Viagra var det første legemidlet av sitt slag. Bivirkningene ved bruk av Viagra er forskjellige fra person til person, men de vanligste er hodepine, svimmelhet og rødming. Foto:Jakub Pavlinec,Colourbox

Ny forskning: Bruk Viagra mot hjertesykdom

Norsk ekspert: Forskningen ennå ikke robust nok

Et stoff i de kjente ereksjonspillene kan brukes i behandling av hjertesykdom, hevdes det i en ny samlestudie.

ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

I tillegg til å hjelpe menn med potensproblemer, har virkestoffet sildenafil i Viagra flere lovende takter på andre områder:

Nå har italienske forskere kommet frem til at Viagra kan brukes som en trygg behandling for hjertesykdom. Den nye analysen viser at ereksjonspillen kan gis til menn med hjertefeil på tidlige stadier og til menn som lider av fortykning i hjertemuskelen.

Studien er publisert i tidskriftet BMC Medicine.

I Norge brukes medisinen allerede til å behandle pasienter som lider av pulmonal arteriell hypertensjon (PAH), en fortykning av den høyre siden av hjertet.

Hjertespesialist og overlege på Rikshospitalet, Arne Kristian Andreassen, er ikke like overbevist som forfatterne av studien om at det kan brukes til å behandle fortykning også i den venstre siden av hjertet, som er det studien har sett på og som er en ganske annen sykdom.

– I fremtiden kan det ha noe for seg, men det krever større og bedre studier enn det som foreligger når det kommer til fortykkelse av venstre side av hjertet. Så langt er ikke forskningen robust nok, sier han.

– Pasienter med fortykket venstresidig hjertemuskel bør primært behandles med andre allerede aksepterte midler. Spesielt bør det advares mot sildenafil, tadalafil og vardenafil hos pasienter som benytter nitroglyserin eller andre nitrater - blodtrykksfall, besvimelse og plutselig død er rapportert ved denne kombinasjonen, fortsetter Andreassen.

Forbedret hjerteytelse og få bivirkninger

Forskerne viser til at at Viagra hindrer hjertet i å øke i størrelse. Den kunne også endre form på hjertet hos pasienter som led av venstre ventrikkel hypertrofi, en hjertesykdom som fører til fortykkelse av musklene i venstre hjertekammer.

Les også: Viagra - nå også mot fedme?

I tillegg ble hjerteytelsen forbedret hos de som tok Viagra, ifølge studien. Det var heller ingen negative effekter på pasientenes blodtrykk. Rødme, hodepine, neseblødning og magesymptomer var de vanligste bivirkningene etter behandlingen.

Under behandlingen tok pasienten Viagra hver dag over en lengre periode.

En viktig ingrediens

Fosfodiesterase 5-hemmere (PDE5) er den viktigste ingrediensen i Viagra og andre legemidler som vanligvis brukes til å behandle impotens. Sildenafil hemmer enzymet PDE5, hindrer avslapping av glatt muskelvev og gir dermed ereksjon.

Les også: Viagra til hjertesyke barn

Men enzymet PDE5 finnes også i hjertet. Tidligere har forskerne prøvd å finne ut av om sildenafil kunne bli brukt under andre tilstander, men dyreforsøkene viste uklare effekter på hjernen.

Virkningen av sildenafil på hjertet

Nå har forskerne fra La Sapienza Universitetet i Roma utført en samlet analyse av tidligere undersøkelser, der behandling med Viagra har blitt sammenliknet med en kontrollbehandling med piller uten virkning.

Les også: Viagra hjelper døgnville hamstere

I undersøkelsen har forskerne analysert 24 tidligere studier fra 2004 og 2014, som inneholdt over 1600 pasienter fra ulike land. Disse ble behandlet med PDE5 eller med narremedisin (placebo).

– Dette er en samling av allerede utførte studier, en metaanalyse med hummer og kanari samlet, slik at konklusjonene kan bli feil, sier Andreassen.

Dette er første gang det har blitt gjennomført en parallell analyse av virkningen av sildenafil på hjertets form, dets ytelse og størrelse.

Studien ble bare gjort på menn, men forskerne planlegger også å undersøke kvinner.

Referanse:

I. Isidori, Andrea M.: Is chronic inhibition of phosphodiesterase type 5 cardioprotective and safe? A meta-analysis of randomized controlled trials, BMC Medicine, doi:10.1186/s12916-014-0185-3, Oktober 2014

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder