KAMP MOT KLOKKEN: Arbeidet for å begrense spredningen av fugleinfluensa, pågår i Asia. Foto: REUTERS

Folkehelsa mener WHO overdriver

Ekspertene er uenige om hvor farlig fugleinfluensaen kan bli

Verdens helseorganisasjon (WHO) har gått kraftig ut og advart mot massedød som følge av fugleinfluensa. - Bare tøys, mener Folkehelsa.

ARTIKKELEN ER OVER 14 ÅR GAMMEL

WHO mener fugleinfluensaen er den største helsetrusselen i verden, og anslår at mellom 50 og 100 millioner mennesker kan dø som følge av viruset.

VG kjenner til at sentrale helsemyndigheter har reagert på WHOs analyser, og mener organisasjonen svartmaler situasjonen.

- Tallene er nok blåst litt ut av proporsjoner, men WHO er opptatt av at alle land skal ta denne trusselen på alvor og sette i gang sikkerhetstiltak for å dempe smittefaren. Det er ikke alle land som er like gode her, sier Nøkleby.

WHO har anslått at mellom 25-30 prosent av Norges befolkning kan bli smittet dersom det bryter ut en pandemi - en verdensomspennende epidemi av fugleinfluensa som smitter fra menneske til menneske.

Norske myndigheter har derfor sikret seg 1,4 millioner doser med Tamiflu, et legemiddel som skal reduserer sykdomslengden og risikoen for komplikasjoner.

Folkehelsa forsøker nå å dempe de dystre spådommene, og mener folk ikke har grunn til å være redd eller bekymret.

- I dag er situasjonen ikke farlig. Folk trenger ikke å hamstre Tamiflu på apoteket, eller planlegge evakuering. Vi har lagt ned et solid forarbeid for å unngå panikk, sier Nøkleby, som mener Norge står godt rustet ved et mulig utbrudd av fugleinfluensa.

Folkehelsa deltar nå aktivt i arbeidet med å utarbeide en ny pandemi-plan for Norge, og samtidig justere ned smittetallene.

- Fugleinfluensaen kan selvsagt bli meget alvorlig, men vi tror ikke dette blir noen ny katastrofe som under spanskesyken, da 15 000 nordmenn døde. Dødstallene vil nok bli langt mildere, påpeker Nøkleby.

Den siste uken har det vært gjennomført flere krisemøter i EU for sikre at medlemslandene i Europa har konkrete planer for hvordan de skal håndtere en mulig pandemi.

Veterinærinstituttet understreker at fugleinfluensaen er en alvorlig trussel, men at smitten fortsatt er svært liten blant mennesker.

Professor i mikrobiologi, Are Dalen ved NTNU, frykter imidlertid at viruset snart kan komme til å smitte mellom mennesker, fordi viruset nå har smittet til villfugl.

- Dersom et dyr får vanlig influensa og fugleinfluensa samtidig, kan viruset mutere. Spesielt griser er utsatt for dette. Dermed kan vi få en skummel blanding som smitter mennesker.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder