LEGETABBE: Kreftsyke Tommy Berg blir fratatt deler av erstatningen fordi han er dødssyk. Foto: TROND SØRÅS

Tommy fratatt erstatning fordi han er dødssyk

SKEDSMO (VG) Etter legetabben skulle kreftsyke Tommy Berg få 900 000 kroner i erstatning. Han får bare en femtedel. Grunn: Staten regner med at han dør snart.

May Linn Gjerding
ARTIKKELEN ER OVER TI ÅR GAMMEL

På sykeleiet bruker Tommy og kona nå sin siste, dyrebare tid på å kjempe mot Norsk Pasientskadeerstatning.

To dager før paret giftet seg i fjor, fortalte legene at han aldri kom til å bli frisk. Kreften ble oppdaget altfor sent. Etter et brutalt sykdomsforløp, får 48-åringen morfin for å dempe de kraftige smertene. Nå tilbringer han mesteparten av dagene i sengen, utmattet og opprørt. Men han tviholder på livet.

Spredning

«Jeg synes det er uetisk og viser en unødvendig grådighet. Hvorfor får jeg ikke utbetalt hele summen når jeg har fått medhold i klagen?» spør tobarnsfar Tommy Berg i et brev til Norsk Pasientskadeerstatning (NPE), som kona måtte skrive for ham.

Den hissige kreften har spredt seg til Tommys lunger, lymfer og hjerne. På grunn av betydelig og varig mén etter feilbehandling har Staten beregnet en erstatningssum for «tapt livsutfoldelse», som kalles ménerstatning.

Men på tvers av vanlig praksis, kalkulerer NPE nå med at han dør snart uansett, og bruker en sjelden unntakshjemmel i skadeerstatningslovens § 3-9 som bare gir ham en brøkdel av erstatningen.

Dermed ble Tommy nylig avspist med én terminutbetaling på 180000 kroner. Hvis han var «litt friskere», ville han ha fått 881089 kroner som følge av forsinket kreftdiagnose.

- Loven sier ganske klart at det er adgang til å gjøre det i veldig spesielle tilfeller. I dette tilfellet er det veldig forkortet, forventet levetid. Der mener vi at vi har medisinen og jussen på vår side, sier avdelingsdirektør Anne Mette Gulaker ved NPE.

- Helt feil

Lovens hovedprinsipp er at Berg skulle ha fått utbetalt hele ménerstatningen i et engangsbeløp.

- Det er helt riktig. Men så heter det i samme lov, at det ved særlige grunner kan fastsettes erstatning i terminbeløp. Særlige grunner er i dette tilfellet nettopp den sterkt forkortede levetiden, sier Gulaker.

Vedtaket får stryk av jusprofessor Carl August Fleischer, en av Norges fremste eksperter på erstatningsrett.

- Dette er etter min mening helt feil. Meningen med paragrafen er måten utbetalingen skal skje på, ikke å redusere den totale erstatningen. Hans dårlige muligheter til å overleve i fremtiden, gir ham enda sterkere grunn til å få hele erstatningen her og nå, sier Fleischer.

Ekteparets advokat, Jan Inge Thesen i Advokatfirmaet Robertsen mener at saken også er prinsipielt viktig.

- NPE påberoper forkortet levetid for å ikke gi ham hele erstatningen, for skade det offentlige selv har påført. Det er støtende. Attpåtil bruker de feil juss. Hvis vedtaket blir stående, kan det få konsekvenser for andre i lignende situasjon. Vi håper Pasientskadenemnda vil se nøye på saken, sier Thesen til VG.

Overså kreften

En enkel urinprøve kunne ha reddet Tommy, men legene overså Tommys kreft i 14 måneder. Først da kona hans, Toril Mjanger (51), tok ham med til privatklinikken Aleris, ble kreftprøve tatt. Svulsten på åtte centimeter ble funnet kort tid etterpå i nyrebekkenet.

Forsinket diagnose medførte kreftspredning og uhelbredelig sykdom, ifølge NPEs sakkyndige. Han mener at kreftdiagnosen kunne ha blitt stilt allerede i 2006.

- Penger kan ikke erstatte et liv, men vi lider økonomisk av situasjonen. NPE bør gi Tommy alle pengene han har krav på og det haster. Jeg synes de har hatt hjerter av stein, sier Mjanger.

Tommy Bergs drøm er å hyre helsepersonell og ta med familien til et annet sted enn behandlingssenteret. De 180 000 kronene han har fått, går til utgifter i forbindelse med sykdommen. Båten og hytta er solgt.

Saken er påklaget til Pasientskadenemnda.

- HELT FEIL: Jusprofessor Carl August Fleischer mener at NPE bruker loven feilaktig i Tommy Bergs tilfelle. Foto: SCANPIX

- Bommer

Jusprofessor Carl August Fleischer mener at Norsk Pasientskadeerstatning bommer fullstendig, når de fratar Tommy erstatning.
NPE poengterer selv at unntakshjemmelen for å utbetale en oppstykket og redusert erstatning, brukes sjelden.

- Bestemmelsen i skadeerstatningsloven sier helt klart at skadelidte har krav på å få engangssum. Og det må være særlig klart når det gjelder ménerstatning. Paragrafen om terminvise ytelser er først og fremst aktuell ved annen type erstatning enn ménerstatning. Dette er mer aktuelt ved økonomisk inntektstap, forklarer Fleischer.

Han påpeker at poenget med ménerstatning er at skadelidte skal få en kompensasjon for skaden eller ménets betydning for livsutfoldelsen.

Dette sier NPE om terminutbetalingen:

- Blant tilfellene vi kan benytte dette, er ved veldig dårlig prognose med hensyn til levetid, sier avdelingsdirektør Anne Mette Gulaker ved NPE.

Sjelden praksis

Vedtaket som er gjort i Tommy Bergs sak gjøres i få saker.

NPE benytter en unntakshjemmel i skadeerstatningsloven § 3-9, for å gjøre dette.
I et brev til familiens advokat Jan Inge Thesen, påpeker NPE at det foreligger beskjeden praksis på området - og viser bare til to saker:

I 1989 ble ménerstatning utbetalt terminvis fordi at pasienten hadde hjerneskade, og retten anså at personen ikke kunne nyttegjøre seg av pengene.

I 2003 fattet Pasientskadenemnda vedtak om terminvis erstatning til de etterlatte i en sak hvor et barn hadde gått bort. Barn sorterer under egne erstatningsbestemmelser, i skadeerstatningslovens 3-2 a.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder