsdepartementet et brev fra Helsedirektoratet, hvor de slår fast at praksisen er ulovlig.

Fra og med februar 2010 og til og med høsten 2011, ble det innvilget ti aborter etter 22. svangerskapsuke.

Våren 2011 fikk Helsedirektoratet vite om en abort som var innvilget sent i svangerskapet av såkalte sosiale grunner.

- Da gjorde vi abortklagenemden klar over at vi tolket loven dit hen at det ikke var anledning til å gi tillatelse til abort av sosiale grunner etter utgangen av 22. svangerskapsuke, sier helsedirektør Bjørn-Inge Larsen til VG Nett.

Flere av de ti abortene var av sosiale grunner. Sosiale grunner kan for eksempel være at barnemoren er alvorlig narkotikamisbruker, eller at svangerskapet skyldes incest eller voldtekt.

- Det skal alltid være tungtveiende grunner når man innvilger abort så sent i svangerskapet, sier Larsen.

Redder mindre fostere

Noe av grunnen til at loven kan ha blitt tolket feil, er at helsevesenet klarer å redde mye yngre barn nå enn de gjorde tidligere.

- De siste årene er det slik at vi også forsøker å redde fostere som fødes helt ned i 23. svangerskapsuke. Da lykkes helsetjenesten med å redde omtrent halvparten av de fostrene som det dreier seg om. I hovedsak reddes de til god livskvalitet, uten store skader, sier helsedirektør Larsen.

- Det betyr at grensene for når et foster er levedyktig, har flyttet seg nedover over tid. Det skaper en problematisk sone i forhold til praksisen når det gjelder sene aborter.

- Hvor alvorlig er dette?

- Det har vært noen aborter som er innvilget på fostre i en periode hvor vi i andre sammenhenger oppfatter at fosteret kunne vært levedyktig. Det er alltid alvorlig når man bryter loven. Klagenemnda har ment at vedtakene har vært innenfor lovens grenser, men har nå rettet seg etter Helsedirektoratets tolkning.

- Alvorlig sak

Loven sier at kvinner velge selv om de vil ta abort eller ikke til og med den 12. uken de er gravide.

Etter det må de søke en nemd om å få ta abort. Etter at de er 18 uker på vei, skal det særlig «tungveiende» grunner til for at de skal få ta abort, men det er ikke satt noen øvre grense for når det ikke er lov lenger.

- Dette er en alvorlig sak og det er viktig at Helsedirektoratet har kommet med en klar konklusjon. Nemnda må gjøre vanskelige vurderinger, men brudd på abortregelverket skal ikke forekomme, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen, i en pressemelding.

ALVORLIG: Helseminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen sier i en pressemeldingene at dette er alvorlig. Foto: Jørgen Braastad, VG

Britt Ingjerd Nesheim, leder i abortklagenemda, som har innvilget abortene betegnes som ulovlige, sier til VG Nett at det er bra med presiseringen.

- Det er veldig greit at vi har fått en presisering. Det er vi fornøyde med, for vi har syntes det har vært vanskelig å tolke abortloven. Nemda består av fem medlemmer, og en av dem er jurist, så er vi er ikke amatører og har syntes dette har vært vanskelig, sier hun.

- Hva tenker dere om at dette er aborter som nå defineres som ulovlige?

- Jeg tenker ikke noe spesielt om det, jeg har syntes det har vært vanskelig hele tiden.

- Helsedirektoratet har vært klare over dette, og over at vi har syntes det har vært vanskelig, og etter at vi fikk en presisjon fra dem, så har vi ikke innvilget flere slike aborter.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder