SKUMMEL TYPE: Flått kan føre med seg smitte fra alvorlige bakterie- og virussykdommer. Foto: STOCKXPERT

Stadig flere syke av flått

(VG Nett) De siste årene har det vært stadig flere tilfeller av alvorlig sykdom etter flåttbitt.

Bodil Fagerheim
ARTIKKELEN ER OVER 11 ÅR GAMMEL

Hittil i år er det registrert 74 tilfeller av Lyme Borreliose, som er den vanligste sykdommen overført av flått. I fjor ble det registrert 328 tilfeller av sykdommen her i landet. Dette er det høyeste antallet noen sinne, og det har vært en jevn økning i antall tilfeller de siste 4-5 årene, ifølge Folkehelseinstituttet.

Reell økning?

Det er imidlertid usikkert om denne økningen skyldes flere reelle tilfeller.

- Vi vet ikke med sikkerhet om det faktisk er en økning i antall tilfeller, eller om det nå er flere som blir riktig diagnostisert i forhold til tidligere år, sier Preben Ottesen, avdelingsdirektør for Avdeling for skadedyr ved Folkehelseinstituttet, til VG Nett.

Han sier at flått kan spre flere bakterie- og virussykdommer, men at den vanligste er Lyme borreliose. Symtomer på denne sykdommen er vanligvis utslett som sprer seg ringformet utover i huden. Utslett kan oppstå i løpet av 3 til 30 dager etter at man har blitt bitt. Sykdommen behandles med antibiotika. I sjeldne tilfeller kan nervesystemet, enkelte ledd eller hjertet angripes.

Alvorlig sykdom

Den mest alvorlige og i noen tilfeller dødelige sykdommen som smitter gjennom flåttbitt er Skogflåttencefalitt. Det er en infeksjon i sentralnervesystemet forårsaket av TBE-viruset som spres med flått.

- Denne sykdommen er sjelden, her i landet er det bare noen få tilfeller i året, sier Ottesen og legger til at sykdommen ikke har ført til dødsfall i Norge.

Skogflåttencefalitt er nå regnet som en etablert sykdom i kystdistriktene i Sør-Norge, og hvis man skal til områder der TBE er vanlig, kan man vaksinere seg på forhånd.

Andre sykdommer overført av flått er anaplasmose, tidligere kalt ehrlichiose, tularemi (kalles også for harepest) og babesiose.

Fjern den

Det er stor variasjon i størrelsen på flåtten, og noen er så små at de kan være vanskelig å oppdage. Derfor kan det være lurt å undersøke seg skikkelig etter at man har vært ute i områder hvor det kan være mye flått.

Finner du en som har bitt seg fast i huden, så fjern den så fort som mulig. Bruk gjerne en pinsett når du fjerner flåtten, den sitter ofte godt fast. Flått som fjernes innen ett døgn etter at den har bitt seg fast, overfører sjelden bakterier.
Folkehelseinstituttet anbefaler deg å fjerne flåtten slik:

* Ta tak med pinsetten, eller fingrene, helt nede ved huden, og dra flåtten raskt rett ut. Da har du størst mulighet for å få med deg hele flåtten, inkludert munndelene som har bitt seg fast.

* Om hele eller deler av munn og hode sitter igjen i huden har det ingen betydning i forhold til overføring av Lyme borreliose. For å unngå infeksjoner i bittstedet er det imidlertid best å få fjernet alt. Bruk en pinsett til å dra ut det som evt sitter igjen.

* Vask gjerne bittstedet med såpe og legg på litt antibiotikaholdig sårsalve.

* Gamle råd om å smøre flåtten inn med oljer, fett, sprit o.l. for at den lettere skal slippe taket, virker mot sin hensikt. Slike midler forsinker fjerningen og øker faren for sykdomsoverføring.

Dersom du i tiden etter flåttbittet føler deg slapp, har hodepine eller muskelsmerter og eventuelt får et rødt utslett som brer seg rundt flåttbittet, bør du kontakte lege. Det kan gå opptil 30 dager før utslettet viser seg.

Hvordan unngå å bli bitt?

For å redusere risikoen for å få flåttbitt kan du unngå områder med høyt gress, lyng og kratt. Flåtten liker seg best på steder som ikke er for tørre. Du kan også beskytte deg med klær som for eksemel lange bukser. Myggmidler som inneholder DEET (N,N-dietyl-m-toluamid) fungerer også mot flått. For hunder og katter kan man få kjøpt flåttmidler hos veterinæren.

Hvor finnes flåtten?

Skogflåtten er vanlig fra svenskegrensa langs hele kysten av Norge opp til Helgeland. Aller vanligst er den på Sørlandet. Flåtten kan transporteres med fugler og således dukke opp langt utenfor sitt vanlige utbredelsesområde.

Vanlige vertsdyr er mus, hare, rådyr, storfe, og kjæledyr som katt og hund.

Det er litevariasjon i flåttmengden fra år til år. Tettheten av vertsdyr, de vil si smågnagere, hjortedyr og fugler er medvirkende til hvor mye flått det er.

- Men hvert år er flåttår, og den er her hele året dersom temperaturern er over fem plussgrader, sier Ottesen.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder