OPTIMISTISK: Bjørn Henning Grønberg er blant flere overleger innen lungekreftbehandling som deltar på ASCO i Chicago i år. Bilde er fra da VG møtte ham på konferansen i fjor. Foto: Klaudia Lech

Nye studier på lungekreft kan endre fremtidens behandling: – Veldig lovende

Flere nye studier på lungekreft kan gi håp til norske pasienter. Spesielt effekten av immunterapi er trolig mer lovende enn først antatt.

– Dette er en svær pasientgruppe hvor vi fremdeles har mye å gå på innen behandling. Flere av resultatene virker veldig lovende, sier overlege ved St. Olavs hospital, Bjørn Henning Grønberg.

Sammen med flere av landets fremste kreftleger, forskere, legemiddelbedrifter og fagpersoner deltar han på årets ASCO-konferanse i Chicago i USA. ASCO arrangeres årlig og er verdens største kreftkonferanse.

En av kreftdiagnosene som får stor oppmerksomhet under årets konferanse er lungekreft.

– Det er åpenbart at immunterapi gir bedre effekt enn cellegift alene, og at det å gi immunterapi så tidlig som mulig, er viktig. Dette behandlingstilbudet bør utvides til flere pasientgrupper utfra det vi har sett av studier, sier leder i Norsk lungekreftgruppe og kreftlege, Odd Terje Brustugun, til VG.

les også

Persontilpasset medisin: Slik skal ny teknologi endre fremtidens kreftbehandling

I Norge får rundt 3000 personer diagnosen hvert år, og hver fjerde time dør en pasient av sykdommen. Åtte av ti tilfeller skyldes tobakk. De fleste som får lungekreft i dag, får diagnosen på et tidspunkt hvor sykdommen ikke lenger kan kureres. Det er denne kreftformen som tar flest liv i Norge.

Prognosene har tradisjonelt vært dårlige. De færreste lever mer enn fem år. Dette er nå i ferd med å snu. Mye har endret seg innen lungekreft-behandling siden 2016, da immunterapi mot sykdommen ble godkjent i Norge.

Nå kan det se ut som om immunterapi kan ha effekt for en større andel av pasientene enn tidligere antatt.

Her er den mest lovende resultatene:

LOVENDE: Leder i Norsk lungekreftgruppe og kreftlege Odd Terje Brustugun mener flere av studiene som ble presentert på årets ASCO-konferanse kan få betydning i fremtiden. Foto: Klaudia Lech

les også

Beslutningsforum sier ja til lungekreftmedisin

1. Pasienter med spredning lever lenger med immunterapi

Pasienter som får immunterapi som første behandlingsalternativ etter påvist spredning lever lenger. Femårsdata på en pasientgruppe med ikke-småcellet lungekreft viser at opptil 23 prosent er i live etter fem år.

Data fra Kreftregisteret viser at 2,7 prosent av pasientene med lungekreft, avansert sykdom, var i live etter fem år, skriver Dagens Medisin.

Overlevelse for hele pasientgruppen er 24,5 prosent for kvinner og 17,9 prosent for menn, ifølge Kreftregisteret.

– Da sier det seg selv at det er et meget stort fremskritt at over 20 prosent i denne pasientgruppen lever lenger enn 5 år, sier Grønberg.

Immunterapi som førstelinjebehandling til alle pasienter med den vanligste formen for lungekreft ble innført i Norge i april i år.

– For en undergruppe ser vi at en av tre pasienter lever i fem år - det er ti ganger bedre enn vi har sett før. Jeg håper vi får muligheten til å gi slik behandlingen til flere i nær fremtid, sier Brustugun.

les også

Ny studie på lungekreft: Kan gå fra dødelig til kronisk sykdom

2. Immunterapi kan ha effekt tidlig i behandlingsløpet

Seks studier presentert på ASCO viser lovende effekt av immunterapi gitt før operasjon.

I dag er kirurgi den viktigste kurative behandlingen for pasienter med ikke småcellet-lungekreft (se faktaboks). Men ikke alle som opereres blir friske og det er gjort flere forsøk på å bedre overlevelsen ved å gi cellegift- og strålebehandling før kirurgi, uten særlig hell.

– Nå viser flere studier at man oppnår meget god respons av
immunterapi før kirurgi. Det gir håp om at dette kan være en bedre behandling enn dagens behandling, sier Grønberg.

Han understreker at studiene har et lite antall pasienter og at det må gjøres større studier for å bekrefte resultatene.

– Dette er interessant forskningsmessig, men vi vet fremdeles ikke nok om prognose og overlevelse, sier Brustugun.

les også

13 vanlige symptomer som kan være kreft

Pluss content

3. Kombinasjonsbehandling gir økt overlevelse

Den vanligste formen for lungekreft kalles ikke-småcellet lungekreft. Av disse testes de fleste for å undersøke om svulsten har spesielle gen-mutasjoner - som EGFR-mutasjon. En ny studie viser at en kombinasjonsbehandling for disse pasientene kan ha større effekt enn eksisterende behandling.

I Norge er det tre medikamenter, såkalte EGFR-TKI, som brukes i behandling. En ny studie viser at en kombinasjon av EGFR-TKI og cellegift gir bedre kontroll av sykdommen.

– Kombinasjonsbehandlingen gir lenger tid før tilbakefall, som igjen kan gi økt levetid. Denne studien er spesielt interessant for norske pasienter, siden Norge ikke har godkjent den mest effektive formen for EGFR-TKI (osimertinib), sier Grønberg.

les også

Den «glemte» kreften: Charlotte mistet mannen sin

Pluss content

4. Flere studier på målrettet behandling

På ASCO ble det presentert flere nye studier på nye målrettede behandlinger, styrt etter genforandringer i svulsten. Disse har til dels vist overraskende gode resultat, sier Brustugun.

– Dette vil bli viktig i nær fremtid.

Målrettet behandling betyr at man i diagnostikken må teste pasientene bredere enn vi gjør i dag.

– Men dette vil krever en opprustning av patologilaboratoriene i Norge slik at de blir i stand til å gjennomføre slik testing. Vi ligger dessverre langt bak for eksempel Sverige på dette området.

– Jeg håper resultatene får betydning for innsatsen i Norge.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder