MER BRUS, JUICE OG SAFT: I en studie gjennomført av doktorgradsstipendiat Roger Ekeberg Henriksen ved Høgskolen i Bergen, har gravide kvinner med dårlig sosiale relasjoner et høyere inntak av sukkerholdige drikker enn de som har gode sosiale relasjoner. Foto:Mario Tama,Afp

Ny omfattende norsk studie: Ensomme inntar mer sukkerdrikke

Gjelder ikke kunstig søtet brus ** Undersøkt 90.000 norske kvinner

Gode sosiale relasjoner kan gjøre at du lettere klarer å motstå sukkerholdige drikker, viser en ny norsk studie.

  • Camilla Tryggestad Visjø
ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

En studie nylig publisert i det anerkjente tidsskriftet PLoS ONE, viser at ensomme gravide har et større inntak av sukkerholdning brus, saft og juice enn de som ikke er ensomme.

Resultatene viser også at kvinner med høy partilfredshet inntar mindre sukkerholdig drikke enn de som er utilfredse med parforholdet.

- Samme mønster ser vi når det gjelder samhold på jobben, støtte fra venner, eller om en er gift eller singel. Jo mer sosialt integrert en er, dess lavere er inntaket av sukkerholdig drikke, sier doktorgradsstipendiat Roger Ekeberg Henriksen ved Høgskolen i Bergen, som står bak studien.

Les også:Slik påvirkes hjernen av sukker (VG+, Krever innlogging)

- Det er sukkeret og ikke smaken som er attraktiv

Studien er basert på data fra 90.000 tidlig gravide kvinner fra den norske mor- og barn undersøkelsen. Sammenhengene viste seg å være signifikante, selv etter å ha justert for faktorer som vekt, aktivitetsnivå, alder, inntekt og utdannelse.

Særlig interessant er det at studien også inkluderer analyser av sukkerfri brus, saft og juice, mener Henriksen.

- Resultatene viser at det ikke er forskjell mellom gruppene når det gjelder inntak av kunstig søtet drikke. Sammenholdt med analysene av sukkerholdig drikke gir det en indikasjon på at mangelen på gode sosiale relasjoner skaper et behov for økt inntak av sukker, og at det er sukkeret - ikke smaken - som er attraktiv.

Studiens design er begrenset til å avdekke sammenhenger mellom ensomhet, sosiale relasjoner og inntak av sukkerholdig og kunstig søtet drikke.

Les også: Trøstespising er «blodsukker blues»

INTERESSANT FORSKJELL: Doktorgradsstipendiat Roger Ekeberg Henriksen ved Høgskolen i Bergen mener det er svært interessant at man finner en sammenheng mellom sosiale relasjoner og sukkerholdig drikke, men at kunstig søtet drikke ikke har samme effekt. Foto:Kamilla Hedvig Halvorsen Myklebust.,

Gjelder ikke bare gravide

Årsaken til sammenhengen kan blant annet forklares med Social Baseline Theory, utviklet av den amerikanske professoren i psykologi James A. Coan, basert på eksperimentell forskning på stress, sosial støtte og emosjonsregulering.

- Jeg møtte ham på en internasjonal konferanse, og han ble veldig interessert i mitt prosjekt fordi det var basert på et svært stort og unik datamateriale. Vi diskuterte oss frem til både denne og flere andre forskningsideer. Hans teori sier at vi som mennesker anatomisk og evolusjonsmessig er konstruert for å leve sammen og ha nytte av det å være i et sosial fellesskap.

- En av fordelene er at man bruker hverandre for å regulere emosjoner, og når vi blir tatt ut av dette fellesskapet, må hjernene våre ty til andre strategier for å regulere følelser. Dette er såpass energikrevende for hjernen, som henter sukker kontinuerlig fra blodbanen, at man får et blodsukkerfall. Dette fører til at man får lyst på sukker. Vår studie testet denne antakelsen, og vi fant det vi forutså.

Denne teorien gjelder mennesker generelt, og det er derfor sannsynlig å tro at resultatene i Henriksens studie ikke kun gjelder for gravide kvinner.

- Det finnes ingen andre tilsvarende studier på ikke-gravide. Grunnen til at vi brukte Mor- og barn undersøkelsen er fordi datamaterialet veldig stort, og inneholder de variablene vi var ute etter. Basert på vår studie kan vi ikke si at slik er det for alle, men teorien til Coan tilsier at denne sammenhengen gjelder både kvinner og menn generelt.

- Det kan dog tenkes at sammenhengen er sterkere hos gravide. Det er blant annet velkjent at gravide har et økt sug etter sukker. Noen studier indikerer også at man er mer mottakelig og sensitiv for stress under svangerskapet.

Les også: En av tre gravide er overvektige

Sosiale faktorer påvirker prosesser i kroppen

Professor og familieterapeut Frode Thuen. FOTO: TERJE BRINGEDAL/VG Foto:Terje Bringedal,VG

Professor og samlivsforsker Frode Thuen ved Høgskolen i Bergen har veiledet Henriksen i prosjektet, og mener funnene er interessante.

- I utgangspunktet skulle man kanskje ikke tro at bruk av sukkerholdig drikke kan ha sammenheng med ensomhet, sivilstatus eller sosiale relasjoner, men en slik sammenheng ble funnet her. Studien viser at det er en sammenheng mellom hvordan sosiale faktorer påvirker prosesser i kroppen.

Også Thuen tror man ville funnet like resultater om man undersøkte befolkningen generelt.

- Dette er ikke noe som begrenser seg til kvinner eller menn, men man skulle tenke seg at dette gjelder alle som har et underskudd av sosial tilhørlighet.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder