Astmamedisin med livsfarlige bivirkninger

(VG Nett) Flere av de mest vanlige langtidsvirkende astmamedisinene har alvorlige bivirkninger som kan føre til astmaanfall og død.

  • Bodil Fagerheim

GIR RÅD: Avdelingsoverlege Steinar Madsen ved Statens legemiddelverk råder astmapasienter til å være påpasselig med å bruke medisinene riktig. Foto: VG

Omfattende studier viser at beta-2-agonister (formoterol og salmeterol) til inhalasjon gir økt risiko for alvorlige bivirkninger. Formoterol og salmeterol finnes i medisiner som Oxis, Foradil og Serevent, samt i kombinasjonspreparatene
Seretide og Symbicort.

- Det ser ut til at flere av dem som tar disse medisinene oppnår en omvendt effekt, at de faktisk får mer alvorlige astmaanfall og at de hyppigere må legges inn på sykehus, sier avdelingsoverlege Steinar Madsen ved Legemiddelverket.

Virkningen avtar

- Årsaken til at dette skjer er at virkningen av disse legemidlene avtar, legger han til.

Han understreker viktigheten av at disse medisinene brukes riktig slik at faren for alvorlige bivirkninger blir minst mulig.

Rådene legemiddelverket gir til dem som bruker langtidsvirkende beta-2-agonister er følgende:

*Dersom du får verre plager av astma skal du ikke avbryte behandlingen, men ta kontakt med lege så snart som mulig.

*Du bør ikke behandle akutte astmaanfall med økt dose av langtidsvirkende beta-2-agonist.

*Du bør ikke øke dosen av langtidsvirkende beta-2-agonister uten etter avtale med legen.

Madsen sier at det er ingen forskjell i behandlingen om man bruker steroider og salmeterol/formoterol-preparater hver for seg eller i kombinasjonspreparat. Den samme regelen om ikke å øke dosen gjelder uansett.

Flere studier

De første mistankene om økt risiko for alvorlige bivirkninger kom etter at en studie viste flere alvorlig astmaanfall og astmadødsfall blant de som fikk salmeterol, sammenlignet med de som fikk narremedisin.

En studie som bygger på data fra 19 ulike pasientundersøkelser med til sammen 33 826 pasienter, viste imidlertid at både formoterol og og salmeterol økte risikoen for alvorlige bivirkninger. Resultatene viste ingen sikker forskjell i risiko mellom formeterol og salmeterol. Pasienter som fikk inhalasjonssteroider i tillegg til langtidssvirkende beta-2-agonister hadde også forhøyet risiko.

Madsen sier at noen pasienter kan i første omgang ha opplevd å få veldig bra effekt av langtidsvirkende beta-2-agonister, men etter en tid vil disse preparatene kunne miste virkningen og føre til alvorlige astmaanfall.

Hvor lang tid det tar før effekten av disse medikamentene blir borte, er avhengig av hvor mye som brukes.

- Ved høye doser vil den skadelig effekten kunne komme etter få uker, sier han.

Trygt med kortison

Ifølge Madsen bør grunnbehandlingen for de fleste astmapasientene være inhalasjonssteroider (kortison) eller kombinasjonspreparater.

- Dette er en trygg behandling fordi den ikke gir denne formen for bivirkninger, sier han.

Mange er svært skeptiske til å bruke kortison, men ifølge Madsen er denne frykten ubegrunnet.

- Det kan være et problem at særlig foreldre er redde for å gi barna sine kortison. Men kortison behøver man ikke være engstelig for, fordi dosene ikke er store nok til å gi uheldige følger, verken for barn eller voksne, sier han.

Skepsisen mot kortison mener han henger igjen fra gamle dager da man brukte kortison i tablettform, noe som gir langt større bivirkninger enn inhalasjon som brukes i dag.

- Inhalasjon virker jo bare i luftveiene, mens tabletter virker i hele kroppen. I dag brukes kortison i tablettform bare ved alvorlige astmaanfall, sier avdelingsoverlegen.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder