SKADELIG: Også E-sigaretter kan være svært skadelige, konkluderer japanske forskere. Foto:Regis Duvignau,Reuters

Forskere mener E-sigaretter er svært kreftfarlige

E-sigaretter inneholder opptil ti ganger så mye kreftfremkallende stoffer som vanlig tobakk, konkluderer japanske forskere.

  • NTB
  • Eirik Landsend Henriksen
ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

De elektroniske sigarettene, som blir markedsført som et sunnere alternativ til vanlige sigaretter, fungerer ved at kjemikalier blir varmet opp og avgir damp som inhaleres.

Det japanske folkehelseinstituttet har på oppdrag fra helsedepartementet i landet undersøkt hvor helsefarlige e-sigarettene er, og de fant at dampen inneholder kreftfremkallende stoffer som formaldehyd og acetaldehyd.

– I en av typene e-sigarett vi undersøkte fant vi mer enn ti ganger så mye kreftfremkallende stoffer som man finner i vanlige sigaretter, opplyser forskeren Naoki Kunugita.

Mengden formaldehyd i dampen varierer til dels mye i en og samme e-sigarett, fant forskerne.

– Det produseres mer av disse skadelige stoffene når tråden som varmer opp kjemikaliene blir overopphetet, sier Kunugita.

Forskerne overlater nå sine funn til myndighetene, som skal ta stilling til om salget av e-sigaretter bør reguleres, noe det i dag ikke er i Japan.

Verdens helseorganisasjon (WHO) tok i august til orde for å forby salg av e-sigaretter til mindreårige og viste til at de utgjør en «alvorlig trussel» for fostre og småbarn.

VG+: E-sigaretter skaper røykeboom

- Rimer ikke

Den norske forskeren Karl Erik Lund sa i januar at selv om e-sigaretter er skadelige, så er de mindre skadelige enn vanlig røyk.

FORSKER: Karl Erik Lund i SIRUS. Foto:SIRUS,

– Det er hevet over enhver tvil at disse sigarettene er dramatisk mye mindre skadelige enn vanlige sigaretter, sa Lund da.

Når VG ringer Lund og viser til de japanske funnene, blir han overrasket. Han understreker at han ikke selv har lest forskningsrapporten fra Japan.

- Dette rimer overhode ikke med hva som er kunnskapsstatus på feltet, sier han.

- Det er gjort analyser av væsken og dampen i syv år, og det finnes mange undersøkelser på dette. Alle er helt konsistente, og viser at de kreftfremkallende stoffene er færre. De viser også at konsentrasjonen av disse stoffene er langt under det som er i tobakken når den forbrenner, sier han.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder