...men foreløpig får kun Oslo-kvinner nytte av behandlingen

SCREENES: En kvinne gjennomgår mammografiundersøkelse hos radiograf Anne Emilie Haakull ved Oslo universitetssykehus. Foto:Marte Vike Arnesen,VG

Ny mammografi-metode: Ny metode finner flere dødelige kreftsvulster

3D-mammografi finner langt flere invasive og potensielt dødelige svulster, enn vanlig screening. Men bor du ikke i hovedstaden, får du foreløpig ikke tilbud om slik undersøkelse.

  • Karoline Flåm

Artikkelen er over fem år gammel

Det til tross for at flere store studier viser at tredimensjonal (3D) mammografi, såkalt tomosyntese, gir beviselige bedre resultater enn vanlig mammografiundersøkelser gjør.

Senest torsdag forrige uke ble en ny stor studie, der nesten en halv million kvinner har deltatt, publisert.

Her kommer det fram at 3D-mammografi klarer å påvise hele 41 prosent flere tilfeller av invasive kreftsvulster enn det tradisjonell, digital mammografi gjør.

3D-mammografien gir også færre såkalt «falske positive» resultater - altså tilfeller der legene mistenker kreft uten at det egentlig er grunnlag for det, og kvinnen må inn til unødvendige og belastende tilleggsundersøkelser.

- Avgjørende for kvinner

- Dette er den mest spennende mammografi-forbedringen jeg har sett i min karriere, sier lege og hovedforfatter bak studien, Emily F. Conant ved University of Pennsylvania ifølge Science Daily.

- 3D-mammografi finner flere klinisk betydelige brystkrefttilfeller på et tidlig stadium, noe som er helt avgjørende for at kvinner skal få flere behandlingsalternativ og til syvende og sist et bedre utfall av behandlingen, legger hun til.

ULLEVÅL: I det nasjonale mammografiprogrammet er det foreløpig Oslo-sykehusene som tilbyr 3D-screening. Foto:Markus Aarstad,VG

I dag er kun Oslo Universitetssykehus som tilbyr 3D-mammografi som en del av mammografi-screeningprogrammet i Norge.

Bor du et annet sted må du i utgangspunktet ta til takke med tradisjonell, digital mammografi-screening.

Mammografi-programmet er nemlig ikke omfattet av ordningen med Fritt Sykehusvalg:

Det betyr at dersom du blir kalt inn til screening gjennom mammografiprogrammet, har du ikke mulighet til å selv velge hvor undersøkelsen skal foregå. Dersom du derimot blir sendt til mammografiundersøkelse etter henvisning fra fastlegen din, fordi det er mistanke om brystkreft, kan du selv velge hvilket sykehus som skal følge deg opp.

- Redder ikke et eneste liv

Mammografiscreeningen har flere ganger blitt kraftig kritisert.

Tidligere i år utalte lege og seniorstatistiker Per Henrik Zahl ved Folkehelseinstituttet at mammografiscreeningen ikke har reddet et eneste liv. Bakgrunnen var at en stor kanadisk studie viste at kvinner som hadde gått til mammografi døde like ofte av brystkreft som kvinner som ikke gikk til mammografi.

Kritikken har særlig handlet om at mammografi-undersøkelsene ikke er treffsikre nok, altså at de ikke klarer å fange opp alle alvorlige tilfeller av brystkreft. Samtidig fører undersøkelsene også til at mange kvinner får påvist brystkreft uten at de egentlig har det.

- Dette er fremtiden

Begge disse problemene blir imidlertid betydelig mindre med bruk av 3D-mammografi.

- Vi påviser flere invasive svulster, og antall falske positive blir betydelig redusert, sier overlege Per Skaane ved Ullevål sykehus til VG.

Han har jobbet med 3D-screening siden Oslosykehusene begynte å tilby det til sine pasienter i 2010. Skaane har også selv ledet en stor norsk studie på effekten av 3D-mammografi, som viste de samme positive resultatene. Han er ikke i tvil:

- Jeg tror at dette er fremtiden for mammografiscreeningen.

- Så hvorfor er det bare i Oslo dette tilbys?

- Oslo har vært en pioner på dette området, og vi har gjennomført en pilotstudie som har vist veldig lovende resultater. Men ny teknologi må alltid testes ut og dokumenteres ordentlig før det tas i bruk et landsdekkende program. En del vil nok mene at det fortsatt trengs mer dokumentasjon, forklarer Skaane.

- Men etter min mening, tilbyr denne teknikken kvinnen en vesentlig bedre undersøkelse enn det vanlig screening gjør, og det bør veie tungt når man etterhvert skal vurdere om 3D-mammografi bør innføres nasjonalt, legger han til.

VURDERER: Helseminister Bent Høie opplyser at dagens mammografiordning er under evaluering. En rapport med forslag til endringer kommer i løpet av året. Foto:Roger Neumann,VG

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) sier til VG at dagens mammografiprogram er under evaluering, og at endringer trolig vil komme:

- Forskingsrådet har fått i oppdrag å evaluere Mammografiprogrammet. Både effekter, organisering og økonomi kommer da til å bli belyst. Rapporten vil etter planen komme i år. Vi vil avvente denne evalueringen før vi tar stilling til hvordan mammografitilbudet i Norge skal være i fremtiden.

Ikke en stor endring

Overlege Skaane forteller at det egentlig ikke er store omleggingen som skal til, for å gå fra digital-screening til tredimensjonal:

- Det krever jo et litt mer avansert apparat. Men det er egentlig en mye mindre overgang å gå fra digitalt til 3D enn det var da vi gikk fra film til digitale undersøkelser for tolv år siden.

Det tar også noe lengre tid å tyde resultatene av en 3D-undersøkelse enn etter en digital undersøkelse. Dette fordi det rett og slett er mer røntgeninformasjon som skal analyseres.

- Men det mener jeg er verdt det. Hvis man kan påvise mer invasiv kreft, så mener jeg at det er verdt bittelitt lengre arbeidstid, sier Skaane.

Jannike Ludt, som er seksjonssjef for forskning i Kreftforeningen, er ikke i tvil om at 3D-mammografi bør spres også til resten av landet.

- Så snart denne metodikken er godt nok dokumentert bør den implementeres som en naturlig utvikling av screeningprogrammet, sier hun til VG.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder