BARNEKOS: Ifølge Ungarske forskere har man mindre sannsynlighet for å ha en depressiv personlighet hvis man er født på høsten. Foto:Alexandr Vasilyev,Microstock/Scanpix

Ny forskning: Humøret kan påvirkes av når du er født

Astrologi blir vanligvis avvist som harmløs overtro, men forskere mener nå å ha oppdaget at fødselsårstiden kan spille en rolle for hvordan personligheten din blir.

  • Camilla Bergland
ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

Selv om de fleste forskerne rundt i verden er enige om at personlighetstrekk i stor grad utvikles etter arv og miljø, mener forskere fra Semmelweis Universitet i Budapest at de nå har sett en sammenheng mellom personlighetstrekk og fødselsårstid.

Funnene ble nylig presentert på “ European College of Neuropsychopharmacology”- konferansen i Berlin skriver Huffington Post.

Studien inkluderte 366 studenter ved universitet i Ungarn. Elevene fylte ut et spørreskjema for å identifisere personlighetstrekk. Forskerne så deretter på når på året studentene var født.

– Biokjemiske studier har vist at når på året du er født har en innflytelse på visse nevrotransmittere, slik som dopamin og serotonin. Dette ledet oss til å tro at fødselsårstiden kan ha en langvarig effekt. Vi så på over 400 personer, og sammenlignet deres fødselsårstid og personlighetstype. I utgangspunktet virker det som når du er født kan øke eller redusere sjansen for å utvikle visse stemningslidelser, skriver forskningslederen for prosjektet, Xenia Gonda, i en pressemelding.

Lys påvirker hjernen

Johan Storm er hjerneforsker ved Universitetet i Oslo, og har selv stilt spørsmål om det kan være en sammenheng mellom fødselsårstid og personlighetstrekk, og utelukker ikke at de Ungarske forskerne kan være inne på noe interessant.

– Lys og temperatur varierer jo mye med årstiden, spesielt i land nær polene. Lys påvirker hjernen og hvis barn eksponeres ulikt for sollys de første månedene kan det tenkes at dette kan påvirke personlighetstrekk senere i livet, sier han til VG.

HJERNE: Johan Storm mener at en av grunnene til at forskerne fant sammenhenger mellom personlighet og fødselsårstid kan være at hjernen blir utsatt for sollys i ulik grad. Foto:Magnar Kirknes,VG

Dette fant de

Funnene er sammenlignet opp mot gruppen som er født på vinteren. Dette var det de fant.

1) De som var født på våren og sommeren var mer positive.

2) De som var født på høsten hadde mindre sannsynlighet for å ha en depressiv personlighet

3) De som var født på sommeren hadde større sannsynlighet for å ha raske humørsvingninger.

4) De som var født på vinteren hadde mindre sannsynlighet for å ha et irritabelt temperament enn gruppene som er født på andre tider av året.

Annen forskning, gjengitt av The Sydney Morning Herald i 2007, mener å ha vist at personer som er født på høsten vil tendere til å være fysisk aktiv, mens de som er født mellom september og desember er mer utsatt for panikkanfall samt at schizofreni er høyere blant dem som er født på slutten av vinteren og tidlig på våren, skriver avisen.

Skeptisk

Jon Storm-Mathisen jobber også som hjerneforsker ved Universitetet i Oslo; han er skeptisk til om studien har praktisk betydning, men trekker frem at funnene kan forklares med årstidsvariasjoner.

– Jeg vil advare mot å tenke at dette er avgjørende for hvordan barnet blir når det vokser opp. Men årstiden har innvirkning på miljøfaktorer som igjen kan påvirke hjernen og dermed personlighetstrekk.

Storm-Mathisen trekker i likhet med Storm, frem sollys, som forklaring på funnene. Han trekker også frem D-vitamin, temperatur, infeksjoner og ernæring.

– Signalstoffer i hjernen dannes av det som vi spiser og kan være følsomme både for ernæring, sollys og temperatur. Derfor kan man ikke utelukke at det er en sammenheng mellom når på året ​ man er født og hvilke personlighetstrekk man får senere, men andre miljøfaktorer slik som oppvekstvilkår er viktigere.

Siden denne innledende studien bare inkluderte én undersøkelse, og ikke fulgte deltagerne over tid, trengs mer forskning for å finne ut nøyaktig hvordan og i hvilken grad det er en sammenheng mellom de to faktorene påpeker forskningslederen for studien.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder