- Svineinfluensavaksine gir større sjanse for søvnsykdom

Norske myndigheter slår alarm

En finsk studie viser at barn som har tatt Pandemrix har ni ganger så høy risiko for å få narkolepsi.

ARTIKKELEN ER OVER ÅTTE ÅR GAMMEL

Den finske studien av Pandemrix-vaksinen som ble gitt til 2,2 millioner nordmenn i 2009 og 2010, fikk norske helsemyndigheter til å slå alarm mandag kveld, skriver Aftenposten.no.

Studien konkluderer med at det må være en sammenheng mellom massevaksineringen mot H1N1-viruset og den registrerte økningen av narkolepsi hos barn. De foreløpige beregningene viser at det er omtrent ni ganger høyere risiko for å få narkolepsi hos dem som er vaksinert, enn hos dem som ikke er vaksinert.

Av 60 barn mellom 4 og 19 år som ble registrert med narkolepsi i Finland de to foregående årene, var 52 vaksinert.

Les også: - Vi ble syke av vaksinen

Ikke i Norge

Narkolepsi er en nevrologisk sykdom som kjennetegnes av plutselige og ukontrollerbare søvnanfall. Antall tilfeller av narkolepsi har økt også i Sverige og på Island, men i Norge har ikke helsemyndighetene avdekket en tilsvarende økning.

- Vi er glade for at den samme tendensen ikke har vist seg i Norge, sier avdelingsoverlege Steinar Madsen i Statens Legemiddelverk til avisa.

Norske helsemyndigheter har siden 2010 fulgt nøye med på tilfeller av narkolepsi som er rapportert i etterkant av influensapandemien og pandemivaksineringen. I Norge var man ikke forberedt på resultatet fra den finske studien.

- Dette har kommet som en stor overraskelse, vedkjenner Madsen.

«Svært alvorlig»

Steinar Madsen understreker at norske helsemyndigheter tar funnene i den finske studien «svært alvorlig». Bakgrunnen for det høye tallet på tilfeller av narkolepsi hos barn som har fått vaksinen, kan være mange, mener han.

- Årsaken til tilfellene av narkolepsi kan være vaksinen i kombinasjon med andre og foreløpig ukjente faktorer, sier Madsen.

Ifølge avisa er det meldt ti tilfeller av narkolepsi i Norge de siste to åra, hvorav sju hos personer under 19 år.
Statens Legemiddelverk mener underrapportering av narkolepsi ikke er grunnen til at det ikke er påvist en sammenheng mellom søvnsykdommen og H1N1-vaksinasjon i Norge.

Men Madsen sier Legemiddelverket vil be alle leger i Norge om å være nøye med å rapportere alle tilfeller av sykdommen. Samtidig bes foreldre om å ta kontakt med lege for å få en nærmere undersøkelse dersom man har mistanke om at barna deres har fått narkolepsi.

Europeisk undersøkelse

Norske helsemyndigheter kommer i tiden framover til å jobbe intenst for å få brakt på det rene om det virkelig er en sammenheng mellom svineinfluensavaksinen og søvnsykdommen. I Norge fortsetter Statens Legemiddelverk undersøkelsene i et samarbeid med Folkehelseinstituttet.

- Det pågår nå en stor europeisk undersøkelse i ni land som kan bekrefte eller avkrefte det finnene har funnet, sier Madsen

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder