Flere kvinner med diagnosen endometriose har fått avslag på søknader om stønad fra Nav fordi de ikke vil la seg operere, ifølge NRK. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Flere kvinner med diagnosen endometriose har fått avslag på søknader om stønad fra Nav fordi de ikke vil la seg operere, ifølge NRK. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Nav endret vedtak om at kvinne måtte operere bort livmor for å få støtte

En kvinne med diagnosen endometriose fikk avslag på stønad om uføretrygd fra Nav fordi hun ikke vil operere bort livmoren. Etter klage endret Nav vedtaket.

NTB

NRK skrev fredag om en kvinne som hadde fått avslag på sin søknad om uføretrygd ettersom hun ikke ville operere bort livmoren etter å ha fått diagnosen endometriose.

«Du er diagnostisert med endometriose. Nav ser at lidelsen påvirker funksjonsevnen i en slik grad at inntektsevnen din er nedsatt i dag. Ifølge sakens medisinske opplysninger fra din fastelege og spesialist i gynekologi, foreligger det imidlertid fortsatt behandling i form av hysterektomi som er vurdert som hensiktsmessig for deg å gjennomføre», het det i det opprinnelige vedtaket.

Hysterektomi betyr fjerning av livmor.

les også

Anne (49) har fibromyalgi: – Når man har så mye smerte, blir man desperat

Pluss content

Medhold i klage

Etter at saken ble publisert, ble NRK gjort oppmerksom på at kvinnen deretter hadde fått medhold i sin klage på vedtaket etter at Nav på nytt vurderte fordelene og ulempene ved en slik operasjon.

Det skal likevel være flere kvinner som har fått samme beskjed og NRK har også skrevet om en kvinne som har fått beskjeden muntlig, men har ikke dokumentasjon for utsagnet.

– Det er faktisk kastrering! sier Elin Aase, en av kvinnene bak en Facebook-gruppe for endometriose-pasienter. Gruppen har over 1.800 medlemmer.

– Ikke et generelt krav

Ytelsesdirektør Kjersti Monland i Nav svarer at de ikke kjenner til enkeltsaker og ikke er fritatt taushetsplikten i enkeltsaker. Hun erkjenner likevel at Nav kan kreve medisinske vurderinger.

– Vi kan kreve den medisinske vurderingen som gjør at arbeidsevnen blir bedre og holder seg ved like. Det er grunnlaget. Og i noen tilfeller kan vi kreve operasjoner fordi lovverket ikke skiller mellom ulike diagnoser. Vi er avhengige av å vurdere om det er mulig å komme tilbake til arbeid og skaffe seg egen inntekt, sier hun.

– Det er ikke et generelt krav at kvinner med endometriose som søker om uføretrygd eller AAP må fjerne livmoren for å få stønad, slik det fremstilles i NRK-saken, understreker Monland.

– Nav er ikke kjent med at fjerning av livmor er blitt stilt som et generelt krav, men vi vil likevel vurdere om det er behov for å presisere hvordan regelverket praktiseres, fortsetter hun.

Rettelse: Etter at saken ble publisert, ble NRK gjort oppmerksom på at kvinnen deretter hadde fått medhold i sin klage på vedtaket etter at Nav på nytt vurderte fordelene og ulempene ved en slik operasjon. VG har også rettet denne saken etter at NRK gjorde endringer i sin opprinnelige sak, og NTB deretter kom med en rettet versjon. Disse rettelsene ble gjort 5. juli 2019, klokken 18.31.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder