OPPGITT: Psykologspesialist Atle Austad ved IKST er blant dem som er bedt av Helsedirektoratet om å lage et behandlingstilbud til overgripere, samtidig som hans egen arbeidsplass mister støtten til å gjøre samme jobb. Foto: Jan Petter Lynau

Bes om å lage helsetilbud som skal erstatte dem selv

Terapeuter som mister støtten til å behandle overgripere, bes om å utvikle det offentlige tilbudet som skal erstatte dem selv.

– Det er litt rart at vi blir bedt om å utvikle et terapitilbud der vi ikke er gitt en rolle etter at vi har bygget det opp, sier psykologspesialist Atle Austad ved Institutt for klinisk sexologi og terapi (IKST).

IKST mister nå støtten på 4,5 millioner kroner de har fått årlig for å behandle overgripere og folk som frykter de kan begå overgrep. Det er Oslo universitetssykehus (OUS) som har bestemt at støtten skal fjernes.

les også

Legger ned behandling av overgripere: – Redd flere vil forgripe seg igjen

Samtidig ber Helsedirektoratet om at IKST om å bidra til å utvikle offentlig behandlingstilbud til samme gruppe som de selv behandler.

– IKST har viktig erfaring som vi ønsker at de skal bidra med til å utvikle et lavterskeltilbud, sier Martin Sjøly, psykolog og seniorrådgiver ved Helsedirektoratet.

Skal overtas av Oslo universitetssykehus

Han kan ikke kommentere støtten til IKST da dette ikke ligger under Helsedirektoratets ansvar, sier han.

– Spørsmål om støtte til ulike deler av helsetjenesten, må adresseres til helseforetakene.

Klinikkleder Marit Bjartveit ved Oslo universitetssykehus (OUS) forteller til VG at støtten til IKST fjernes fordi de selv skal begynne å behandle overgripere.

– Vi er bedt av Helse Sør-Øst om å videreføre praksisen til IKST, og etablere et regionalt behandlingstilbud for denne pasientgruppen, sier hun.

Håper på samarbeid med IKST

Til å utvikle samme tilbud som IKST har OUS bevilget 5 millioner kroner – noe mer enn beløpet som tidligere er gitt IKST.

Sykehusdirektør Kjell Magne Tveit ved OUS mener det er bra at IKST bes om å bidra til at andre kan behandle overgripere.

– Det er i det videre arbeidet behov for den kompetansen som finnes. Det er klart det er kompetanse hos IKST, men planen er at terapitilbudet fra nå skal ivaretas av oss. Men jeg regner med at det vil være en tett dialog med IKST i overgangsfasen, sier han.

les også

Må vente på behandling: – Vi vet at noen begår overgrep mens de venter

Positivt at de bes om å hjelpe

Psykolog Svein Øverland sa tidligere at han håpet at årsaken til at IKST mister tilbudet, er fordi terapien de gir ikke har noen effekt.

– Hvis IKST kan dokumentere at behandlingen har effekt, er det trist at de mister pengene. Hvis ikke, betyr det reelt ingenting, sa han.

EFFEKT: Psykolog Svein Øverland etterlyser dokumentasjon av effekten på behandlingen IKST gir. Foto: Geir Otto Johansen / Tor H Bondø

At Helsedirektoratet nå ber IKST om hjelp til å utvikle behandlingstilbudet, tar sexolog Margrete Wiede Aasland ved IKST som et positivt tegn.

– Det kan ikke være fordi vi ikke gjør en bra nok jobb at de fjerner støtten, siden de ber oss om hjelp, sier hun.

– Naivt av OUS

Atle Austad mener det samme. Han vitnet nylig i Norges mest omfattende overgrepssak.

– Det er bra at denne gruppen får et landsomfattende behandlingstilbud. Men det er rart å legge ned det eneste spesialiserte tilbudet som har vært i Norge til denne målgruppen.

Planen til OUS er at overgripere og personer som frykter å begå overgrep, skal få behandling hos dem fra januar 2020. Austad mener det er for kort tid å bygge opp et godt tilbud.

– Det er naivt å tro at det bare er å bygge opp et slikt tilbud over natten. Jeg frykter at dette kan ta flere år å bygge opp dette tilbudet. I mellomtiden vil de som går hos oss, miste behandlingstilbudet, sier han.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder