Kan produsere ethoxyquin-fri laks: Inge Berg driver lakseprodusenten Nordlaks fra Stokmarknes i Vesterålen. Foto: TERJE MORTENSEN

Kan produsere renere laks

Det er mulig å produsere laks uten ethoxyquin, mener professor. Da må produksjonen av fiskemel legges til Norge.

  • Inger Lise Hammerstrøm
ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Det er mulig å unngå ethoxyquin i fiskemelet, men da må det produseres i Norge. Det sier seniorforsker ved NIFES og professor II i næringsmiddel toksikologi ved Universitetet i Bergen, Anne-Katrine Lundebye.

Fiskemel er farlig gods

Forrige uke skrev VG om Greenpeace-rapporten som viste at norsk oppdrettslaks i Tyskland inneholder langt mer av stoffet ethoxyquin enn EUs tillatte grenseverdier. Mattilsynet mener at grensen for om fisken er farlig for mennesker ikke er overtrådt.

Rapporten viste at laksen hadde tre ganger høyere innhold av ethoxyquin enn grenseverdiene i kjøtt, frukt og korn.

«Ethoxyquin er påbudt å tilsette i fiskemel for å hindre eksplosjon under sjøtransport», ifølge Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES).

Lundebye mener det er mulig å unngå stoffet.

– Fordi fiskemel defineres som et farlig gods må alt fiskemel som transporteres inneholde ethoxyquin eller butylerthydroksytoluen (BHP). Hvis fiskemelet produseres i Norge derimot vil det ikke være behov for å tilsette disse stoffene, men det er et globalt marked så den diskusjonen skal ikke jeg begi meg ut på, sier Lundebye.

Tjuedobler eksporten

Etter at forholdet mellom Norge og Kina i desember ble erklært normalisert meldte Norsk Sjømatråd at eksporten nå skal gjenopptas.

Sigmund Bjørgo som er fiskeriutsending i Kina fra Norsk Sjømatråd, sa til Dagens Næringsliv i desember at han regner med at Norge nå vil eksportere opptil 50.000 tonn oppdrettslaks årlig. Det er en tjuedobling fra eksporten som har ligget på 2.500 tonn de siste årene.

Per Sandberg spår dobling av fiskerinæringen

Har halvert bruken av fiskemel

Kommunikasjonsdirektør i Cargill Animal Nutrition, Hanne Dankertsen, tror ikke den økte eksporten til Kina vil påvirke en eventuell utfasing av ethoxyquin i fiskemel.

– Selv om det er positivt at Kina åpner for handel med laks vil ikke det automatisk gi høyere produksjon av laks, ettersom det er biologi og produksjonsreguleringer som styrer veksten av lakseoppdrett, svarer Dankertsen i en epost til VG.

Hun tror ikke Norge blir hundre prosent selvforsynt med fiskemel.

– Det er ikke realistisk at all produksjon av fiskemel legges til Norge fordi det ikke er nok fiskemel fra nære farvann til å dekke behovet, skriver Dankertsen. Hun legger til at Cargill har faset ut fiskemel de siste ti årene.

– Gjennom de siste ti årene har vi redusert bruken av marine råvarer, summen av fiskemel og fiskeolje, i fôret fra 55 prosent i 2005 til 27 prosent i 2015. Bruken av fiskemel er halvert på ti år. Da blir det tilsvarende mindre ethoxyquin i fôret, skriver hun.

Ifølge tall fra Sjømat Norge ble det importert 33.000 tonn fiskemel fra såkalte fjerne fiskerier i 2012. Den resterende andelen, 247.000 tonn, ble produsert fra fiskerier i Norge og norske nærområder.

Kommunikasjonsdirektør i Sjømat Norge, Are Kvistad sier det er et ønske om å utvinne mer råstoff til fiskemel i Norge.

– Før kastet fiskerne fiskehoder og slo over bord, nå bruker vi dette til fiskemel. I tillegg forskes det på å dyrke alger og tare til fiskemel, forteller Kvistad.

Mer ethoxyquin i laks enn torsk

Det pågår nå studier for å regodkjenne bruk av ethoxyquin i fiskemel. Der undersøkes det blant annet om, og eventuelt hvordan det påvirker arvestoffet, for at det skal evalueres av EFSA og eventuelt regodkjennes av EU. Lundebye vet ikke hvorvidt ethoxyquin blir regodkjent. Hun viser til EFSAs egen uttalelse.

Garanterer for antibiotikafri oppdrettslaks

En studie fra 2010 viste at laks hadde et mye høyere innhold av ethoxyquin enn torsk.

– Ethoxyquin er et fettløselig stoff, og fordi laks har høyt fettinnhold lagres det mer av det stoffet i laksen enn i torsken, men, legger hun til.

–I motsetning til miljøgifter er ikke ethoxyquin et stoff som hoper seg opp i kroppen. Det brytes ned over tid og vil ikke lagres som en miljøgift i kroppen.

– Vil det si at ethoxyquin er mindre farlig enn miljøgifter?

– Ja, først og fremst fordi det er et tilsetningsstoff som det er visse krav til med hensyn til mattrygghet.

Ethoxyquin er et tilsetningsstoff i fiskemelet, som er et næringsmiddel i fiskefôret. Lundebye forklarer det høye innholdet av stoffet i laks, med at det er mer fiskemel i laksefôret enn husdyrfôret.

Anders Goksøyr er professor ved Institutt for biologi ved Universitetet i Bergen. Han mener det er realistisk at man i fremtiden kan produsere laks som er nærmest fri for miljøgifter og tilsetningsstoffer som ethoxyquin.

–Laks er en av de matvarene vi kan regulere nivåene av fremmedstoffer i, og siden vi har så god kontroll på hva vi putter i den tror jeg det er mulig å produsere oppdrettslaks som er nesten ren for miljøgifter.

–Hvorfor ikke helt ren?

– Fordi det alltid vil være små rester av fremmedstoffer i råvarene, og renseprosessene aldri vil kunne bli hundre prosent effektive.

Skyldes det gode laksefisket fang og slipp?

Ifølge Goksøyr har EFSA uttalt at det ikke er mulig å fastsette grenseverdiene for ethoxyquin. Fordi stoffet inneholder metabolitter og urenheter som er gentoksiske og mutagene, altså som kan gi skader på DNA.

–Hvordan er det mulig å tillate et stoff uten at man vet nok om effektene?

–Ja, det kan man si. EFSA som setter grenseverdiene har vurdert at et visst antall dyreforsøk er tilstrekkelig til å utgjøre det vitenskapelige grunnlaget for grenseverdiene.

Goksøyr legger til at det pågår en stor diskusjon i forskningsmiljøene om sikkerhetsfaktorer og grenseverdier.

Klager Lerøy inn for villedende markedsføring av laks

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder