Du kan dø av sorg

Depresjoner, nedsatt helse og tap av livslyst. Sorgen kan være tung å bære. Nå har en amerikansk undersøkelse vist at man i verste fall kan dø av å sørge over den man elsker.

ARTIKKELEN ER OVER 18 ÅR GAMMEL

En amerikansk undersøkelse av en gruppe mennesker som nylig hadde mistet sin livsledsager, viste at de selv i løpet av det første året etter tapet hadde en dødsrisiko mellom 2 og 12 ganger over det normale nivået.

Menn mest utsatt

Menn var mer utsatt for å dø som følge av sorg enn kvinner. Særlig gjelder dette blant eldre som har levd i et tradisjonelt forhold der kvinnen er den som har opprettholdt sosiale forbindelser til venner og familie og hatt ansvaret for husholdet.

Men også unge mennesker har høyere risiko for å dø brått og uventet kort tid etter at de har mistet sin partner.

Hva er årsaken?

Nå prøver forskere å finne ut hva som egentlig tar livet av dem; sorgen alene eller sykdommer som følger av depresjon, nedsatt helse og tap av livslyst?

Dagens samfunn stiller krav om å fastslå en medisinsk dødsårsak - det holder ikke å si at han døde av sorg.

Fenomenet er imidlertid såpass utstrakt at det er gjenstand for forskning verden over. Den enkelthendelsen som slår sterkest ut på stresskalaen hos mennesker, er tap av ektefelle.

Men også skilsmisse og separasjon gir kraftig utslag på statistikken, ifølge Det amerikanske institutt for stressforskning.

Forsker og psykolog Reidun Ingebretsen ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) har forsket på sorg og sorgarbeid blant ektefeller.

- Jeg er kjent med at en del forskning viser at særlig eldre menn har en overhyppighet for å dø i løpet av de ni første månedene etter at de mistet sin partner, sier Ingebretsen.

Undersøkelser fra Sverige viser imidlertid at tap av ektefelle gav høyere dødsrisiko for både menn og kvinner, men at de under 70 år som nylig var blitt alene, var mest utsatt.

Amerikanske undersøkelser har kartlagt dødsfall relatert til sorg helt nede i 18-21-årsalderen.

Psykiater Holly Prigerson fra Yale fulgte 150 enker og enkemenn i to år etter at de mistet sin partner. De som hadde anlegg for hjertesykdommer, høyt blodtrykk, kreft eller var suicidale, skilte seg ut som de mest utsatte for å bli syk av sorg.

Han mener de første dagene etter et dødsfall er mest kritiske:

- Da vil stress føre til sterkt press på hjertet, og kan sette i gang slag eller forårsake hjertestans, sier Prigerson til det amerikanske helsemagasinet Health.

Prigerson har satt navn på sorgen som dreper: traumatisk sorg.

Kvinner best rustet

Reidun Ingebretsen ved NOVA foretok en undersøkelse blant enker og enkemenn i Norge. De ble spurt om hvordan de opplevde at de selv var rustet til å leve alene.

- Kvinnene anså at de ville klare seg best. De er vant til å stelle for seg selv og har i større grad enn menn ansvaret for det sosiale nettverket rundt familien.

- Hva tror du er grunnen til at noen ser ut til å gi opp når ektefellen dør?

- Det kan være mange årsaker, men det virker som om mange føler at de har «fullført oppgaven» når partneren faller fra. De har vansker med å finne en mening med å leve eller et mål å se frem til, særlig dersom de har levd sammen siden ungdommen, sier Ingebretsen.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder