5512 REAKSJONER: Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket, sier til sammen 1270 personer har meldt om 5512 reaksjoner etter å ha tatt svineinfluensavaksinen. Foto: Berit Roald/SCANPIX

5512 REAKSJONER: Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket, sier til sammen 1270 personer har meldt om 5512 reaksjoner etter å ha tatt svineinfluensavaksinen. Foto: Berit Roald/SCANPIX

1270 har meldt om reaksjoner fra svinevaksinen

122 vil ha erstatning

Legemiddelverket har fått over 5500 meldinger om reaksjoner på svineinfluensavaksinen.

ARTIKKELEN ER OVER SYV ÅR GAMMEL

- Det er veldig vanskelig å fastslå om bivirkningene er utløst av vaksinen. Mye av dette er tilfeller som også kan skyldes andre ting, sier Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket.

De har mottatt rapporter på 1270 personer, men totalt 5512 ulike symptomer. 393 av rapportene betegnes som alvorlige bivirkninger, der vaksinen kan ha ført til død, livstruende sykdom, sykehusinnleggelse eller varige skader.

Narkolepsitilfellene er medregnet blant de 393 alvorlige sakene.

- Har dere oppdaget andre alvorlige bivirkninger?

- Vi har hatt alvorlige tilfeller av for eksempel allergiske reaksjoner, men hvis du ser på tilfeller som har fått alvorlige eller varige mén, så er det narkolepsi som skiller seg ut, sier Madsen.

Forrige uke fikk VG tilgang til en e-post som viser at antall barn som har fått narkolepsi etter vaksinen, kan ha steget til 45.

Gransket dødsfall

Legemiddelverket har fått melding om tolv dødsfall og 34 tilfeller av spontanabort/fosterdød. Foreløpige undersøkelser har ikke funnet noen sansynlighetssammenheng mellom bivirkningene og tilfellene.

- Alle disse tilfellene har vært gransket, og i alle tilfellene finnes det andre årsaker som er mer nærliggende til å forklare at dette har skjedd. For eksempel har dødsfallene skjedd hos personer med alvorlig sykdom, som kreft og hjertesykdom, sier Madsen.

De har heller ikke funnet noen sikker sammenheng mellom andre bivirkninger og vaksinen.

- Forstår du at noen vil mistenke at det er en sammenheng likevel?

- Det forstår jeg veldig godt. Både når man er vaksinert eller tar legemidler, vil mange pasienter prøve å sette sin tilstand i forbindelse med noe og det er helt naturlig.

Ingen forskning på ME og vaksinen

De siste ukene har VG i flere artikler omtalt narkolepsitilfellene som er knyttet til massevaksineringen norske myndigheter oppfordret til høsten 2009.
Også til VGs journalister har det kommet et skred av henvendelser, særlig er det personer med utmattelsessykdommen ME, muskelsmerter og gravide som frykter at vaksinen har skyld i skader og sykdommer hos deres barn.

- Foreløpig finnes det ingen forskning på Pandemrix og ME, men hos både ME-pasienter og narkolepsipasienter tar det ofte litt tid før de får en sikker diagnose, sier Madsen.

GlaxoSmithKline, legemiddelfirmaet som sto bak vaksinen, sier de rapporterer alle bivirkninger til legemiddelmyndighetene.

- De hyppigst forekommende bivirkningene var lokalreaksjoner på stikkstedet, influensalignende symptomer, samt feber hos barn, sier Anita Tunold, direktør for samfunnskontakt og helseøkonomi i GSK.

41 har fått avslag

Av de 122 kravene om erstatning etter svineinfluensavaksinen som ligger hos NPE i dag, gjelder 35 barn med narkolepsi. Resten gjelder andre symptomer. Hittil er 41 av sakene behandlet og samtlige har fått avslag - bortsett fra fire som fikk skader på muskel/stikksted under vaksinasjonen.

- Vil alle som ikke er barn med narkolepsi få nei til erstatning?

- Det er ingen automatikk i det. Vi vurderer alle sakene grundig ut i fra all relevant dokumentasjon og tar kontakt med sakkyndige som er spesialister på sitt felt. Barn med narkolepsi blir vurdert av barnelege, mens en kvinne som har mistet hørselen vil bli gjennomgått av en øre-nese-hels-spesialist, forteller kommunikasjonssjef Øydis Castberg hos Norsk pasientskadeerstatning (NPE).

- Hittil er det i hovedsak barn med narkolepsi som har fått rett på erstatning?

- Folk kan være trygge på at vi har vurdert hver sak individuelt. Det at en skade oppstår etter en massevaksinasjon, betyr ikke nødvendigvis at vaksinen er skyld i skaden. Det handler om totalbilde av sannsynlige skader og sammenheng i tid.

Når nordmenn får en alvorlig skade fra legemiddel, må legemiddelprodusentene normalt betale erstatning gjennom NPE. Ved nasjonalt vaksinasjonsprogram og massevaksinering som i 2009, tar staten det økonomiske ansvaret for bivirkninger.

- Hva betyr det for erstatningsbeløpet?

- Det betyr ingenting. Beløpet avhenger av det økonomiske tapet og en eventuell ménerstatning for varige skader.

2,2 millioner nordmenn tok den omstridte vaksinen da svineinfluensaen brøt ut i 2009. Først i etterkant har det blitt kjent at det kan være en sammenheng mellom vaksinen og narkolepsi hos barn. Nå anbefales ikke vaksinen lenger for de under 20 år.

Avgjørelsen om at alle nordmenn skulle anbefales å ta vaksinen ble tatt på bare 19 timer, ifølge en rapport som ble skrevet i etterkant. Helsedirektør og leder av pandemikomiteen, Bjørn Inge Larsen, har tidligere sagt at han ikke ville anbefalt massevaksinering i dag.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder