FAST FØDE FORTERE: Amming er sunt, men Haukeland-forskere mener barnet ikke bør fullammes mer enn fire måneder. Foto: AFP

FAST FØDE FORTERE: Amming er sunt, men Haukeland-forskere mener barnet ikke bør fullammes mer enn fire måneder. Foto: AFP

Eksperter: - Dropp fullamming tidligere

Spedbarn bør få fast føde fra de er fire måneder gamle for å unngå forsinket utvikling av hjerne og nervesystem, mener eksperter.

ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

Av: Andreas R. Graven, Forskning.no

Forskere og eksperter har i lang tid vært dypt uenige om hvor lenge norske spedbarn kun bør få brystmelk, og når de skal introduseres for fast føde.

En ny norsk studie viser at det kan være sammenheng mellom vitamin B12-mangel og forsinket utvikling av barnets hjerne og nervesystem.

Mengden B12 i morsmelk, og hvor mye barnet har av vitaminet ved fødselen, avhenger blant annet av om moren har spist nok kjøtt og fisk. Men etter to-tre måneder amming blir det mindre B12 i morsmelken, og flere eksperter mener nå at spedbarn bør begynne å få fast føde tidligere enn ved seks måneders alder, som helsemyndighetene anbefaler.

Les også: Amming kan gi B12-underskudd hos spedbarn

FORSKER: Overlege Anne-Lise Bjørke-Monsen ved Haukeland universitetssykehus har lenge forsket på betydningen av B12 for barn. Foto: Bjørn Haugan/VG

Barnelegene Ingrid Torsvik og Anne-Lise Bjørke-Monsen ved Haukeland universitetssykehus i Bergen er blant forskerne som mener seks måneder med bare morsmelk er for lenge.

De mener at myndighetenes anbefaling om fullamming bør endres til fire måneder og at det vil være bedre for barnas helse.

Overlege Bjørke-Monsen har forsket på betydningen av B12 for barn i over 20 år. Hun har blant annet vist at to tredeler av norske spedbarn under fire måneder, som hovedsakelig ammes, får for lite B12.

- Det er åpenbart ikke bra for spedbarn å ha lav B12-status. B12 er svært viktig for hjernen, vitaminet påvirker først og fremst utviklingen av nervesystemet i barnets første måneder, sier hun.

Nå har hun ledet arbeidet med en ny studie der forskerne har funnet at lave B12-verdier hos spedbarn raskt kan heves med en injeksjon med vitaminet. Det gjør at barna får bedre motorisk utvikling.

Les også: Uenige om ammeråd

Studien omfattet 100 spedbarn som ble henvist til Barneklinikken på Haukeland på grunn av nettopp enten forsinket motorisk utvikling, problemer med mating, eller begge deler.

Barna hadde en snittalder på fire måneder og omkring halvparten ble fullammet. Blodprøver avslørte at åtte av ti hadde et lavt B12-nivå.

- Vi observerte at en del av barna hadde en forsinket motorisk utvikling, de var senere ute med å snu seg og sitte alene, de kunne i tillegg ha spisevegring, forstoppelse og mange var plaget med mye gulping, fortsetter Bjørke-Monsen.

Annerledes for norske barn

Den kjente barnelegen og professoren Trond Markestad er medforfatter på studien.

BARNELEGE: Trond Markestad er blant annet forskningskoordinator ved Barneklinikken ved Haukeland. Her ved Oppland Sentralsykehus i Gjøvik i 2001. Foto: LARS ERIK SKREFSRUD

Han påpeker at det etter hvert er ganske mye forskning som tyder på at det har gunstige effekter å få fast føde fra rundt fire måneders alder.

- Det er ikke åpenbart at morsmelk dekker alle behov ut fra det vekstmønsteret norske barn har. Det er stor forskjell på miljøene barn vokser opp i her, sammenlignet med for eksempel i U-land, der morsmelk har en viktig beskyttende effekt mot infeksjoner, sier han.

- Vi ser at barna i studien har gode effekter av å få B12, derfor må man vurdere måter vi kan hindre B12-mangel hos spedbarn. Det kan vi gjøre på to måter, ved å endre mors kosthold, og ved tidligere introduksjon av fast føde, fortsetter Markestad.

Han mener det er viktig at forskere og eksperter er oppmerksom på, og villige til å undersøke fordeler og ulemper med ulike ernæringsmåter.

Les også: Forebygg cøliaki med tidlig gluten-kost

- Et av hovedpoengene med å innføre anbefaling om seks måneders morsmelksernæring i sin tid, var å forebygge allergier. De senere årene har imidlertid en stadig økende mengde vitenskapelig dokumentasjon vist at fullamming i seks måneder ikke beskytter mot allergier hos barn, sier Markestad.

- Som å skru på en bryter

Forskerne ga halvparten av barna som hadde lave B12-nivåer tilskudd ved en injeksjon, mens den andre halvparten fikk narremedisin, placebo.

RASK BEDRING: Barn med motoriske utfordringer fikk en rask bedring med tilskudd av B12 i studien ved Haukeland universitetssykehus. Her ammer en mor sitt barn på fem måneder Foto: PA

Hvem som fikk hva ble avgjort ved loddtrekning. Hverken foreldre eller forskerne visste hvilke barn som fikk B12 eller placebo.

I gruppen som fikk en sprøyte med vitamin B12, var det vesentlig bedring i motorisk utvikling allerede etter én måned. I gruppen som kun fikk placebo, så forskerne ingen tydelige forbedringer. Dette er den første studien som viser en slik sammenheng.

- Det var nesten som på skru på en bryter for en del av barna, de klarte raskt å rulle seg mer, og sitte bedre. Den motoriske utviklingen er et godt mål på hjerneutviklingen. Vi observerte også at barna smilte mer og gav bedre kontakt. sier Bjørke-Monsen.

En viktig årsak til at WHO anbefaler fullamming i 6 måneder, handler om lavere infeksjonsrisiko, som er spesielt viktig i U-land.

- Men både norske helsemyndigheter og verdens helseorganisasjon har lagt mye ressurser i å holde fast ved seks måneders-anbefalingen i alle land, sier Bjørke-Monsen.

- Jeg skjønner ikke hvorfor amme-anbefalinger er blitt et så omdiskutert tema. Det kan virke som om det har gått prestisje i dette, sier overlegen.

Les også: Personlighet avgjør om du ammer

Forskerne vet ikke hvordan det går senere med de som har B12-mangel når de er spedbarn

- Men vi vet at de første seks månedene av barnets liv er svært viktig for hjerneutviklingen. Da ville det være uklokt å ikke sikre en optimal ernæring i denne perioden, sier Ingrid Torsvik.

Den første faste føden mange babyer får er grøt, banan, maisgrøt eller potet.

- Men vær oppmerksom på at ikke alle typer babygrøt som selges i butikkene inneholder B12, påpeker Ingrid Torsvik.

Gi vanlig middagsmat

Hun legger til at man kan gi vanlig middagsmat som kjøtt, fisk og grønnsaker og poteter som ikke er tilsatt salt og krydder, og som er most i en stavmikser, slik at konsistensen blir passende for et lite barn.

- Most banan eller potet er også en gjenganger, men dette er mat som ikke inneholder B12. Derfor kan B12-mangel bli et stort problem, selv om mange ikke følger anbefalingen om 6 måneders fullamming, supplerer Bjørke-Monsen.

BARNELEGE: Jarle Rugtveit ved Oslo universitetssykehus er en av forskerne som i sommer påpekte at endring i ammeanbefalingene kan minske allergiforekomsten. Foto: Bjørn Reese/VG

I sommer påpekte tre andre norske forskere i Paidos, tidsskrift for den norske barnelegeforening, at en endring av anbefalingen om fullamming fra seks til fire måneder faktisk kan gi mindre allergi blant barn.

Les også: Nye tanker om matallergi

De påpekte at EFSA (European Food Safety Authorothy) har undersøkt mulige negative effekter av å innføre fast føde ved fire til seks måneder. Både infeksjonsrisiko, vekst og risiko for allergi og overvekt ble undersøkt.

EFSA fant ingen bevis for negative effekter, rapporterer Ruth Anne Thomassen og Jarle Rugtveit ved Oslo Universitetssykehus, og Christine Henriksen ved Universitetet i Oslo i sin gjennomgang.

De påpeker at det ikke er noen medisinsk grunn til å fraråde introduksjon av fast føde fra fire måneders alder til et barn i I-land som fortsatt får morsmelk.

B12-verdien faller etter to måneder

Trond Markestad synes det har vært for mye fokus på at norske kvinner bør fullamme i seks måneder. Han mener det har skapt mange dårlige følelser hos kvinner - fordi svært få klarer å amme så lenge.

Les også: Når babylykken uteblir

- Det blir dessuten færre og færre vitenskapelig gode grunner til å holde på seks måneders-anbefalingen.

- Stadig mer forskning peker mot at rundt fire måneder er et passende tidspunkt for å begynne med litt fast føde ved siden av morsmelk eller erstatning, sier Markestad.

Kollega Bjørke-Monsen sier at studier viser at omkring halvparten av norske kvinner fullammer i fire måneder.

- Det har imidlertid blitt rapportert at vitaminnivået av B12 i melken begynner å falle allerede etter to måneder. Dermed vil det kunne være to-fire måneder med for lite B12 i morsmelken, sier hun.

GAMLE ANBEFALINGER: Ammerådene fra Helsedirektoratet er fra 2001, og gjennomgås i disse dager. Her ammes en fem måneder gammel baby, i tråd med de nåværende anbefalingene. Foto: PA

Haukeland-forskerne nevner ikke noe om ammeanbefalinger i den nye studien. Ifølge Bjørke-Monsen er det ikke uvanlig at denne typen studier, intervensjonsstudier, holder seg til å rapportere funnene.

- Så blir det jo et naturlig spørsmål: hva skal vi gjøre med den lave B12-statusen, den forsinkede motoriske utviklingen og plagene, som åpenbart ikke sikrer en optimal utvikling for barna?

- Jo, det må sørges for at mor får nok B12 under svangerskapet og ammeperioden, og at vi sørger for at barnet får fast føde som inneholder vitaminet fra rundt fire måneders alder, sier Bjørke-Monsen.

Uvisst om rådene endres

De norske anbefalingene om spedbarnsernæring fra 2001 skal justeres og oppdateres. Men det er uvisst om anbefalingen om fullamming endres.

IKKE OVERFØRBAR: Avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, Henriette Øien, mener Haukeland-studien ikke nødvendigvis kan øverføres til kostholdsråd for friske spedbarn. Foto: Ingunn Saltbones/VG

En arbeidsgruppe jobber i disse dager med å revidere de 12 år gamle retningslinjene for hva norske babyer kan og bør spise på ulike stader i livet.

Hvor lenge spedbarn kun bør få morsmelk, er ett av flere vanskelige spørsmål for arbeidsgruppen, som startet gjennomgangen i 2011. Den ledes av seniorrådgiver Gry Hay i Helsedirektoratet. Hun er også forsker og ernæringsfysiolog.

Helsedirektoratet er uenig med forskerne på Haukeland i at B12-studien er et godt argument for å endre den norske anbefalingen om fullamming fra seks til fire måneder.

Les også: Uvisst om ammeråd endres

- Det finnes foreløpig ikke studier som viser hva som er optimal vitamin B12-status hos friske spedbarn. I studien til Torsvik og medarbeidere gis syke barn en injeksjon med vitamin B12, sier avdelingsdirektør Henriette Øien i Avdeling forebygging i helsetjenesten i Helsedirektoratet

Hun mener at de nye resultatene fra Haukeland ikke kan «overføres til å gjelde tidspunkt for introduksjon av tilleggskost til friske spedbarn».

Direktoratet har opplyst til forskning.no at man håper å få en del av retningslinjen ut på høring i løpet av 2013, og det resterende i løpet av neste år.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder