Skål for hjertet!

Publisert: Oppdatert: 25.02.03 13:23

Del saken på:

Lenken er kopiert
HELSE

(VG Nett) Holder du deg unna alkohol, minker sjansen for å overleve et hjerteinfarkt.

Nå er det kommet enda en forskningsrapport på alkoholens effekt på helsen.

Sunt?

Rapporten konkluderer med at det er sunt for hjertet å drikke litt alkohol. Ifølge forskerne har de som ikke drikker større sjanse for å få hjertefeil og mindre sjanse for å overleve et hjerteinnfarkt.

Forskning har vist at moderate mengder alkohol kan ha en positiv effekt på hjertet, men at store mengder alkohol til gjengjeld har en negativ effekt på vårt viktigste organ.

Drikk moderat

I en rapport som blir publisert i morgendagens utgave av Journal of American Medical Association, fokuseres det på helseeffekten av moderate mengder alkohol.

Men på tross av positive effekter vil ikke forskerne gå god for alkoholen som helsebot.

Ikke bare bra

-Grunnen er blant annet at moderat bruk av alkohol kan føre til større forbruk og at alkoholen også har negative effekter på kroppen vår, sier Dr. Arthur L. Klatsky i en kommentar til undersøkelsene.

Han peker blant annet om usikkerhet omkring alkoholens effekt på sjansen for å få kreft. I den ene undersøkelsen som ble utført av Dr. Kenneth J. Mukamal ved Beth Israel Deaconess Medical Center i Boston, intervjuet 1913 hjerteinfarktpasienter fra 1989 til 1994. Hjertepasientene ble spurt om sitt alkoholbruk. 896 av dem var totalavhold, 696 drakk lite(mindre enn syv enheter ukentlig) og 321 drakk moderat( mer enn syv enheter i uken).

Positiv effekt

Frem til 1995 døde 317 av de som var med i undersøkelsen, 75 prosent av dem av hjerteproblemer. Resulatene viser at bare åtte av de som drakk mest, døde. Sammenlignet med de som ikke drakk, hadde de som drakk lite 20 prosent mindre dødlighet og de som drakk moderate mengder alkohol 30 prosent lavere dødlighet.

Hjertesvikt

I en hjertesviktundersøkelse fra New Haven, Connecticut, ble 2235 menn og kvinner spurt om sine drikkevaner. De ble spurt i 1982 og fulgt opp i 14 år. Halvparten av dem var totalavhold, 40 prosent av de drakk 1 enhet alkohol daglig og 10 prosent drakk mellom 1 til 4 enheter hver dag. Undersøkelsen viser at sammenlignet med de som ikke drakk, hadde de som drakk 1 enhet alkohol daglig fra 20-50 prosent mindre sjanse til å få hjertesvikt.
Forskerne peker imidlertid på at det er faktorer som ikke er med i undersøkelsen. For eksempel kan de som drakk moderate mengder alkohol hatt en sunnere livsstil enn de andre, heter det i rapporten. .

Denne artikkelen handler om