DØDE: I brevet fremgår det at Ullevål-legen vurderer at John Currie (65) hadde gode prognoser for å overleve. Han ble vekket opp fra narkose rett før operasjonen på Ullevål, og flyttet til Rikshospitalet. Der døde han åtte dager senere. Foto: PRIVAT

DØDE: I brevet fremgår det at Ullevål-legen vurderer at John Currie (65) hadde gode prognoser for å overleve. Han ble vekket opp fra narkose rett før operasjonen på Ullevål, og flyttet til Rikshospitalet. Der døde han åtte dager senere. Foto: PRIVAT

Fire Ullevål-leger slo hjerte-alarm

Mener at John Currie (65) hadde gode sjanser for å overleve

Hevder at dårlig organisering kan ha rammet tre pasienter direkte

Fire navngitte toppleger slår skade-alarm i hjertekirurgiavdelingen ved Oslo universitetssykehus.

ARTIKKELEN ER OVER SEKS ÅR GAMMEL

Forrige mandag sendte de denne interne bekymringsmeldingen på e-post til ledelsen ved Oslo universitetssykehus (OUS).

Vet du noe om denne saken?Tips VG Nett her!

De er sterkt kritiske til at ledelsen 22. oktober ga dem føringer om at Ullevål verken skal utføre «øyeblikkelig» eller «komplisert» hjertekirurgi: Dette er operasjoner de har utført og opparbeidet kompetanse på i en årrekke.

FAKSIMILE VG 14.11.2013

SE ALARMBREVET I ONSDAGENS VG PAPIR OG PÅ VG+ !

Samtidig er intensivkapasiteten ved Rikshospitalet hjerteavdeling sprengt.

- Svekker pasientsikkerheten

«Dette svekker pasientsikkerheten og det faglige miljøet ved Ullevål», konkluderer de fire legene i bekymringsmeldingen.

- Ullevål har sammen med Rikshospitalet beredskap for hjertestans og hjerteinfarkt for 2,8 millioner innbyggere i hele Helse Sør-Øst. Vi behandler brorparten av hjertestans, faktisk litt flere enn ved Rikshospitalet. Det er utrolig viktig at vi får bevare vår spisskompetanse. Når hjertet ditt stopper, holder det ikke å bli liggende to døgn på vent for operasjon ved Rikshospitalet, sier en av OUS-legene ved Ullevål som har undertegnet brevet.

Odd Geiran, leder ved Thoraxkirurgisk avdeling ved Oslo universitetssykehus, er ikke enig i brevets innhold.

- Brevet dekker ikke alle de faktiske forhold. Mer enn det kan jeg ikke si. Disse sakene behandles i avvikssystemet og håndteres deretter, sier Geiran.

Ledelsen leser brevet

VG har snakket med en rekke ansatte ved Rikshospitalet og Ullevål, som ikke tør å stå frem i frykt for sanksjoner.

«Dersom det bare skal utføres «enkel» hjertekirurgi på Ullevål vil dette få konsekvenser for hva Ullevål kan takle av komplikasjoner ved akutt hjerteinfarkt, klaffefeil, disseksjoner og andre kritiske hjertetilstander. Dette harmonerer ikke med at Ullevål i dag har en meget stor «blålys»-pasientsløyfe for akuttbehandling av STEMI-infarkter (de mest alvorlige hjerteinfarktene - «behandling innen seks timer» red.anm.) med estimert over 1000 pasienter i 2012,» skriver legene til OUS-ledelsen.

Klinikksjef Otto Smiseth ved hjerte-, lunge- og karklinikken ved OUS opplyser at ledelsen går gjennom brevet nå.

- Hvorfor sørget dere ikke for at kapasiteten var god nok før de flyttet funksjoner og tung hjertekirurgi?

- Foreløpig er bare noen få pasienter flyttet. Det arbeides med å styrke intensivkapasiteten i tiden som kommer og det vil muliggjøre samling av kompleks hjertekirurgi på Rikshospitalet, sier han.

- Avventer vurdering

- Hvordan reagerer ledelsen på bekymringsmeldingen?

- Vi ser nøye på de punktene som er tatt opp og der vi finner grunn til forbedring, følges det opp med tiltak.

- I brevet fremgår det at legene langt på vei mener at organiseringen kan ha påvirket til behandlingsresultatet til tre pasienter. Hva er deres mening?

- Jeg avventer vurdering fra relevante myndigheter, sier Smiseth.

- Hva er den konkrete planen videre, som skal sikre god nok intensivkapasitet ved Rikshospitalets hjerteavdeling?

- Vi ønsker å utvide med flere intensivsenger og å styrke den faste bemanningen, svarer Otto Smiseth.

Lover legerotasjon

- Hvordan vil OUS-ledelsen sørge for å ivareta fagmiljøet på Ullevål?

- Øyeblikkelig hjelp beredskap ved Ullevål vil bli opprettholdt uforandret fra tidligere, det vil si 24/7 hele året. Vi vil sørge for at det er tilstrekkelig med personale og god infrastruktur slik at Ullevål kan fortsette med hjertekirurgi av høy kvalitet. Det vil bli rotasjon av leger mellom Ullevål og Rikshospitalet, lover klinikksjefen.

Legene påpeker at sykehuset i dag håndterer en stor gruppe hjertepasienter. Bare i år kommer Ullevål til å utføre kateterbaserte inngrep på over 3100 pasienter med hjertestans eller hjerteinfarkt, de fleste hastepasienter.

- Listen over alt Ullevål ikke får utføre skulle bare omfatte komplisert kirurgi, men denne listen omfatter nesten alt. Det betyr massiv akkumulering av makt på det ene senteret, og avskilting av det andre, sier legen til VG.

Viseadministrerende direktør ved OUS, Cathrine Lofthus, var en av lederne som mottok bekymringsmeldingen. Det lyktes ikke VG å få kommentar fra henne i tirsdag kveld.

Slik mener de at dårlig ledelse rammet tre pasienter:

Blant bekymringene som blir påpekt i brevet, er behandlingen av alvorlig hjertesyke John Currie, som VG skrev om i går:
«I uke 43 og 44 ble tre pasienter beordret flyttet fra Ullevål til Rikshospitalet. Alle tre er operert på Rikshospitalet, hvorav to er døde.»

Legetoppene mener at Currie hadde god prognose for å overleve. Pårørende skal av OUS-ledelsen ha fått vite at han hadde 80 prosent sjanse for å overleve operasjonen.

Videre understreker de at Currie ikke ble undersøkt med trans-øsofageal ekko (TØE) pre-operativt noe som er standard på Ullevål. Det er en rutineundersøkelse ved hjertemedisinske avdelinger, som gir godt overblikk av området som skal opereres.

Ullevål-legene påpeker at ytterligere to hjertepasienter ble flyttet til behandlingskø ved Rikshospitalet, når de trengte akutt hjelp:

«De to andre pasientene trengte øyeblikkelig hjelp kirurgisk behandling. Indikasjonene for dette var udiskutable,» skriver Ullevål-legene i bekymringsbrevet.

«Behandlingen ble for begge utsatt fordi man hadde redusert intensivmedisinsk kapasitet på Rikshospitalet, noe som ikke var tilfelle ved sløyfen på Ullevål. Pasientene ble gradvis verre i ventetiden. Det er grunn til å tro dette kan ha medvirket til behandlingsresultatet: Den første pasienten døde i løpet av 2 døgn postoperativt. Den andre er under intensivmedisinsk behandling og er fortsatt kritisk syk,» står det i bekymringsmeldingen.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder