KAN VÆRE FARLIG: En sykepleier ved intensivavdelingen på Rikshospitalet bistår en pasient med svineinfluensa. Bildet ble tatt i 2011. Foto: MARIUS KNUTSEN/VG

Frykter helsepersonell influensasmitter pasienter

(VG Nett) Til tross for Folkehelseinstituttets klare anbefalinger velger kun et mindretall av helspersonell å vaksinere seg mot svineinfluensa og annen influensa.

Artikkelen er over syv år gammel

Folkehelseinstituttets råd til helsepersonell

En undersøkelse som ble lagt frem av Folkehelseinstituttet under Vaksinedagene i 2012, viser at bare 12 prosent av alle ansatte tok influensavaksinen i sesongen 2011 til 2012.

- Jeg frykter at helsepersonell smitter pasienter. I Bergen skulle fem legevaktleger på vakt, men to av dem var syke. Hadde man vaksinert alle, hadde de ikke fått influensa, sier overlege og patolog ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, Sveinung Sørbye, til VG Nett.

Han mener alle som jobber ved helseinstitusjoner har en plikt til å vaksinere seg.

- De utsetter seg for mye smitte og kan smitte pasienter. Dessverre er det for mange leger som tenker at det er viktigere at de er på jobb, enn at de smitter andre.

Den samme undersøkelsen viser at 17 prosent av ansatte på sykehus tok vaksinen i sesongen 2011/2012, mens 16 prosent av de ansatte i primærhelsetjenesten gjorde det samme.

- Utfordring

ANBEFALER VAKSINE: Lege ved Folkehelseinstituttet, Siri Hauge. Foto: JØRGEN BRAASTAD/VG


Folkehelseinstituttet anbefaler helsepersonell å vaksinere seg. De slår fast at de ansatte står i fare for å smitte andre kollegaer eller pasienter med økt risiko for alvorlig influensasykdom.

- Jeg synes at helsepersonell bør vaksinere seg. Både for å beskytte seg selv mot smitte og for å beskytte pasientene sine, sa lege Siri Helene Hauge da hun svarte VGs lesere om svineinfluensa onsdag kveld.

Nær én million mennesker i Norge har økt risiko for å få komplikasjoner etter influensasykdom og i gjennomsnitt dør anslagsvis 900 mennesker årlig som følge av influensa, ifølge Folkehelseinstituttet. Personer i risikogrupper blir ikke lettere smittet av svineinfluensa, men har større risiko for å bli alvorlig syke hvis de blir smittet.

Divisjonsdirektør Hanne Nøkleby i Folkehelseinstituttet sier det i årevis har vært en utfordring å få ansatte i helsesektoren til å la seg vaksinere mot influensa. Andelen var like lav i 2008/2009-sesongen.

- At mange i helsevesenet selv ikke tar vaksine bidrar sikkert til at flere andre også lar det være, sier Nøkleby til NTB.

Valgfritt

Torsdag kunne VG melde at sykehus flere steder i landet har problemer med å tilby influensapasienter senger. Før helgen vil det derfor bli avholdt et hastemøte om den sprengte kapasiteten.

Avdelingsoverlege ved mikrobiologisk avdeling ved UNN, Tore Jarl Gutteberg, opplyser at det er opp til de ansatte å vurdere om de vil ta influensavaksinen.

- Det er frivillig, men vi oppfordrer dem til å gjøre det. Det koster ingenting. Jeg er enig med dem som sier at de bør vaksinere seg, sier han.

Han advarer imidlertid mot å tro at vaksiner vil utrydde sykdommer og virus.

- Det er ikke bare influensa som rammer ansatte. Det er en rekke virus du ikke kan vaksinere deg bort fra, og vaksinen dekker bare en del av sykdomsspekteret i befolkningen.

Av mindretallet som valgte å vaksinere se, svarte 81 % at de gjorde det for at det var anbefalt for yrkesgruppen. Andre begrunnet det med at ville unngå sykefravær, unngå å smitte andre med influensa, og at de gjorde det fordi de fikk tilbud fra arbeidsgiver.

ANBEFALER VAKSINE: Universitetssykehuset i Nord-Norge er blant sykehusene som tilbyr helsepersonellet en kostnadsfri influensavaksine. Foto: MARIUS HANSEN/VG


- Haster med vaksine

Torsdag understreket Folkehelseinstituttet viktigheten av at personer i risikogruppene lar seg vaksinere.

«Vaksinering av personer som har risikofaktorer haster nå», skriver de i en rapport som konkluderer med av svineinfluensa dominerer influensasesongen.

Folkehelseinstituttet definerer disse gruppene som risikogrupper:

- Personer som er 65 år eller eldre
- Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
- Gravide, særlig i 2. og 3. trimester
- Voksne og barn med kroniske luftveissykdommer, spesielt
- Personer med nedsatt lungekapasitet
- Voksne og barn med kroniske hjerte/karsykdommer, spesielt
- Personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller
- Pulmonal hypertensjon
- Voksne og barn med nedsatt forsvar mot infeksjoner
- Voksne og barn med diabetes mellitus (både type 1 og type 2)
- Voksne og barn med kronisk nyresvikt
- Voksne og barn med kronisk leversvikt
- Voksne og barn med kronisk nevrologisk sykdom eller skade
- Voksne og barn med svært alvorlig fedme, dvs kroppsmasseindeks (BMI) over 40 kg/m2

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder