Nyt livet, selv om du er overvektig. Da får du bedre helse, viser ny forskning Foto: Thomas Nilsson

Nyt livet, selv om du er overvektig. Da får du bedre helse, viser ny forskning Foto: Thomas Nilsson

- Syk av å føle seg tykk

Nyt livet - selv om du er tykk! Ny forskning viser at det kan være verre for helsa å føle seg tykk enn faktisk å være det.

Nina Schmidt
ARTIKKELEN ER OVER 11 ÅR GAMMEL

Helsevirkningene av overvekt kan ha mer å gjøre med folks negative følelser knyttet til å være tykk, enn selve overvekten, viser en ny, amerikansk studie publisert i American Journal of Public Health.

Forskerne undersøkte data fra 170000 voksne amerikanere og oppdaget at forskjellen mellom faktisk vekt og hva den enkelte person oppfatter som sin idealvekt, sier mer om personens mentale og fysisk helse enn vanlige BMI-målinger (body mass indeks).

"Fedmeepidemien kan ha mye mer å gjøre med vår kollektive bekymring over fedme, enn fedmen i seg selv, sa lederen av studien Dr. Peter Muennig ved det anerkjente Columbia-universitetet i New York til Reuters Health.

Muennig er professor ved Columbias Mailman School of Public Health, og underviser i offentlig helse.

Anslo egen drømmevekt
Muennigs forskergruppe har undersøkt helseinformasjon fra 170577 mennesker som har deltatt i en studie om livsstil og sykdomsrisiko. Alle hadde en BMI over 23,0. De som ønsket å legge på seg, fikk ikke delta i studien, der alle måtte oppgi sin egen kroppsvekt, samt anslå sin egen "drømmevekt" eller idealvekt. De svarte også på spørsmål om hvor mange dager i løpet av de siste tretti dagene de hadde følt at deres fysiske eller mentale helse ikke var "god".

Forskerne oppdaget at jo større avstanden var mellom faktisk vekt og den oppgitte "idealvekten", jo flere "dårlige dager" hadde personen hatt i løpet av de siste tretti dagene.

For eksempel fant de at mennesker som mente at sin egen kroppsvekt bare var om lag en prosent fra idealvekten, hadde 0,1 flere "dårlige dager" enn dem som svarte at de var idealvektige. Kvinner som mente at de veide ti prosent mer enn idealvekten, derimot, hadde 1,6 dårlige dager i løpet av måneden, mens de som følte at de veide 20 prosent mer enn idealvekten, oppga at de i snitt hadde 4,3 dager i løpet av en måned hvor de følte seg enten mentalt eller fysisk syke.

Forskerne delte dem som ble undersøkt i ulike grupper basert på etnisk bakgrunn, utdanning, kjønn og alder.

Felles for alle gruppene var at avstanden mellom ønskevekten og faktisk vekt var en mye sikrere indikasjon enn BMI på hvor mange "dårlige dager" en person oppga å ha pr. måned.

- Diskriminering av fete utbredt
Stress som følge av fedmestigmatisering kan være årsaksfaktor til enkelte av helseproblemene som forbindes med høy vekt, for eksempel høyt blodtrykk og diabetes type 2, påpeker Muennig og hans kolleger i artikkelen i American Journal of Public Health.

"Det finnes bevis for at diskrimineringen mot tykke mennesker er utbredt, og at den skjer ikke bare i sosiale sammenhenger, men også på arbeidsplassen og i hjemmet", skriver forskerne.

Diskrimineringen er voldsom, påpeker de, og viser til en studie der 89 prosent av fedmeopererte mennesker svarte at de heller ville velge blindhet fremfor å bli sterkt overvektige igjen (se kildeangivelse nederst i artikkelen).

Mange overvektige setter livet på vent - og utsetter å gjøre ting de har lyst til fordi de heller vil vente til den dagen de blir "slanke nok". Dette kan skape stress som er usunt, viser ny forskning. Foto: Thomas Nilsson


Sosialt stress påvirker helsen negativt, fremholder forskerne, og viser til at en rekke undersøkelser har dokumentert at faktorer som diskriminering, stigmatisering og lav sosioøkonomisk status kan utløse sosialt betinget stress. Slike stressfaktorer knyttes igjen til depresjon, angst, alkohol- og medikamentmisbruk og personlighetsforstyrrelser.

"Det finnes også vitenskapelige bevis for at sterkt overvektige kvinner i større grad enn normalvektige lider av depresjon, og at sosialt betinget stress er en medvirkende årsak", heter det i rapporten.

Dr. Peter Muennig mener at offentlige helsemyndigheter og medisinske fagfolk i USA bør ta innover seg at "beskjeden vi sender ut til publikum (om helsefarene ved fedme, red.anmerk.) kan gjøre mer skade enn godt".

Kilder: Artikkelen "I Think Therefore I am: Perceived Ideal Weight as a Determinant of Health", American Journal of Public Health, Mars 2008.
Studien om tidligere fedmeopererte: "Successful weight loss following obesity surgery and the perceived liability of morbid obesity", International Journal of Obesity, 1991:15:577-579.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder