HELSESJEKK: Flere steder i USA er det forbudt for leger å skrive ut antibiotika uten at det først er tatt tester som påviser bakterieinfeksjon. Slik bør det kanskje bli her hjemme også, mener helsepolitisk talsmann Torgeir Micaelsen i Ap, som også etterlyser en rekke andre tiltak i kampen mot antibiotikaresistens.

HELSESJEKK: Flere steder i USA er det forbudt for leger å skrive ut antibiotika uten at det først er tatt tester som påviser bakterieinfeksjon. Slik bør det kanskje bli her hjemme også, mener helsepolitisk talsmann Torgeir Micaelsen i Ap, som også etterlyser en rekke andre tiltak i kampen mot antibiotikaresistens. Foto: Fredrik Solstad , VG

Slakter regjeringens antibiotikaplan

Ap-Micaelsen: Høie har ikke skjønt alvoret

Helseminister Bent Høie (H) blir for puslete i kampen mot antibiotika-resistens, mener kritikere - og etterlyser langt tøffere tiltak.

Karoline Flåm
ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

– Han har ikke skjønt alvoret, sier Aps helsepolitiske talsmann Torgeir Micaelsen om helse- og omsorgsminister Bent Høie (H), som i går la frem regjeringens handlingsplan mot antibiotikaresistens.

Blant forslagene er blant annet at det innføres massevaksinering for voksne, strengere medisinstyring på sykehusene og kortere reseptgyldighet for antibiotika.

To norske foreldre: Derfor vaksinerte vi ikke barna våre

I og for seg gode tiltak - men milevis fra tøffe nok, mener Ap:

– Antibiotikaresistens er kanskje den mest alvorlige trusselen mot folks liv og helse i den vestlige verden. Da må man ta i langt hardere enn det regjeringen nå gjør, sier Micaelsen.

Vil ha turist-kontroll

Blant tiltakene han etterlyser er å redusere - og i større grad kontrollere - den såkalte helseturismen:

Nordmenn som drar til utlandet for å få helsebehandling eller gjennomføre operasjoner, kan nemlig fort dra med seg lumske, multiresistente bakterier hjem igjen.

KREVER: Helsepolitisk talsmann Torgeir Micaelsen (AP) er oppgitt over handlingsplanen mot antibiotikaresistens. – Dette er den største trusselen mot folks liv og helse i den vestlige verden. Høie kan umulig ha skjønt alvoret, sier han. Foto: Morten Holm / Scanpix Foto: Morten Holm , NTB scanpix

I England har allerede mange sykehus blitt infisert av multiresistente bakterier som turister bringer med seg hjem, etter å ha fått utført privat kirurgi for eksempel i India og Spania.

– Helseturisme høres så lettvint og fint ut - bare reis ut, få helsehjelp, kom hjem - og la staten ta hele regningen. Men konsekvensene er alvorlige, sier Micaelsen.

Han etterlyser både kutt i antall som får reise, og strengere kontroll:

– Regjeringen må revurdere det regelverket som i dag gjør dette så lettvint. Det burde være krav om forhåndsgodkjenning for å få behandlingen refundert, og dessuten et bedre system for testing når pasientene så kommer hjem igjen. Slik kan man fange opp om noen har med seg resistente bakterier fra utlandet.

Fanger ikke opp

Professor Ørjan Olsvik ved Universitetet i Tromsø, som er ekspert på antibiotikabruk og resistensproblemet, er enig.

Han viser til dagens regelverk, der pasienter og helsepersonell som skal reise inn til Skandinavia først må testes for såkalt MRSA (meticillinresistente gule stafylokokker). Systemet fungerer godt, ifølge Olsvik, men det fanger ikke opp privatpersoner som på eget initiativ har reist til utlandet for å få utført helseoperasjoner.

– Disse kommer hjem igjen som vanlige turister, uten at noen tester for bakterier. Dette må vi ta tak i, og jeg syns det er rart at problemet ikke en gang er nevnt i handlingsplanen, sier Olsvik.

Bør vurdere forbud

Bruken av antibiotika i Norge er stor - og problemet med resistens er omfattende både i Europa og globalt. Nå vil regjeringen kutte bruken med hele 30 prosent innen 2020.

I tillegg til kontroll av helseturistene, etterlyser Olsvik og Micaelsen også et mulig forbud mot at leger skriver ut antibiotikamedisin før det faktisk er dokumentert at plagene skyldes en bakterieinfeksjon.

Altfor ofte skriver legene ut antibiotikakurer uten at det er nødvendig, hevder Micaelsen.

STØTTER: Medisinprofessor og ekspert på antibiotikaresistens, Ørjan Olsvik ved Universitetet i Tromsø. Foto: Ann Sissel Jenssen , VG

– Et forbud mot dette må seriøst vurderes. For mange har en for slepphendt holdning og skriver ut antibiotika uten at behovet kan dokumenteres. Og hvis man utskriver unødvendig antibiotika, så må det få en konsekvens. Leger som ikke innordner seg, bør miste retten til å forskrive, sier Ap-toppen.

Fnyser av samtalegrupper

Regjeringens foreslåtte tiltak for å få leger til å skrive ut mindre antibiotika, er derimot såkalt kollega-veiledning - samtalegrupper der de evaluerer sin egen og andres antibiotikapraksis.

– Samtalegrupper, det er for så vidt vel og bra – men jeg mener tiden er overmoden for å gå tøffere til verks enn å bare sitte og snakke, sier Micaelsen.

Han viser til at behovet for antibiotika ofte enkelt kan sjekkes ved hjelp av «hurtigtester» som kan gjennomføres på legekontoret. Etter kort tid får pasienten svar på om en antibiotikakur er riktig medisin eller ikke.

Også Olsvik etterlyser mer bruk av slike hurtigtester.

– Det er et enkelt, men effektivt tiltak som kan bidra til å kutte antibiotikabruken betydelig. I USA er slik testing pålagt mange steder. Her hjemme er det mer tilfeldig om det testes eller ikke, sier han.

50 000 dør

Regjeringen setter tilsammen av fem millioner kroner til bekjempelsen av antibiotikaresistens, ifølge handlingsplanen. Småpenger, mener Oslvik.

– Fem millioner er et temmelig symbolsk beløp når man skal bekjempe vår sivilisasjons aller største helseutfordring. Det dør 50 000 mennesker i Europa og USA der antibiotikaresistens er antatt årsak. Da blir fem millioner småpenger, det er vel omtrent en tredel av hva man brukre på sponsing av Arctic Race, sier Olsvik ved Univeristetet i Tromsø.

– Helseministeren kan umulig ha skjønt alvoret, istemmer Micaelsen.

Høie: Kan ikke nekte folk å reise på utenlandsferie

Høie sier til VG at han synes det er merkelig at Michaelsen mener at 30 prosent reduksjon innen 2020 ikke er ambisiøst.

- Det er merkelig siden det er den ambisjonen Stortinget, inkludert AP selv har vedtatt. Her er Micaelsen også på kollisjonskurs med både Legeforeningen og fagmiljøet. Norge er blant landene i verdene som forskriver minst antibiotika, og vi har lagt fram en plan som skal føre til at vi forskriver enda mindre i årene som kommer.

Til påstanden om at Høie ikke har tilstrekkelige mottak mot den såkalte helseturismen, svarer Høie følgende:

Andelen «helseturister» er betydelig mindre enn antallet personer som reiser fra Norge til andre land på ferie. Nyere studier viser at mange turister som har besøkt land med mye antibiotikaresistens kommer tilbake med resistente bakterier, selv om de ikke har vært på sykehus. Tiltak for "helseturisme" er derfor ikke et svar på denne utfordringen. Vi kan ikke nekte folk å reise på utenlandsferie. Det tror jeg heller ikke Micalsen mener.

Høie viser videre til at det Michaelsen kaller samtalegrupper anbefales av Folkehelseinstituttet som det mest effektive tiltaket for å redusere legers forskrivning av antibiotika.

- Jeg tror ikke nye påbud og krav er det som skal til. I motsetning til Micaelsen har jeg tillit til legene.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder