MASSEVAKSINERING: Verden over vaksineres nå unge kvinner og jenter helt ned til ni år mot HPV. I Storbritannia setter de i gang massevaksinering av skolejenter til høsten. Foto: REUTERS

Ny debatt om HPV-vaksinen etter at 20 jenter døde

20 unge kvinner er døde etter HPV-vaksinering, ifølge meldinger til legemiddelmyndighetene i USA. De alarmerende rapportene om mulige bivirkninger går rett inn i en ny, opphetet debatt.

ARTIKKELEN ER OVER 11 ÅR GAMMEL

To artikler i siste nummer av New England Journal of Medicine setter spørsmålstegn ved om de to vaksinene mot kjønnsvorteviruset HPV som nå innføres i vaksinasjonsprogrammer verden over, virkelig vil komme til å forebygge livmorhalskreft.

Begge vaksinene - Gardasil og Cervarix - er svært kostbare, og artikkelforfatterne trekker i tvil om rutinevaksinering vil være riktig og effektiv bruk av dyrebare helsekroner.

Den ene av artiklene er en lederkommentar, skrevet av Charlotte Haug, selv lege og til daglig redaktør i Tidsskrift for den norske legeforening. Hun har også i Norge vært en sterk kritiker av rutinevaksinering av skolejenter mot HPV.

Haug skriver i lederkommentaren, som har ført til et stort antall presseoppslag verden over, at forskerne fortsatt ikke har funnet svar på en rekke kritiske spørsmål knyttet til vaksinen:

*For eksempel er det fortsatt uvisst om vaksinen vil forebygge ikke bare celleforandringer, men også livmorhalskreft.

*Det er heller ikke avklart hvor lenge beskyttelsen vil vare.

*De fleste HPV-infeksjoner ordner immunforsvaret vårt selv opp i. Det er derfor et sentralt spørsmål hvordan vaksinen vil påvirke vår naturlige immunitet mot hpv.

*Et annet sentralt spørsmål er hvordan vaksinen vil påvirke jenter som ikke har nådd puberteten. Forskernes studier av HPV-vaksinen omfatter nemlig i første rekke kvinner fra 16 til 24 år.

Haug stiller også spørsmål ved hvordan vaksinen vil virke på andre kreftfremkallende HPV-virus: Om de vil vise seg å bli farligere dersom HPV-18 og HPV-16 blir utryddet av vaksinen, slik målet er.

Business Manager Geir Natland i Sanofi Pasteut MSD, som markedsfører HPV-vaksinen Gardasil i Europa, avviser Haugs spørsmål.

- Ingen nye argumenter

- Når det gjelder Charlotte Haugs leder i NEJM ser vi ikke at den bringer nye argumenter inn i debatten, som ikke allerede er grundig behandlet i FHIs anbefaling eller i behandlingen i Rådet for kvalitet og prioritering, skriver Natland i en e-post til VG.

Han fastholder at Gardasil er en svært sikker vaksine, som nå er distribuert i mer enn 30 millioner doser over hele verden.

- Så sent som 22. juli i år bekreftet de amerikanske helsemyndighetene Gardasils gode sikkerhetsprofil, skriver Geir Natland.

Og han tilføyer:
- Når det gjelder dødsfallene som er rapportert inn i til FDA, er det slik at i alle tilfellene hvor obduksjonsrapport var tilgjengelig, ble det fastslått at dødsårsaken ikke kunne knyttes til vaksinasjon.

Til nå har amerikanske legemiddelmyndigheter (FDA) fått over 9700 meldinger om mulige bivirkninger av vaksinen. Seks prosent klassifiseres på FDAs egne nettsider som «alvorlige». Så langt har de altså fått melding om 20 dødsfall. 94 prosent av meldingene klassifiseres som «mindre alvorlige».

Likevel holder både FDA og vaksineprodusenten Merck fortsatt fast ved at vaksinen er trygg og effektiv. Men FDA skriver på sine nettsider at de vil fortsette å overvåke vaksinens sikkerhet nøye.

I Australia, som i USA, har legemiddelmyndighetene (TGA) fått mange alarmerende meldinger: Totalt er det kommet inn 1013 rapporter om mulige bivirkninger, også de fleste av disse er meldinger om «milde» reaksjoner hos unge kvinner eller skolejenter som er vaksinert.

Andre er mer alvorlige: TGA gransker for øyeblikket tre tilfeller av bukspyttkjertelbetennelse hos kvinner som ble akutt syke kort tid etter at de fikk HPV-vaksinen Gardasil.

Betennelse i bukspyttkjertelen kan i verste fall føre svikt i vitale organer som lunger, nyrer og hjerte, og dermed true livet.

Artikkelen fortsetter under bildet

TAUS STATSRÅD: Helseminister Bjarne Håkon Hanssen holder kortene tett til brystet i den omstridte HPV-saken, men etter hva VG kjenner til går den rødgrønne fraksjonen i Stortinget inn for massevaksinering av barn. Foto: Janne Møller-Hansen

Kan bli innført i Norge neste år

Helseminister Bjarne Håkon Hanssen vurderer nå å innføre HPV- vaksinering av 12-årige skolejenter allerede i 2009. Prislapp: Minst 125 millioner årlig.

Etter det VG får opplyst, har den rødgrønne helsefraksjonen på Stortinget gått inn for innføring av den omstridte vaksinen allerede over neste års statsbudsjett.

Det betyr at Ap, SV og Sps helsepolitikere på Stortinget oppfordrer sin egen regjering til å se bort fra at det for øyeblikket er meget sterk uro omkring slik vaksinering av skolebarn i USA og Australia.

- Saken vurderes i forbindelse med 2009-budsjettet. Men konkret hva slags forslag som vil ligge på bordet fra Regjeringens side, er ikke vi kjent med, sier divisjonsdirektør Hanne Nøkleby ved Folkehelseinstituttet. I tillegg har helseministerens nærmeste faglige rådgivere - Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering - anbefalt at også noe eldre jenter skal få vaksine.

En slik «opphentingsvaksine» vil bety en engangsutgift på minimum 350 millioner kroner, ifølge rådet, som behandlet saken i vår.

Helseminister Hanssen vil foreløpig ikke si noe om hvorvidt vaksinen blir innført i 2009.

Vil forhindre kreft

Hensikten med vaksinen er å beskytte norske 12-åringer mot to spesielle stammer av humant papillomavirus (HPV, eller kjønnsvortevirus), som i sjeldne tilfeller kan føre til livmorhalskreft senere i livet.

Men vaksinen alene er ingen garanti mot livmorhalskreft. Derfor har massiv lobbyvirksomhet og markedsføring av vaksinen som en «vaksine mot livmorhalskreft» vekket strid.

Rådgiverne har presisert at «vaksinen må inngå som en del av et helhetlig program for å motvirke livmorhalskreft». Det betyr at screeningen - de rutinemessige undersøkelsene mot livmorhalskreft blant norske kvinner - må fortsette.

Den internasjonale debatten om bivirkninger, kostnader og effekt av vaksinen som nå raser i USA og Australia, har foreløpig ikke nådd Norge. Her blir tilløpene til diskusjon avvist av en nesten unison medisinsk ekspertise.

Står på sitt

I fjor anbefalte Folkehelseinstituttet helsemyndighetene å gå for HPV-vaksinering av norske skolejenter. Anbefalingen var svært omstridt, ikke minst fordi flere av rådgiverne som utredet spørsmålet for Folkehelseinstituttet, hadde hatt oppdrag for legemiddelfirmaet Merck. Det var amerikanske Merck som utviklet den første godkjente HPV-vaksinen, Gardasil.

Folkehelseinstituttet har ikke endret syn:
- Anbefalingene om å vaksinere 12-årige jenter mot humant papillomavirus (HPV) og livmorhalskreft ligger fast fra vår side, sier divisjonsdirektør Hanne Nøkleby.

Hun mener at den nye undersøkelsen som i forrige uke ble lagt fram i New England Journal of Medicine, ikke endrer bildet i forhold til tidligere såkalte kost-nytte-analyser.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder