Øker risikoen for * Dødfødte barn * For tidlig fødsel *Svangerskaps- forgiftning

FARLIG: Det er ikke forsket på effektene av snus i Norge, men funnene i Sverige er klokkeklare, ifølge ekspertene. Foto: ANNE ELISABETH NÆSS

Alarm om gravid-snusing

TROMSØ (VG) Snusing blant gravide er farligere enn ekspertene hittil har trodd.

 • Eirik Linaker Berglund

Artikkelen er over syv år gammel

Det viser en fersk gjennomgang Nasjonalt råd for tobakksforebygging har gjort av svensk forskning på området.

- Bruk av snus under graviditet er mer skadelig enn vi trodde, sier leder av rådet og professor ved Institutt for samfunnsmedisin på Universitetet i Tromsø, Maja-Lisa Løchen.

Flest studenter

På oppdrag fra helseministeren har rådet for første gang sammenfattet den eksisterende kunnskapen på området. Og kunnskapen, den finnes hos «Söta bror», som har kommet lengst på området.

ADVARER: Professor Maja-Lisa Løchen, Universitetet i Tromsø. Foto: TERJE MORTENSEN

Det er ingen som vet hvor mange gravide som snuser i Norge.

- Vi registrerer ikke engang snusbruk blant gravide. På svangerskapskontroll blir kvinner spurt om røyke- og alkoholvaner, men ikke om snusing. Samtidig vet vi at det mellom 16 og 24 år er 12 prosent av kvinner som snuser daglig, og antallet har blitt mangedoblet de siste ti årene, påpeker Løchen.

Nordmenn vet for lite om farene ved snusing, fastslår forskerne. Det finnes eksempler på at til og med gravide jordmorsstudenter snuser.

- Jeg har også hørt om gravide medisinstudenter som snuser, og norske medisinstudenter er blant de studentene som snuser mest her til lands. Det viser at det er stor kunnskapsmangel på feltet, sier forsker Tom K. Grimsrud ved Kreftregisteret, medlem av rådet.

39 gram mindre

Forskningen viser at snusing øker risikoen for en rekke komplikasjoner under graviditet og fødsel:

* Prematur fødsel - nesten dobbelt så vanlig blant snusende gravide som blant dem som ikke bruker tobakk.

* Svangerskapsforgiftning.

* Dødfødsel.

* Lavere fødselsvekt: Barn av snusere veide i gjennomsnitt 39 gram mindre enn barn av tobakksfrie kvinner.

* Apné (pusteproblemer).

Ekspertgruppen ber om at det blir obligatorisk at alle gravide informeres om risikoen ved å snuse og at snusing registreres på lik linje med røyking tidlig i svangerskapet.

Farene ved snusing ligner farene ved å røyke. Ekspertene anbefaler derfor ikke å bytte ut sneipen med en sort «pris» når en skal slutte, men heller kutte tobakk helt. Særlig for gravide.

- Det er problematisk å anbefale et produkt som er avhengighetsskapende, kreftfremkallende, fører til hjerte/kar-sykdommer og som er fosterskadelig, sier Grimsrud.

Les også

Mer om

 1. Tobakk

Flere artikler

 1. Ny undersøkelse: - Snus i svangerskapet øker risikoen for ganespalte

 2. Pluss content

  Ny forskning: Én av fire slutter ikke å snuse under graviditet

 3. Pluss content

  Amerikansk rapport: Dette skjer hvis du bytter røyk med snus

 4. Pluss content

  Ny rapport: Dette gjør snus med kroppen din

 5. Snusbruk i Norge rett til værs

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder