SKAL SJEKKES: Alle slakterier som tar imot sau skal sjekkes for å forsikre forbrukerne om at hygienen er bra nok. Foto: Harald Henden/VG

Mattilsynet skal sjekke sauehygienen

Hygienen ved samtlige store og små slakterier som tar imot sau, vil bli undersøkt av Mattilsynet i to runder i år.

ARTIKKELEN ER OVER SYV ÅR GAMMEL

- Hensikten er å undersøke om hygienetiltakene som er iverksatt etter E. coli-utbruddene i 2006 fungerer, og at maten er trygg nok, sier prosjektleder Karen Johanne Baalsrud i Mattilsynet til NTB.

Hun sier første tilsynsrunde vil bli gjennomført nå i vinter; andre runde gjennomføres under den store saueslaktingen i høst. Mattilsynet vil så summere opp resultatene av de to tilsynsrundene innen utgangen av året.

- Slakting har et skittent utgangspunkt, som vi tilstreber å gjøre så rent som mulig. Men vi kan ikke arbeide sterilt, sier Baalsrud.

De første tilfellene

Det var i slutten av februar i 2006 at Folkehelseinstituttet varslet om de første tilfellene av den sjeldne nyresykdommen hemolytisk-uremisk syndrom (HUS). Totalt ble etter hvert 18 personer syke på grunn av bakterien E. coli O 103. Av disse var 16 barn, ti barn utviklet HUS og ett av dem, et barn på to år, døde.

Erfaringene fra utlandet er at man ofte ikke finner smittekilden ved utbrudd av E. coli. Men her hjemme ble et stort beredskapsarbeid innledet for å finne kilden til smitten etter utbruddet i 2006. Arbeidet resulterte i at spekepølse produsert av fårekjøtt ble identifisert som årsaken til E. coli-utbruddet.

Flere tiltak

- E. coli bakterier er i utgangspunktet ufarlige. Vi har en kilo av slaget i magen, men noen er farlige. De har da tatt opp i seg «sinte gener», sier Baalsrud.

Funnet i 2006 førte til at det ble iverksatt flere tiltak innfor næringen, slakterier og kjøttbransjen. Også myndighetene iverksatte tiltak for å hindre nye utbrudd av E. coli.

Det er hele rekken av disse tiltakene Mattilsynet nå vil undersøke nærmere for å se om de funger, ifølge Baalsrud.

PS: En rapport i 2006 viste også at flere tusen dyr ble sendt møkkete til slakt, noe bøndene taper store summer på.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder