WHO frykter kraftig kreftøkning

Tallet på årlige krefttilfeller vil øke med rundt 50 prosent fram til 2032, tror Verdens helseorganisasjon (WHO). Land der folk har lave inntekter vil rammes hardest.

ARTIKKELEN ER OVER SEKS ÅR GAMMEL

Det kommer fram i en rapport som WHOs kreftforskningsbyrå, IARC, la fram mandag, skriver ABC Nyheter.

Tallet på nye tilfeller av kreft årlig ventes å øke fra 14 millioner i 2012 til 22 millioner i 2032. Samtidig ventes tallet på årlige kreftdødsfall å øke fra 8,2 millioner til 13 millioner.

- Det er uten tvil lav- og middelinntektsland som vil bli hardest rammet. Mange av disse landene er dårlig rustet til å håndtere en slik økning i antall mennesker med kreft, sier WHO-direktør Marghelaret Chan.

Ifølge IARC kunne trolig halvparten av krefttilfellene vært unngått ved nok satsing på forebyggingstiltak.

Situasjonen særlig i land i Afrika, Asia og Latin-Amerika blir forverret av tilgang til behandling og mangel på tidlig innsats.

Professor Inger Torhild Gram ved UIT - Norges arktiske universitet sitter i IARCs vitenskapelig råd.

- I land som er under utvikling vil helsevesenet overhodet ikke ha kapasitet til å ta hånd om alle de nye krefttilfellene hvis det ikke satses mer på forebygging, sier Gram til ABC Nyheter.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder