Folkehelsa vil bedre influensaovervåkingen

Influensaovervåkingen fungerer ikke optimalt, erkjenner Folkehelseinstituttet. Nå vil instituttet endre systemet.

ARTIKKELEN ER OVER SYV ÅR GAMMEL

Overvåkingen skal gi norske helsemyndigheter informasjon om hvor utbredt influensaen er, hvilke områder som er rammet og hvilke virus som sirkulerer.

Systemet fanger ikke opp dødsfall. Det blir heller ikke sendt melding når pasienter legges inn på sykehus og intensivavdelinger.

Folkehelseinstituttet mener dagens system kan forbedres, og arbeider med å få en slik rutinerapportering på plass.

- Vi prioriterer å utvikle et bedre overvåkingssystem som kan gi oss løpende data om de årlige influensaepidemienes omfang, alvorlighet og belastning på helsevesenet, sier direktør Camilla Stoltenberg ved Folkehelseinstituttet.

- Data fra en slik overvåking vil gi helsetjenesten bedre mulighet til å planlegge og å prioritere sine tjenester både før og under influensasesongen. Det vil også sette oss bedre i stand til å håndtere en ny pandemi, sier hun.

Dagens overvåking skjer ved at 201 legekontorer og legevakter spredt over hele landet hver uke rapporterer inn hvor mange pasienter som har influensalignende sykdom. Det blir også tatt virusprøver av noen av pasientene.

Folkehelseinstituttet får melding om antall influensasyke og resultater av laboratorieprøvene. Virusprøvene sendes videre for mer detaljerte undersøkelser for Folkehelseinstituttet.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder