RISIKOFAKTORER: Røyking og alkohol er en av de desidert største risikofaktorene for å utvikle kreft.
RISIKOFAKTORER: Røyking og alkohol er en av de desidert største risikofaktorene for å utvikle kreft. Foto:Scanpix,NTB scanpix

Frykter økt alkoholinntak vil gi flere tilfeller av kreftverstingene

Kreftforeningen: For hvert glass øker risikoen

HELSE

Dersom alkoholforbruket vårt fortsetter å øke slik det har gjort de siste årene, vil mange flere enn i dag få tarmkreft og brystkreft, ifølge en av landets fremste kreftforskere.

Publisert: Oppdatert: 12.01.16 13:21

En representativ undersøkelse gjennomført av Sentio for Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan, viser at mange ikke kjenner til sammenhengen mellom alkohol og tarm- og brystkreft.

I undersøkelsen svarer syv av ti (70 prosent) at de i liten eller svært liten grad forbinder brystkreft med alkohol. Tallet for tarmkreft er fire av ti (44 prosent).

Kreftforsker og professor i forebyggende medisin ved Norges arktiske universitet (UiT), Inger Torhild Gram er enig i at koblingen mellom alkohol og kreft er underkommunisert:

– Tallene fra Actis tyder absolutt på det. Alkohol er en av de viktige risikofaktorene når det gjelder kreft. I forhold til å redusere risikoen for å få kreft anbefaler IARC, WHOs kreftforskningsinstitutt, så lite inntak av alkohol som mulig.

Les også:1 av 3 synes det drikkes for mye i jobbsituasjoner

I tillegg til bryst- og tarmkreft, øker alkohol også risikoen for kreft i munnhule, hals, spiserør og lever, ifølge Gram.

– Hvis alkoholforbruket i den norske befolkningen fortsetter å øke slik som vi har sett de siste årene vil dette resultere i mange nye tilfeller av disse kreftsykdommene. Vi vil få enda flere tilfeller av tarmkreft og brystkreft enn det vi har i dag, på grunn av den økte alkoholbruken.

SIRUS-forskere har undersøkt hva som ligger bak økningen i alkoholforbruket, og fant i fjor at vi drikker oftere, men ikke mer, hver gang vi drikker.

Oversikt: Her drikker ungdom i Oslo mest og minst

Mener risikoen underkommuniseres

– Det er bekymringsfullt at kunnskapsnivået om sammenhengen mellom alkohol og kreftfare er så lavt. Tallene viser at det er behov for mer informasjon. Redusert alkoholinntak er et viktig tiltak for å redusere kreft, sier generalsekretær Mina Gerhardsen i Actis, og legger til:

– Nordmenn drikker mer enn før og flere har fått et drikkemønster der det ikke er uvanlig med et glass eller to om dagen. Den økte risikoen disse utsetter seg for bør de få informasjon om.

Tarm- og brystkreft er de to kreftformene som per i dag er sterkest knyttet til alkohol, og er også to av de vanligste krefttypene her til lands. I 2013 fikk rundt 4000 nordmenn denne tarmkreft, ifølge Kreftregisteret. Samme år fikk 3220 kvinner brystkreft.

Grafikk:Slik påvirkes kroppen av alkohol

Gerhardsen mener kampanjer om sammenhengen mellom alkohol og kreft er underprioritert.

– Det er i mange år kjørt svært sterke kampanjer for å gjøre folk oppmerksomme på sammenhengen mellom røyking og kreft, men det virker som både helseorganisasjoner og offentlige avsendere kvier seg for å ta opp sammenhengen med alkohol og kreft, sier Gerhardsen.

Flere krefttyper

Kreftforeningen: – En vei å gå

Kreftforeningen jobber for at informasjon om alkohol og kreft skal bli bedre kjent. Ifølge avdelingssjef David C. Hemmingsen viser en undersøkelse TNS Gallup gjorde for Kreftforeningen i fjor, at 99 prosent kjenner til sammenhengen mellom røyk og økt risiko for kreft.

Kun 72 prosent hadde imidlertid kjennskap til at alkohol også øker risikoen.

– Tilsvarende tall for 2012 var 42 prosent, så her ser det ut til at folks kunnskap om denne sammenhengen er blitt betydelig økt. Men sammenlignet med kunnskapen befolkningen har om røyking og kreft er det en vei å gå, sier Hemmingsen, og legger til at minst hvert tredje tilfelle av kreft har sammenheng med levevaner.

Les også: Drikker oftere – men blir ikke fullere

Ifølge Hemmingsen finnes det ikke en trygg nedre grense for hvor mye alkohol du kan drikke.

– For hvert ekstra glass du drikker øker risikoen for kreft. Hvis du ønsker å drikke alkohol, er det lurt å ha et lavt forbruk, både med tanke på kreftrisiko og for å ha god helse generelt. Om det er vin, øl eller sprit som drikkes, har lite å si for utviklingen av kreft. Det er den totale mengden alkohol (etanol) som er avgjørende, og etanol i seg selv er kreftfremkallende.

Her kan du lese mer om