ADVARER: - Den største bekymringen er at det ikke er forsket på forhold som angår motstand mot infeksjon i livmorhalsslimhinnen og motstand mot HPV-infeksjonen generelt, mener Frøydis Langmark.

Helsetopp vil ikke kreftvaksinere eget barnebarn

Vil ha mer forskning på HPV-vaksinen

Kreftregisterets direktør Frøydis Langmark (68) vil ikke at barnebarnet skal få HPV-vaksinen mot livmorhalskreft.

  • May Linn Gjerding
ARTIKKELEN ER OVER TI ÅR GAMMEL

Foran makteliten i Helse-Norge, kunngjorde Kreftregisterets førstedame onsdag at hun ikke vil anbefale vaksinen til sin nærmeste slekt.

- Ønsker jeg at min datterdatter skal få vaksinen? Nei, det gjør jeg ikke. Ikke så lenge det ikke er etablert langtidsoppfølging av barna, både dem som får vaksinen og dem som ikke får den, i form av forskning, sier Langmark.

Debatt:- Mer skade enn nytte?

Splittet

Dette betyr at Helse-Norge er splittet i synet på vaksinen, som skal hindre livmorhalskreft.

Nylig gikk helseminister Bjarne Håkon Hanssen ut med et forsvar for vaksinen.

Langmark var en av foredragsholderne under onsdagens møte om HPV-vaksinen i regi av Bioteknologinemnda - som anbefaler at myndighetene utsetter innføring av vaksinen til prosjektet er enda bedre utredet. Til høsten blir norske skolejenter i 11-12-årsalderen tilbudt vaksinen, som er tatt inn i barnevaksinasjonsprogrammet.

- Forskningsprosjekt

Langmark påpeker at vaksineprodusentene har krav på seg fra amerikanske helsemyndigheter, Food & Drug Administration, at HPV-vaksinerte blir fulgt opp av det offentlige helsevesenet i Norge og i Norden.

- Oppfølgningen burde være organisert som et stort forskningsprosjekt, delvis styrt av Kreftregistreret og delvis styrt av Folkehelseinstituttet. Det er for mange ting vi ikke vet på sikt. Etter min mening bør det offentlige betaler aktiv overvåkning i alle fall i 20 år fremover. Men hvis det ikke skjer snart, bør vi heller ha en overvåkning betalt av industrien, sier Langmark.

Vil ha oppfølging

Hun etterlyser storstilt oppfølging av informasjonen og samtykkegrunnlaget til dem det angår, undersøkelse av biologiske materialer og eventuelle bivirkninger over tid. Det vil koste, men er helt nødvendig ettersom man ikke kjenner langtidsvirkningene, mener Langmark som påpeker at vaksinemottakerne er unge, friske mennesker.

- Ikke katastrofe

Divisjonsdirektør Hans Petter Aarseth i Helsedirektoratet mener at forholdene i Norge ligger godt til rette for grundig oppfølgning av HPV-vaksinerte, men han ønsker ikke å kalle det for et forskningsprosjekt.

- At vi ikke har etablert en slik oppfølgning på det nåværende tidspunkt, ser jeg ikke på som noen katastrofe. Vi må få tid til å planlegge. Nå skal vaksinen innføres, og når det angår så mange i befolkningen har vi ikke råd til å vente. Skulle vi vært 100 prosent sikre på langtidseffekten, ville prosjektet aldri bli iverksatt, sier Aarseth.

Argumenter for HPV-vaksinen:

* Studier viser at vaksinen beskytter mot de typer humant papillomavirus (HPV) som er årsak til minst 70 prosent av tilfellene av livmorhalskreft.

* Resultater fra utprøvingene av vaksinen viser at den gir opp mot 100 prosent beskyttelse mot forstadier til kreft.

* Vaksinen er testet i store kliniske utprøvinger. Det var ikke registrert alvorlige bivirkninger i 2007.

* HPV-infeksjon er også årsak til kjønnsvorter, en vanlig kjønnssykdom som er økende.

* Livmorhalskreft er den nest hyppigste kreftformen hos kvinner på verdensbasis.

Kilde: Folkehelseinstituttets anbefaling fra april 2007.

Argumenter mot:

* Man kjenner ikke langtidsvirkningene 10-20 år frem i tid.
* Det er usikkerhet knyttet til varigheten av vaksinens effekt
* Det er usikkerhet knyttet til vaksinens effektivitet mot livmorhalskreft og forstadier til kreft.
* Det ikke er forsket på forhold som angår motstand mot infeksjon i livmorhalsslimhinnen.
* Det er ikke gjort en etisk vurdering av at det dreier seg om barn som ikke er samtykkekompetente.
* Man har i dokumentene ikke drøftet spørsmålet om innføring av HPV-vaksinen i realiteten er et forskningsprosjekt.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder