LØSNINGEN: Cathrine Lofthus, Viseadministrerende direktør ved Oslo universitetssykehus, gir pasientene tilgang til legejournaler over nett. Man kan også endre og avbestille timer og sende legene beskjeder gjennom sikker meldingstjeneste. Foto:Jan Petter Lynau,VG

Oslo universitetssykehus først ute i Norge: Pasienter får legejournal på nett

Alle pasienter ved Oslo universitetssykehus (OUS) får nå full elektronisk tilgang til sin egen epikrise. Sykehuset er først ut i Norge og en av svært få i Europa.

Artikkelen er over fem år gammel

Alle pasienter ved OUS har nå fått tilgang til sin elektroniske epikrise gjennom nettsiden minjournal.no. Den siste sikkerhetsløsningen kom på plass i forrige uke.

Alle som har vært pasienter hos sykehuset etter 1. januar 2013 vil få tilgang til sin epikrise, en sammenfatning av legejournal etter sykehusopphold.

– Det gjør det enklere for meg å være pasient og forvalte egen helse. Jeg kan på en enkel og grei måte se utviklingen i min helse over tid, og kan ha full kontroll over min egen behandling. Det viktigste er å få tilgang til papirene, sier Sharon Gibsztein, som har diagnosen cystisk fibrose og har vært pasientrepresentant i gruppen som har utviklet den elektroniske løsningen.

Tjenesten gjelder ferdigstilte, signerte legeepikriser, og er tilgjengelig for pasienter og leger samtidig gjennom nettportalen.

Tjenesten er et tillegg til informasjonen pasienten får ved utskrivelse.

– Det viktigste har vært en sikker løsning og så har vi valgt en gradvis utvikling av tjenesten. Det første vi begynte med for alle pasienter ved Oslo universitetssykehus var timeendring via Min Journal. Dette startet vi med i 2011, sier Cathrine Lofthus, viseadministrerende direktør for medisin, helsefag og utvikling ved OUS, og legger til:

– Fra 2013 har vi tilbudt tilgang til epikrise for alle alle pasientene ved OUS.

- Pasientens eiendom

Epikrisen er en sammenfattende skriftlig redegjørelse for årsak, utvikling og behandling hos pasient etter sykehusopphold. Epikrisen sendes til innleggende lege og pasientens fastlege.

– Epikriser handler om min helse og min kropp. For meg som pasient blir det ikke riktig om det kun er sykehuset som har den skriftlige informasjonen om min sykdom og mine møter med helsepersonellet, sier Sharon Gibsztein

Forskning foretatt av Nasjonal senter for samhandling og telemedisin viser at de fleste pasientene ønsker journalen elektronisk fordi de skal dele den med annen behandler, familie eller advokat. Dette har ikke vært mulig i Norge frem til nå.

GIR FULL OVERSIKT: Sharon Gibsztein, pasient ved OUS, mener løsningen er ypperlig for pasienter og gir dem etterlengtet oversikt over egen behandling. Foto:Randi Torgersen, Oslo universitetssykehus,

Beskjeder til legen

Tilgang til epikriser er første skritt i elektronisk kommunikasjon mellom helsemyndigheter og pasienter.

Sikre beskjeder mellom pasient og avdelingen hvor pasienten behandles er også oppe og går på portalen. I tillegg er det ekstra tjenester for enkelte pasientgrupper. Slik som umiddelbare blodprøvesvar for blødere.

– Det er ikke alltid man husker hva som ble sagt og gjort og hva som var prøvesvar. Med elektronisk journal ser du alt svart på hvitt. Legen og jeg har samme utgangspunkt når vi diskuterer behandling og eventuell feil i journalen oppdages lettere, sier Gibsztein.

Pasienter kan lagre epikrisene på egen maskin eller skrive de ut. På den måten slipper de å be legene om papirer hver gang etater som NAV og kommunal helsetjeneste trenger informasjon.

– Løsningen svarer absolutt til forventninger. Du logger deg inn slik du logger deg inn på nettbank, og ser en liste over epikriser fra alle behandlingssteder som har takket ja til å være med i ordningen, sier Sharon Gibsztein.

Flere tjenester fra oktober

Allerede 20. oktober lanseres enda en tjeneste: Alle polikliniske notater gjøres tilgjengelig for pasientene. Det betyr at du kan lese notatet etter for eksempel kontroll på en av poliklinikkene ved OUS. Epikrisene som er tilgjengelig nå gjelder bare for innleggelse på sykehuset.

– Vi har over en million pasientbesøk i året. Det innebærer store mengder data, men vi mener at tjenesten ikke vil resultere i merarbeid for personalet. Epikriser og polikliniske notater lages allerede, men nå vil altså også pasientene få tilgang til disse, sier Lofthus.

Direktøren beroliger de som frykter legejournaler på avansert medisinsk sjargong.

– Vi har allerede jobbet en stund med å skrive lett forståelig journaler. Vi må være flinke til å formulere oss slik at alle kan forstå hva som står i dokumentene, sier Lofthus.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder