VAKSINE: Under pandemien i 2009 valgte mange å vaksinere seg mot svineinfluensaviruset. Her fra vaksinasjoner på Tøyensenteret i Oslo. Foto: NTB Scanpix Foto:

Én av fire stoler ikke på myndighetenes vaksineanbefalinger

I en ny undersøkelse svarer 25 prosent av de spurte at de ikke stoler på myndighetenes råd om vaksinering.

Artikkelen er over syv år gammel

Folkehelseinstituttet tror skepsisen skyldes svineinfluensapandemien.
I undersøkelsen, som er gjennomført av Respons analyse for Aftenposten, svarer 46 prosent at de i svært stor eller ganske stor grad stoler på myndighetenes anbefalinger, mens 25 prosent svarer verken stor eller liten grad og 25 prosent svarer i svært eller ganske liten grad.

BAKGRUNN: Norge ligger langt under WHOs vaksinemål

- Økt skepsis

Divisjonsdirektør Hanne Nøkleby ved Folkehelseinstituttet mener den store skepsisen er bekymringsfull.

- Jeg tror dette er spesielt knyttet til influensavaksinering, sier hun, og mener at det i Norge er generelt liten forståelse for at influensa kan være en farlig sykdom.

Hun tror at massevaksineringen mot svineinfluensa for noen år siden og virkningene den ga, blant annet med utvikling av narkolepsi, har gjort folk skeptiske.

- Vaksinasjonstilbudet og anbefalingen om at alle burde la seg vaksinere under pandemien, har nok ført til økt skepsis og en slags vaksinasjonstrøtthet, sier Nøkleby.

Risikogruppene nekter

Tidligere denne måneden kom instituttet med en ny rapport. Den viser at svineinfluensaen er svært utbredt i år.

I rapporten gir Folkehelseinstituttet klar beskjed: «Vaksinering av personer som har risikofaktorer haster nå».

Samtidig pekes det på at nordmenn i risikogruppene ikke lar seg vaksinere: «Vaksinasjonsdekningen av risikogruppene i Norge er lavere enn i mange andre europeiske land, og betydelig lavere enn målet Verdens Helseorganisasjon har satt på 75 prosent».

En undersøkelse, som ble lagt frem av Folkehelseinstituttet under Vaksinedagene i 2012, viste at det i sesongen 2011 til 2012 bare var 29 prosent av dem i risikogruppene som ble vaksinert.

206 krav om vaksine-erstatning

Norsk pasientskadeerstatning hadde i juni i 2012 fått inn 206 krav om erstatning etter massevaksineringen mot svineinfluensa i 2009. Det har blitt meldt om en svært lang rekke bivirkninger.

En kartlegging i oktober viste at 54 barn har fått sykdommen narkolepsi etter å ha blitt vaksinert. VG skrev i 2011 om lille Håkon (3), Henriette (1) og mamma Vibeke, som slet med akutt søvnighet og store smerter.

Risikogruppene er:

- Personer som er 65 år eller eldre
- Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
- Gravide, særlig i 2. og 3. trimester
- Voksne og barn med kroniske luftveissykdommer, spesielt
- Personer med nedsatt lungekapasitet
- Voksne og barn med kroniske hjerte/karsykdommer, spesielt
- Personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller
- Pulmonal hypertensjon
- Voksne og barn med nedsatt forsvar mot infeksjoner
- Voksne og barn med diabetes mellitus (både type 1 og type 2)
- Voksne og barn med kronisk nyresvikt
- Voksne og barn med kronisk leversvikt
- Voksne og barn med kronisk nevrologisk sykdom eller skade
- Voksne og barn med svært alvorlig fedme, dvs kroppsmasseindeks (BMI) over 40 kg/m2

I tillegg anbefales helsepersonell å vaksinere seg. De er mer utsatt for smitte fra pasienter, og risikerer også å smitte sine pasienter om de blir syke.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder