Helse- og omsorgsminister Bent Høie viste de ny innpakningene til snus og tobakkspakker, på en pressekonferanse om forebyggende tiltak på tobakksområdet. Forslaget har skapt sterke reaksjoner. Foto:Vidar Ruud,NTB scanpix

Høie får sterke reaksjoner på nytt tobakkforslag

Flere reagerer sterkt på forslaget helseminister Bent Høie la frem på en pressekonferanse i går. Han ønsker å gjøre tobakkpakningene mindre attraktive.

  • Angelica Hagen
  • David Bach
ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

I en pressekonferanse i går la helseminister Bent Høie fram et forslag om å endre utseendet på snus- og røykforpakningene.

Der sa han blant annet at om lag 6600 personer i Norge dør som følge av sykdommer som skyldes røyking. Snus er også helseskadelig og kan føre til kreft, diabetes 2 og økt dødelighet etter en rekke sykdommer. Snusing under graviditet øker risikoen for prematur fødsel og dødfødsel.

Eirik Kollerøy, direktør for næringspolitikk i Bedriftsforbundet stiller seg spørrende til om det juridiske er tilstrekkelig avklart i relasjon til EØS-svtalen og spør:

– Hva blir det neste? Nøytrale brusflasker og godteposer? Vi reagerer sterkt på et forslag som går langt i å ødelegge merkevaren til lovlige produkter, sier han.

Les også:Snusing og røyking kan bli kriminelt på skolene

Bedriftforbundet er redd forslaget vil føre til mer smugling og dermed mindre kontroll på omsetningen av tobakk, og at forslaget derfor vil virke mot sin hensikt.

– Vi reagerer også på den holdningen til folks frihet man kommuniserer med forslaget. Alle vet at det ikke er bra å røyke, men det må finnes grenser på hva slags forbud vi skal innføre på en lovlig vare, sier han.

Utydelig kommunikasjon

Kristian Tonning Riise, leder i Unge Høyre reagerer på hvordan Høie sammenlikner røyk og snus. Han mener det er viktig å understreke at røyk er farligere enn snus.

–Her snakker vi om et helseskadelig nytelsesmiddel og et livsfarlig produkt som er inntil hundre ganger farligere. Hvis folk bytter ut røyken med snus, så er det en seier for folkehelsen, sier han.

Han presiserer at Bent Høie burde være tydeligere i kommunikasjonen når han snakker om at tobakk dreper.

Les også:Røyke-klasseskillet.

–Jeg reagerer på måten Høie og Kreftforeningen konsekvent snakker om tobakk som helhet. Det er en måte å underkommunisere forskjellen på røyk og snus. Det er ikke tobakk som tar livet av 6000 mennesker i året. Det er røyk, sier han.

– Uregulert marked finansierer terrorisme

Det internasjonale tobakkselskapet Phillip Morris reagerer naturligvis også på forslaget. I en pressemelding skriver de blant annet at Norge har et av verdens mest juridisk restriktive tobakksmarkeder, og derfor også har et stort, uregulert og ulovlig marked.

De mener at nesten halvparten av sigarettene som røykes i Norge i dag unndras beskatning, og at nøytrale tobakkspakninger vil styrke det uregulerte markedet.

«Ifølge Europol og Interpol er organisert kriminalitet tungt involvert i det uregulerte sigarett-markedet. Internasjonalt går profitten fra smugling av sigaretter til å finansiere annen kriminalitet inkludert terrorisme. I stedet for en tilfeldig sensur av merkevarer, bør Regjeringen gjøre en grundig vurdering av tiltak foreslått av representanter fra handelsnæringen, Tollvesenet og Politiet, slik som et effektivt lisenssystem og strengere straffer for de som er involvert i illegal handel med tobakksprodukter», skriver Phillip Morris.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder